Contact

Vasculaire geneeskunde

  1. Vasculaire geneeskunde

De afdeling Vasculaire geneeskunde is speciaal voor patiënten met een hart- en vaatziekte of mensen die hierop een verhoogd risico lopen. De meest voorkomende hart- en vaatziekten zijn een hartinfarct, hartkramp of pijn op de borst (angina pectoris), een beroerte (CVA) en etalagebenen (claudicatio intermittens).

De oorzaak van hart- en vaatziekten is vaak een afsluiting van een bloedvat als gevolg van slagaderverkalking (atherosclerose). Slagaderverkalking verhoogt de kans op hart- en vaatziekten. Het doel van de polikliniekbezoeken is om risicofactoren voor hart- en vaatziekten op te sporen en te behandelen. Tijdens het vaatrisicospreekuur krijgt de patiënt behandeling om de kans op slagaderverkalking en op hart- en vaatziekten te verkleinen.

Het eerste bezoek

Bij het eerste bezoek wordt uw medische voorgeschiedenis en eventuele klachten in kaart gebracht en een lichamelijk onderzoek verricht. Als u voorafgaand aan het eerste bezoek bloed heeft moeten prikken en urine heeft moeten inleveren, worden de uitslagen van dit laboratoriumonderzoek met u besproken. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld. U kunt bijvoorbeeld medicatie krijgen tegen een hoge bloeddruk of om het cholesterolgehalte te verlagen. Ook wordt er samen met u gekeken naar mogelijke aanpassingen van uw leefstijl.

Enkele weken na het eerste bezoek krijgt u een nieuwe afspraak om te bespreken wat de resultaten van de behandeling zijn. Afhankelijk van de uitslagen worden daarna nieuwe afspraken gepland. Wanneer de streefwaarden behaald zijn, wordt u terugverwezen naar uw huisarts of behandelend specialist.

Het behandelteam

Het behandelteam bestaat uit twee internisten met aandachtsgebied vasculaire geneeskunde, vier verpleegkundig specialisten, één verpleegkundig specialist in opleiding en een cardiovasculaire verpleegkundige.

Risicofactoren

Risicofactoren voor het ontstaan van slagaderverkalking zijn:

  • roken;
  • een verhoogde cholesterolwaarde in het bloed;
  • een hoge bloeddruk;
  • overgewicht;
  • suikerziekte;
  • weinig tot geen beweging;
  • erfelijke factoren.

Ervaringen