Contact

Dotteren

  1. Dotteren

Pijn op de borst

Door een vernauwing in de kransslagaderen kan het hart onvoldoende bloed krijgen. Dit kan pijn op de borst geven. Deze klacht verdwijnt als de kransslagader weer is verwijd. Dit kan worden gedaan via een dotterbehandeling. Daarbij wordt met een ballonnetje en eventueel door de plaatsing van een stent, een vernauwing van de kransslagader opgeheven.

Vooronderzoek

Voor de cardioloog met dotteren kan beginnen, maakt hij eerst een aantal beelden van de kransslagader waarin de vernauwing zit. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij een hartkatheterisatie. Op basis van deze beelden weet de cardioloog welke materialen nodig zijn voor het dotteren.

Behandeling

Via een slagader in uw pols of lies brengt de cardioloog een heel dunne draad in langs de vernauwing in de kransslagader. Vervolgens schuift hij via de draad een ballonnetje naar de plek van de vernauwing. Als de ballon op de goede plek ligt, wordt hij opgeblazen. Door het opblazen van de ballon wordt de vernauwing als het ware weg geperst: de kransslagader wordt op die plaats dus wijder gemaakt.

Als de kransslagader helemaal dicht is of als de kalkafzetting heel lang is, dan is een normale dotterprocedure niet mogelijk. De cardioloog kan u nog steeds dotteren, hij gebruikt alleen een andere techniek om een stent te kunnen plaatsen. Zo kan de cardioloog via een scheurtje in de vaatwand langs de vernauwing gaan. 

Ervaren en baanbrekend

Isala Hartcentrum is één van de dertig dottercentra in Nederland. Per jaar voeren wij in ons Hartcentrum bij ongeveer 2.000 patiënten een dotterbehandeling uit. In de jaren '80 is in Isala de dotterbehandeling ontwikkeld voor een acuut hartinfarct.

Tip: Lees het artikel waarin Interventiecardioloog Vincent Roolvink vertelt over dotteren binnen Isala Hartcentrum.

Dotteren

​In overleg met uw cardioloog ondergaat u een dotterbehandeling bij een vernauwde kransslagader. Hoe kunt u zich voorbereiden en wat kunt u verwachten tijdens uw verblijf in het ziekenhuis?

Met deze fotoreportage krijgt u een beeld van de voorbereidingen, de ingreep, onze afdeling en de dagelijkse handelingen.

Patiënt zit in de stoel voor dotterbehandeling

Opname

De opnameplanning neemt telefonisch contact met u op voor de datum en het tijdstip van de ingreep en de daarbij behorende voorbereidingen.

Telefoniste is aan het bellen voor een beeldscherm

Aanmelden

U meldt zich aan bij de Centrale balie in de Centrale hal. De medewerker van de Centrale balie vraagt u plaats te nemen op een van de bankjes in de Centrale hal.

Aanmelden bij de receptie

Gastvrouw of -heer

Een gastvrouw of -heer haalt u op en begeleidt u verder tijdens de vooronderzoeken. U gaat onder andere naar de Bloedafname om bloed te laten prikken.

Gastvrouw of -heer schud de hand van een patiënt

Shortstay

De gastvrouw of -heer meldt u aan bij de secretaresse van de afdeling Shortstay.
Patiënt ontvangt een formulier

Gesprek met de verpleegkundige

De verpleegkundige gaat met u in gesprek over uw opname. Zij vraagt u onder andere een recent medicatieoverzicht van uw apotheek te overhandigen.

Gesprek met de verpleegkundige

Controles

De verpleegkundige voert een aantal controles uit, zoals het meten van uw bloeddruk.

Controles bij een patiënt

Physician assistant

De physician assistant bespreekt met u of u de informatie heeft begrepen die u vóór de opname heeft gekregen. Ook bereidt zij u verder voor op de ingreep.

Gesprek met arts en psychisch hulpverlener

Luxe stoel

U wacht op de afdeling in een luxe stoel tot u wordt klaar gemaakt voor de ingreep. U krijgt dan onder andere een jasje van het ziekenhuis aan.

Luxe stoel

Medicijn

Vlak voor de ingreep krijgt u een medicijn voor spierverslapping dat ervoor zorgt dat uw bloedvaten makkelijker aan te prikken zijn.

Patiënt ontvangt een medicijn van de verpleegkundige

Familie

Tijdens de ingreep kan uw familie in het ziekenhuis wachten, bijvoorbeeld in het restaurant in de Centrale hal op de begane grond.
Familie wacht in de wachtkamer

Hartkatheterisatiekamer

De verpleegkundige brengt u in uw stoel naar de hartkatheterisatiekamer, waar de ingreep plaatsvindt.
Patiënt in rolstoel wordt naar de Hartkatheterisatiekamer vervoerd

Overdracht

De verpleegkundige zorgt voor overdracht van uw (medische) gegevens aan de laborant van de hartkatheterisatiekamer.
Overdracht tussen artsen

Terug naar de afdeling

Na de ingreep brengt de verpleegkundige u weer terug naar de afdeling.
Patiënt zit in de stoel voor dotterbehandeling

TR-band

Na de ingreep krijgt u een speciaal polsbandje. De TR-band (drukverband) heeft een kussentje dat opgeblazen kan worden en het wondje in de slagader dichtdrukt. U kunt daarmee gewoon weer rondlopen.
TR-band

ECG

De verpleegkundig maakt een ECG (hartfilmpje).
ECG

Bellen

U mag met uw familie bellen. De verpleegkundige kan dit ook voor u doen.
Patiënt is aan het bellen

Eten en drinken

U krijgt wat te eten en te drinken.
Patiënt krijgt eten en drinken

Bezoek physician assistant

U krijgt bezoek van de physician assistant, die u informeert hoe de ingreep is verlopen.
Bezoek physician assistant

Verwijderen TR-band

Nadat de TR-band is verwijderd krijgt u een pleister op de wond.
Verwijderen TR-band

Ontslaggesprek

Vlak voordat u naar huis mag, voert de verpleegkundige een ontslaggesprek met u. U krijgt een voorlopige ontslagbrief voor de huisarts mee en u ontvangt ontslaginformatie (mondeling of schriftelijk) van de verpleegkundige.
Ontslaggesprek
Patiënt zit in de stoel voor dotterbehandeling
Telefoniste is aan het bellen voor een beeldscherm
Aanmelden bij de receptie
Gastvrouw of -heer schud de hand van een patiënt
Patiënt ontvangt een formulier
Gesprek met de verpleegkundige
Controles bij een patiënt
Gesprek met arts en psychisch hulpverlener
Luxe stoel
Patiënt ontvangt een medicijn van de verpleegkundige
Familie wacht in de wachtkamer
Patiënt in rolstoel wordt naar de Hartkatheterisatiekamer vervoerd
Overdracht tussen artsen
Patiënt zit in de stoel voor dotterbehandeling
TR-band
ECG
Patiënt is aan het bellen
Patiënt krijgt eten en drinken
Bezoek physician assistant
Verwijderen TR-band
Ontslaggesprek

Meer informatie

Beweeg wel, voor een spoedig herstel

Het is altijd belangrijk om goed voor uzelf te zorgen. Wordt u binnenkort opgenomen bij Isala? Dan kan extra bewegen uw lichaam nog meer versterken, zodat u sneller herstelt van uw operatie. Want, een goed begin is het halve werk!