Contact

Immunotherapie (bij kanker)

  1. Immunotherapie (bij kanker)

Wat is immunotherapie?

Bij immunotherapie krijgt u een medicijn via een infuus. Dit medicijn is een antilichaam (een soort menselijk eiwit) dat het afweersysteem van het lichaam kan aanzetten om actief te worden tegen tumoren.

Een tumor maakt stoffen vrij die eigenlijk door het afweersysteem van het lichaam als vreemd herkend zouden moeten worden. Als het afweersysteem die stoffen herkent, ontstaat een afweerreactie van het lichaam. De kankercellen worden dan aangevallen. Maar als dat niet gebeurt of onvoldoende, kan een tumor groeien. Een tumor kan het afweersysteem van het lichaam blokkeren. Daardoor herkent het afweersysteem de tumorcellen niet. Immunotherapie zorgt ervoor dat de afweercellen van het afweersysteem de tumorcellen wel herkennen. Zo kunnen ze de kankercellen toch aanvallen en proberen de tumor op te ruimen.

Wat is het doel van immunotherapie?

Een behandeling met immunotherapie heeft als doel de kanker terug te dringen of terugkomst te voorkomen en daardoor uw leven te verlengen. Soms krijgen patiënten curatief immunotherapie na chemo-radiotherapie behandelingen. Bij andere patiënten gaat het om een palliatieve behandeling. De behandeling slaat helaas niet bij iedereen aan. Van te voren is niet goed te voorspellen bij wie de behandeling zal werken.

Immunotherapie lijkt veelbelovend bij de (toekomstige) behandeling van kanker, maar er zijn ook nog veel vragen over deze therapie. Daarom vindt er veel wetenschappelijk onderzoek plaats. Meer informatie hierover vindt u op kanker.nl
Isala zet immunotherapie in bij de behandeling van onder andere longkanker en borstkanker. Uw arts bespreekt met u of immunotherapie een onderdeel kan zijn van uw behandeling.

Thuis behandelen

Soms kan immunotherapie thuis plaatsvinden. U hoeft dan niet elke keer naar Isala te komen, de oncologieverpleegkundige komt bij u thuis. Uw arts of (regie)verpleegkundige bespreekt met u of u hiervan gebruik kunt maken. Meer informatie over oncologische zorg thuis leest u in de folder Oncologische zorg thuis ontvangen.

Beweeg wel, voor een spoedig herstel

Het is altijd belangrijk om goed voor uzelf te zorgen. Wordt u binnenkort opgenomen bij Isala? Dan kan extra bewegen uw lichaam nog meer versterken, zodat u sneller herstelt van uw operatie. Want, een goed begin is het halve werk!