Contact

Baarmoederhalskanker

  1. Baarmoederhalskanker

Kanker kan bijna overal in het lichaam ontstaan, bijvoorbeeld in de baarmoederhals. Baarmoederhalskanker, ook wel cervixcarcinoom genoemd, komt vooral voor bij vrouwen tussen 35 en 55 jaar. Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 700 vrouwen baarmoederhalskanker.

Hoe wordt baarmoederhalskanker ontdekt?

Bij het ontstaan van baarmoederhalskanker veranderen de cellen van de baarmoederhals zonder dat de vrouw het merkt. Zij heeft in het begin dus geen klachten. Baarmoederhalskanker is goed te genezen als de ziekte op tijd wordt ontdekt. De eerste klachten kunnen zijn:

  • bloederige of bruinige afscheiding, buiten de gewone menstruatie om;
  • bloedverlies tijdens of vlak na geslachtsgemeenschap;
  • bloedverlies na de overgang.

Wat is de oorzaak?

Bij baarmoederhalskanker speelt het humaan papillomavirus (HPV) een rol. HPV is een seksueel overdraagbaar virus en is erg besmettelijk. Het HPV komt veel voor; ongeveer 80 % van de vrouwen krijgt ooit een HPV-infectie. Vaak ruimt het lichaam dit virus zelf binnen twee jaar weer op. Gebeurt dit niet, dan kunnen er afwijkende cellen ontstaan. Bij ernstig afwijkende cellen die niet behandeld worden, kan bij een kleine groep patiënten uiteindelijk baarmoederhalskanker ontstaan.

Vrouwen tussen de 30 en 60 jaar krijgen een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Met dit onderzoek kan al vroeg worden ontdekt of een vrouw (een voorstadium van) baarmoederhalskanker heeft.

Uitstekende kwaliteit van zorg

Op de polikliniek Gynaecologische oncologie werken gynaecologen, internist-oncologen, chirurgen en radiotherapeuten op een unieke wijze met elkaar samen. Nadat u onderzoek heeft gehad, bespreken de betrokken specialisten tijdens een multidisciplinaire bespreking welke behandeling voor u nodig is. U krijgt hierna zo spoedig een afspraak op de poli voor de onderzoeksuitslagen en behandelplan. Zo zit u zo kort mogelijk in onzekerheid.

Ons toegewijde team zorgt voor uitstekende kwaliteit van zorg volgens de laatste inzichten. Verder doen wij mee aan de meeste landelijke, belangrijke wetenschappelijke onderzoeken. Het kan zijn dat uw arts vraagt of u wilt deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Hij zal u dan vertellen om welk onderzoek het gaat en wat u daarbij kunt verwachten. Uiteraard bent u niet verplicht om deel te nemen.

Bij de behandeling van baarmoederhalskanker werken wij nauw samen met het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Het UMCG is gespecialiseerd in de operaties van baarmoederhalskanker. Afhankelijk van het stadium van de ziekte, vindt de operatie daar plaats en de aanvullende behandeling in de vorm van bestraling en/of chemotherapie bij ons.  

Maak kennis met het team specialisten en regieverpleegkundigen op onze website.

Vast aanspreekpunt

Binnen ieder specialisme in Isala Oncologisch centrum werken regieverpleegkundigen. Hij of zij houdt spreekuur om uw vragen te beantwoorden en de effecten van de behandeling te controleren. Zij spreekt uw taal én de taal van de artsen en denkt met u mee. Zo heeft u tijdens uw zorgtraject één aanspreekpunt.

Meer informatie

Meer informatie over baarmoederhalskanker vindt u in het Patiënten Informatie Dossier Baarmoederhalskanker van het Isala Oncologisch centrum.

Beweeg wel, voor een spoedig herstel

Het is altijd belangrijk om goed voor uzelf te zorgen. Wordt u binnenkort opgenomen bij Isala? Dan kan extra bewegen uw lichaam nog meer versterken, zodat u sneller herstelt van uw operatie. Want, een goed begin is het halve werk!