Contact

Hartinfarct

  1. Hartinfarct

Hartinfarct: snel handelen

Een hartinfarct wordt ook wel hartaanval genoemd. Tijdens een hartinfarct raakt een bloedvat van het hart plotseling afgesloten. Een deel van het hart krijgt daardoor geen zuurstof meer en kan afsterven. Het is dus belangrijk dat een hartinfarct snel wordt vastgesteld en behandeld.

De afsluiting in het bloedvat ontstaat door vernauwingen in de kransslagaders. Deze vernauwingen ontstaan doordat vet en lichaamscellen zich ophopen in de kransslagaders. Dat noemen we slagaderverkalking. Hierdoor verzwakt de wand van het bloedvat en kunnen er scheurtjes en wondjes in ontstaan. Het lichaam dicht die wondjes met bloedstolsel. Zo’n bloedstolsel kan losraken en in het bloedvat blijven steken. Hierdoor ontstaat de afsluiting.

De meeste mensen herkennen een hartinfarct aan een drukkende pijn op de borst. Andere klachten zijn:

  • pijn die uitstraalt naar bovenarmen, hals, kaak, rug en maagstreek;
  • pijn die ook in rust langer dan 5 minuten duurt;
  • pijn die samengaat met zweten, misselijkheid of braken.

Vrouwen hebben, vaker dan mannen, ook last van een of meer van de volgende klachten:

  • pijn tussen de schouderbladen;
  • kortademigheid;
  • extreme moeheid;
  • duizeligheid;
  • een onrustig of angstig gevoel.

 

Snelle uitwisseling patientgegevens met ambulance

Isala Hartcentrum is één van de dertig dottercentra in Nederland. In de jaren ’80 is in ons centrum de dotterbehandeling ontwikkeld voor een acuut hartinfarct. Deze behandeling is sinds die tijd wereldwijd overgenomen door andere hartcentra. U bent bij ons dus in goede en ervaren handen.

Isala is ook het eerste ziekenhuis in Nederland waarbij de gegevens uit de ambulance rechtstreeks gekoppeld worden aan uw patiëntendossier in het ziekenhuis. De behandelend arts in het ziekenhuis kan zo de nieuwe gegevens beoordelen én vergelijken met de gegevens die eerder in uw patiëntendossier zijn opgenomen. Hij kan hierdoor al rekening houden met eventuele allergieën voor medicijnen, eerder doorgemaakte hartproblemen of het feit dat u bijvoorbeeld diabetes heeft. Juist als iedere seconde telt, is het snel uitwisselen van gerichte informatie een enorm winstpunt.

Specialisme en centra

Beweeg wel, voor een spoedig herstel

Het is altijd belangrijk om goed voor uzelf te zorgen. Wordt u binnenkort opgenomen bij Isala? Dan kan extra bewegen uw lichaam nog meer versterken, zodat u sneller herstelt van uw operatie. Want, een goed begin is het halve werk!