Contact

DCIS

  1. DCIS

DCIS

DCIS wordt ook wel een voorstadium van borstkanker genoemd. Het is een aandoening van de melkgangen in de borst. In de melkgangen in de borst zijn dan afwijkende cellen aanwezig. Deze afwijkende cellen kunnen zich ontwikkelen tot borstkanker. Hoelang het duurt voordat dit kan gebeuren, weten we niet. De afkorting DCIS staat voor ductaal carcinoma in situ.

Vaak wordt DCIS ontdekt met een röntgenfoto van de borst (mammografie), bijvoorbeeld bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. De afwijking is bijna nooit te voelen. De patholoog stelt de diagnose na weefselonderzoek.

Verschil tussen DCIS en borstkanker

  • Borstkanker groeit in de omringende weefsels en kan uitzaaien. Uitzaaien wil zeggen dat cellen losraken en zich verspreiden door het lichaam via bloedvaten en/of lymfevaten. 
  • DCIS groeit niet in de omringende weefsels in en kan ook niet uitzaaien.

Binnen 48 uur terecht

Bij een verdenking op DCIS kunt u meestal binnen 48 uur voor onderzoek en uitslag terecht op onze Mammapolikliniek. Zo zit u zo kort mogelijk in onzekerheid. Ons toegewijde team zorgt voor uitstekende kwaliteit van zorg volgens de laatste inzichten. Door krachten te bundelen kan Isala de complexe multidisciplinaire zorg voor borstkankerpatiënten waarborgen. Ook doen wij mee aan de meeste landelijke en wetenschappelijke onderzoeken waar onze patiënten aan kunnen deelnemen.

Vast aanspreekpunt

Binnen ieder specialisme in Isala Oncologisch centrum werken regieverpleegkundigen. Hij of zij houdt spreekuur om uw vragen te beantwoorden en de effecten van de behandeling te controleren. Zij spreekt uw taal én de taal van de artsen en denkt met u mee. Zo heeft u tijdens uw zorgtraject één aanspreekpunt.

1700
vrouwen naar Isala

In Isala komen jaarlijks ongeveer 1.700 vrouwen op de mammapolikliniek voor onderzoek naar een afwijking in de borst.

48
Binnen 48 uur terecht

Bij een verdenking op DCIS kunt u meestal binnen 48 uur voor onderzoek en uitslag terecht op onze Mammapolikliniek.

Mammapolikliniek

Welke onderzoeken krijgt u bij een eerste bezoek aan de Mammapolikliniek en met wie heeft u een gesprek? Om dit kort en krachtig uit te leggen, hebben we een fotoreportage gemaakt. Zo krijgt u letterlijk een beeld van een bezoek aan de Mammapolikliniek.

Aanmelden bij receptie

Hoofdgebouw

Een eerste bezoek aan de Mammapolikliniek begint in het hoofdgebouw van Isala.

Isala Zwolle

Aanmeldzuil

Een bezoek aan de Mammapolikliniek kan een intensieve dag zijn. Wij raden u aan om samen met een familielid of vriend(in) te komen. Bij binnenkomst meldt u zich aan bij de aanmeldzuil in de Centrale hal.

Aanmeldzuil

Balie

Vervolgens meldt u zich bij de balie van de afdeling Radiologie V3.0. De doktersassistente ontvangt u en controleert uw gegevens. Zij geeft ook uitleg over de onderzoeken.

Melden bij de balie

Mammografie

De radiodiagnostisch laborant haalt u op uit de wachtkamer. Zij maakt een mammografie. Over het algemeen worden van beide borsten twee foto's gemaakt.

Mammografie

Beoordelen foto's

De radioloog beoordeelt de kwaliteit van de foto's en doet vervolgens verslag van de bevindingen aan de chirurg.

Beoordeling foto's

Echografie

De laborante maakt een echografie van de borst(en) en eventueel van de oksel(s). De radioloog beoordeelt ook deze opnames.

Echografie

Cytologische punctie

De radioloog neemt zo nodig cellen af voor onderzoek. Dit gebeurt met een dunne naald. Het onderzoek heet cytologische punctie.

Cytologische punctie

Gebouw B

Vervolgens gaat u naar gebouw B aan de dr. Spanjaardweg. Hier heeft u een afspraak met de chirurg.

Mammapolikliniek

Aanmeldzuil

In gebouw B meldt u zich opnieuw bij de aanmeldzuil en kunt u plaatsnemen in wachtruimte 1. Heeft u vragen, dan staat de secretaresse u graag te woord.

Aanmelden bij receptie

Chirurg

De chirurg stelt u vragen over de klacht van de borst, voert lichamelijk onderzoek uit en brengt verslag uit van de bevindingen van de radioloog. In sommige situaties kan het bezoek aan de Mammapolikliniek na dit gesprek worden afgerond.

Gesprek met de chirurg

Verpleegkundig specialist

In sommige situaties vindt ook onderzoek plaats door een verpleegkundig specialist en worden door hem/haar aanvullende gegevens verzameld.

Onderzoek

Team van specialisten

De uitslagen van de onderzoeken worden besproken door een team van specialisten. Het verslag van deze bespreking is nog dezelfde dag beschikbaar voor uw huisarts.

Overleg met het team

Verslag van het overleg

De chirurg doet u verslag van het overleg. Dit gesprek is in principe noodzakelijk wanneer u een cytologische punctie heeft gehad. Mogelijk kan de chirurg u geruststellen. Het is ook mogelijk dat u een aanvullend onderzoek en/of behandeling krijgt.

Gesprek met de chirurg

Biopt

Wanneer informatie noodzakelijk is over de specifieke eigenschappen van een afwijking in de borst, dan kan nog diezelfde dag een histologisch biopt plaatsvinden. De uitslag moet een aantal dagen worden afgewacht.

 

Histologisch biopt

Regieverpleegkundige

Wanneer borstkanker is geconstateerd, maakt u kennis met een regieverpleegkundige. Hij/zij geeft u aanvullende informatie en is uw eerste telefonische aanspreekpunt.

Regieverpleegkundige

Patiënten Informatie Dossier

In het Patiënten Informatie Dossier (PID) vindt u alle informatie over behandeling van borstkanker en de gegevens van uw behandelaars.

PID
Aanmelden bij receptie
Isala Zwolle
Aanmeldzuil
Melden bij de balie
Mammografie
Beoordeling foto's
Echografie
Cytologische punctie
Mammapolikliniek
Aanmelden bij receptie
Gesprek met de chirurg
Onderzoek
Overleg met het team
Gesprek met de chirurg
Histologisch biopt
Regieverpleegkundige
PID

Gerelateerde behandelingen

Beweeg wel, voor een spoedig herstel

Het is altijd belangrijk om goed voor uzelf te zorgen. Wordt u binnenkort opgenomen bij Isala? Dan kan extra bewegen uw lichaam nog meer versterken, zodat u sneller herstelt van uw operatie. Want, een goed begin is het halve werk!