Contact

Over de afdeling

  1. Over de afdeling
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

U krijgt met Neonatale intensive care te maken als uw pasgeboren kind intensieve zorg nodig heeft.

Redenen hiervoor zijn dat uw kind:

  • Is geboren vóór 32 weken en/of minder weegt dan 1200 gram.
  • Problemen heeft met de ademhaling of bloeddruk (verstoorde vitale functies).
  • Een ernstige infectie heeft.
  • Zuurstofgebrek heeft gehad rondom de geboorte.
  • Eén of meerdere aangeboren afwijking(en) heeft.
  • Ernstige neurologische problemen heeft.
  • Extra diagnostiek of observatie behoeft.

Perinatologisch centrum

De Neonatale intensive care en Obstetrische high care vormen samen het Perinatologisch centrum van Isala. Een Perinatologisch centrum biedt intensieve zorg aan zwangeren en pasgeborenen. In Nederland zijn tien van deze centra. Isala draagt zorg voor Zwolle en een groot deel van de regio Oost-Nederland.

Topklinische zorg

De Neonatale intensive care levert topklinische zorg. Dit betekent dat de zorg hooggespecialiseerd is. Een team van specialisten geeft uw kind de beste behandeling en zorg. U vindt meer informatie over de samenstelling van ons team onder Specialisten en medewerkers.

Units

De Neonatale intensive care bevindt zich op de vierde verdieping van gebouw vier (V4.4). De afdeling bestaat uit drie units. Deze units kunt u ook rechtstreeks bellen.

Ontwikkelingsgerichte zorg

Bij de zorg op onze afdeling houden we zoveel mogelijk rekening met uw kind. Wij willen graag dat uw kind ondanks de noodzakelijke behandeling zoveel mogelijk comfort, rust en stabiliteit ervaart. Als ouder wordt u zo veel mogelijk betrokken bij deze zorg. Hierover kunt u meer lezen in de patiëntenfolder 'Welkom op de Neonatale intensive care'.

Overplaatsing en ontslag

Zodra uw kind geen intensieve zorg meer behoeft, wordt het overgeplaatst naar de kinderafdeling binnen Isala of naar een ziekenhuis in uw eigen regio. Meer informatie leest u in de patiëntenfolder 'Overplaatsing van de Neonatale intensive care'.

Polikliniek follow-up neonatologie

Om het verloop van de ontwikkeling van (uw) kind(eren) na de doorgemaakte neonatale problematiek te kunnen vervolgen, wordt uw kind in het eerste levensjaar uitgenodigd voor de follow-up polikliniek Neonatologie.

Kwaliteit

Kwaliteit en patiëntveiligheid staan op onze afdeling hoog in het vaandel. We werken doorlopend aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg.