Contact
  1. 6602-Nierkanker (PID): H3 Behandelingen bij nierkanker

Patiënten Informatie Dossier

Bij nierkanker zijn soms verschillende behandelingen mogelijk. Welke behandeling voor u mogelijk is, hangt af van de uitgebreidheid van de tumor en of er uitzaaiingen zijn. De uroloog zal de mogelijke behandeling met u doornemen om daarna samen met u een beslissing te nemen.

Bij het vaststellen van de behandeling wordt er door verschillende artsen samengewerkt. Zo kunt u naast de uroloog ook te maken krijgen met de internist-oncoloog of de radiotherapeut-oncoloog. De arts en de regieverpleegkundige oncologie vertellen u wat de behandeling inhoudt.

Een behandeling kan curatief of palliatief van opzet zijn.

  • Een behandeling die gericht is op genezing, wordt een curatieve behandeling genoemd. De ziekte is dan beperkt gebleven tot de nier.
  • Als er meerdere uitzaaiingen gevonden worden, kan er geen genezing meer bereikt worden. Er zijn dan alleen behandelingen mogelijk die de ziekte remmen en klachten verminderen of voorkomen. Dit heet een palliatieve behandeling en kan bestaan uit bestraling (radiotherapie) en/of medicatie.

Curatieve behandelingen

Operatie

Bij nierkanker is een operatie de enige behandeling die kans op genezing geeft. Dit geldt alleen als er geen uitzaaiingen zijn. Bij een operatie wordt de nier geheel of gedeeltelijk verwijderd. Soms worden ook de bijnier en de lymfklieren verwijderd. Als de nier geheel of gedeeltelijk verwijderd wordt, heeft dit geen ernstige gevolgen. De gezonde nier heeft genoeg capaciteit om de functie over te nemen. U kunt goed met één nier leven.

Andere mogelijkheden

Bij kleine tumoren (of hoge leeftijd) is soms ook een andere curatieve behandeling mogelijk. De uroloog bespreekt dit met u en geeft u dan meer informatie over de behandeling:

  • Radio Frequentie Ablatie (RFA) = verhitting van de tumor.
  • Cryo-ablatie = bevriezing van de tumor.
  • niet direct behandelen, maar wel regelmatige controles door de uroloog op de polikliniek.

Nierkanker is niet altijd te genezen, maar meestal is er dan toch een behandeling mogelijk; deze behandeling noemt men een palliatieve behandeling. Een palliatieve behandeling is erop gericht om de klachten te verminderen en de ziekte af te remmen.

Palliatieve behandelingen

Medicijnen

Als de nierkanker uitgezaaid is, kunt u in aanmerking komen voor een behandeling met medicijnen. Medicijnen remmen de groei van kankercellen. De kanker groeit dan langzaam of vrijwel niet. Eventuele klachten kunnen hierdoor verminderen.

Als u in aanmerking komt voor een behandeling met medicijnen zal de uroloog u verwijzen naar de internist-oncoloog. Deze bespreekt de behandeling met u. De arts en de regieverpleegkundige leggen u uit wat de behandeling inhoudt en wat u kunt verwachten ten aanzien van de bijwerkingen.

Bestraling (radiotherapie)

Bestraling is een plaatselijke behandeling met het doel de kankercellen te vernietigen en gezond weefsel zo veel mogelijk te sparen.

Het niercelcarcinoom zelf reageert niet op bestraling, de uitzaaiingen wel, deze worden bestraald. Bestraling wordt bij nierkanker toegepast als palliatieve behandeling Het is bedoeld om de pijn te bestrijden en/of klachten te verminderen. Dit gebeurt meestal als er uitzaaiingen in de botten of de hersenen zijn.

Vaak is een korte serie bestralingen voldoende. Aan het einde van de bestralingsperiode is er vaak al verbetering merkbaar. Deze verbetering gaat soms nog door na afloop van de bestraling.

Voor u begint met de bestraling heeft u een gesprek met de radiotherapeut-oncoloog en een medewerker van de afdeling radiotherapie. Zij leggen u uit hoe de bestraling gaat en welke bijwerkingen u kunt verwachten. Zij geven u ook adviezen over hoe u het beste om kunt gaan met de bijwerkingen zodat u hier zo weinig mogelijk last van heeft.

Als de kanker uitgezaaid is, kan het soms toch nodig zijn om de zieke nier te verwijderen door een operatie. Dit om klachten (bloedplassen, pijn) te verhelpen of om ervoor te zorgen dat een palliatieve behandeling beter aanslaat. De operatie is dan niet gericht op genezing maar heeft als doel uw klachten te verminderen en/of de behandeling effectiever te maken.

Nierkanker en chemotherapie

Er is veel onderzoek gedaan naar de werking van chemotherapie bij nierkanker. Hieruit blijkt dat chemotherapie een behandeling is die niet werkt bij nierkanker. Chemotherapie wordt daarom niet als behandeling gegeven bij patiënten met nierkanker.

Er zijn wel andere medicijnen (zoals hiervoor beschreven) die de ziekte kunnen afremmen.

Laatst gewijzigd 24 mei 2024 / 6602 / P