Contact

Infectie van de heupprothese

  1. Infectie van de heupprothese

Een infectie is een ontsteking van de (operatie)wond die veroorzaakt wordt door een micro-organisme zoals een bacterie. Een vroege infectie, die kort na de operatie ontstaat, komt voor bij één tot drie procent van de patiënten. Een late infectie, maanden of jaren na de operatie, komt nog minder vaak voor dan een vroege infectie. Een infectie bij een prothese kan leiden tot loslating van de prothese.

Onze expertise

Voor alle infectiebehandelingen kunt u in Isala terecht. Ook de andere ziekenhuizen in de regio verwijzen hun patiënten met een infectie door naar Isala. De behandeling van prothese-infecties is in Isala multidisciplinair. Dit betekent dat u behandeld wordt door een team van orthopedisch chirurgen, microbiologen, infectiologen en gespecialiseerde physician assistants. Samen vormen zij het infectieteam.

In de regio Noord zijn er binnen het NINJA-netwerk van ziekenhuizen afspraken gemaakt over welke ziekenhuizen bepaalde infectiebehandelingen uitvoeren. Daarom kunt u ook vanuit een ander ziekenhuis naar Isala zijn doorverwezen.

Behandeling

De behandeling van een vroege infectie bestaat vrijwel altijd uit een operatie en antibiotica. Tijdens de operatie wordt het gewricht schoongemaakt. Als de infectie al langere tijd bestaat, zijn een schoonmaakoperatie en antibiotica meestal niet voldoende om de infectie te behandelen. Vaak is het verwijderen van de prothese de enige mogelijkheid.

Als wordt besloten om uw prothese te verwijderen, krijgt u soms een tijdelijke prothese. De tijdelijke prothese bevat vaak antibiotica. Als bij u de prothese wordt verwijderd maar niet wordt vervangen door een (tijdelijke) andere prothese, noemen we dit een ‘girdlestone’.

Meer informatie

Beweeg wel, voor een spoedig herstel

Het is altijd belangrijk om goed voor uzelf te zorgen. Wordt u binnenkort opgenomen bij Isala? Dan kan extra bewegen uw lichaam nog meer versterken, zodat u sneller herstelt van uw operatie. Want, een goed begin is het halve werk!