Contact
 1. 7972-Welkom Isala Vrouw-kindcentrum

Het Isala Vrouw-kindcentrum is het centrum binnen Isala voor zorg aan vrouwen, hun partners, pasgeborenen en kinderen. Wij bieden hoogwaardige specialistische zorg en zijn het grootste geboortecentrum van Nederland. Elke dag werken wij binnen ons centrum met hart en ziel aan het leveren van nog betere zorg, waarbij uw tevredenheid als patiënt voorop staat.

De specialismen in Isala Vrouw-kindcentrum

Het Isala Vrouw-kindcentrum bestaat uit vier specialismen: Fertiliteit, Verloskunde en Gynaecologie, NICU (Neonatale intensive care unit), Kindergeneeskunde en Urologie. Zo kunnen deze specialismen optimaal samenwerken. U en uw partner kunnen in het Isala Vrouw-kindcentrum terecht voor alle problemen rond vruchtbaarheid en gynaecologie, zwangerschap, bevallen en voor medische zorg voor uw (pasgeboren) kind.

Binnen het Isala Vrouw-kindcentrum besteden we aandacht aan gezinsgerichte zorg. Wij streven ernaar een pasgeboren kindje dat ziek is bij zijn of haar moeder te verzorgen en te behandelen. Op termijn willen we ook graag dat moeders bij hun kinderen op de NICU kunnen verblijven, het vergt nog wat tijd dit te verwezenlijken.

Het Isala Vrouw-kindcentrum bestaat uit de volgende afdelingen:

 • Isala Fertiliteitscentrum
 • Gynaecologie en Verloskunde
 • NICU
 • Kindergeneeskunde
 • Urologie

Hieronder vindt u een korte uitleg over de afzonderlijke afdelingen.

Isala Fertiliteitscentrum

Het Isala Fertiliteitscentrum is het grootste niet-academische fertiliteitscentrum van Nederland. U kunt bij ons vrijwel alle fertiliteitsonderzoeken en -behandelingen doorlopen. Hierbij staan kwaliteit en patiëntgerichtheid voorop. Ons team is klein, toegankelijk en betrokken. Wij verbeteren continu onze zorg en doen innovatief wetenschappelijk onderzoek. En het belangrijkste: we zetten ons als team met hart en ziel in voor uw maximale kans op zwangerschap.

Uw huisarts of specialist kan u doorverwijzen naar het Isala Fertiliteitscentrum als uw cyclus onregelmatig is of als u na een jaar onbeschermde gemeenschap nog niet zwanger bent. Wij doen ons best om daarna zo snel mogelijk helder te krijgen:

 • waarom u nog niet zwanger bent;
 • hoe groot uw kans is op een spontane zwangerschap;
 • of en hoe u kunt worden behandeld.

Ook behandelen wij alleenstaande vrouwen en lesbische paren. Op de website van het Isala Fertiliteitscentrum (www.isala.nl/fertiliteit) staat een filmpje met uitleg over verschillende behandelingen: IUI, KID, IVF, ICSI en Ovulatieinductie.

Afdeling Gynaecologie en Verloskunde

De afdeling Gynaecologie en Verloskunde biedt hoogwaardige specialistische zorg. Naast een verlosafdeling met prachtige kraamsuites, waar u en uw partner gedurende de hele bevalling (en zo nodig ook daarna) kunnen verblijven, beschikken we ook over een Obstetrische high care afdeling. Dit is een hoog gespecialiseerde afdeling voor vrouwen met een gecompliceerde zwangerschap en/of een foetus die ziek of bedreigd is.

Hoogwaardige specialistische zorg vindt ook plaats binnen ons Bekkenbodemcentrum. Hier worden complexe incontinentieen verzakkingsoperaties uitgevoerd, maar kunt u ook terecht voor een laagdrempelige beoordeling van uw klachten door een bekkenfysiotherapeut, uroloog of gynaecoloog.

Naast bijzondere expertise op het gebied van bekkenbodemproblematiek heeft het Isala Vrouw-kindcentrum ook een gespecialiseerd centrum voor endometriose, seksuologie en menstruatieklachten.

De afdeling Gynaecologie en Verloskunde van Isala is één van de grootste van Nederland. Dankzij deze grootte zien onze specialisten veel patiënten met uiteenlopende klachten en aandoeningen, waardoor zij zeer ervaren zijn. Onze omvang zorgt er ook voor dat wij kunnen investeren in de nieuwste technieken en behandelmethoden.

Persoonlijke zorg

Als u bevalt in Isala streven wij naar zorg op maat, waarbij wij er alles aan doen om u zich thuis te laten voelen op onze afdeling. Tijdens de bevalling hebben u en uw partner een eigen kraamsuite met keukentje en badkamer. Zo bevalt u met veel privacy, op uw eigen manier en met uw eigen verloskundige. Of met de klinisch verloskundige of (assistent) gynaecoloog als u met een medische indicatie in het Isala Vrouw-kindcentrum bevalt.

Gezinsgerichte zorg

Bij de geboorte van een kind wordt een nieuw gezin geboren. Wij vinden het belangrijk dat u en uw kind zoveel mogelijk ruimte krijgen om met elkaar vertrouwd te raken. Het Isala Vrouw-kindcentrum biedt daarom gezinsgerichte zorg. Dit houdt in dat:

 • de aanstaande moeder vóór, tijdens en na de bevalling in dezelfde kamer verblijft;
 • de partner kan overnachten;
 • de baby na de geboorte bij de moeder verblijft, tenzij de baby complexe medische zorg nodig heeft;
 • de ouders zelf bepalen wanneer ze bezoek willen ontvangen;
 • broertjes en zusjes van harte welkom zijn, tenzij de baby complexe zorg nodig heeft.

Voor een aantal services, bijvoorbeeld overnachting(en) en maaltijd(en) van de partner, zijn wij genoodzaakt een kleine vergoeding te vragen.

Ons team van zorgprofessionals betrekt alle gezinsleden actief bij de zorg voor de baby. Hierdoor wordt de onderlinge band verstevigd en went het gezin geleidelijk aan de nieuwe situatie.

Kraamsuites

In het Isala Vrouw-kindcentrum zijn 36 kraamsuites. Dit zijn ruime eenpersoonskamers die o.a. beschikken over de volgende faciliteiten:

 • slaapbank;
 • koelkast;
 • magnetron;
 • familiehoekje;
 • TV;
 • Wi-Fi-aansluiting.

Wij bekijken altijd of het mogelijk is dat een pasgeboren kindje dat ziek is, tóch bij de moeder kan liggen.

Neonatale intensive care unit

Op de NICU worden pasgeboren kinderen opgenomen die intensieve zorg en behandeling nodig hebben. De NICU en Obstetrische high care afdeling vormen samen het Perinatologisch centrum van Isala. Het Perinatologisch centrum biedt intensieve zorg aan vrouwen met een gecompliceerde zwangerschap en/of zieke/bedreigde foetus. In Nederland zijn er slechts tien van deze centra. U krijgt met de NICU te maken als uw pasgeboren kind intensieve zorg en behandeling nodig heeft. Redenen hiervoor zijn wanneer uw kindje:

 • is geboren vóór 32 weken zwangerschapsduur en/of minder weegt dan 1200 gram;
 • problemen heeft met de ademhaling en/of bloedsomloop (verstoorde vitale functies);
 • een ernstige infectie heeft;
 • zuurstofgebrek heeft gehad rondom de geboorte;
 • één of meerdere aangeboren afwijking(en) heeft;
 • epileptische aanvallen of andere ernstige neurologische problemen heeft;
 • intensief bewaakt moet worden;
 • complexe diagnostiek nodig heeft.

Bij de zorg op de NICU houden we zoveel mogelijk rekening met de behoeften van uw kind. Wij willen graag dat uw kind ondanks de noodzakelijke intensieve behandeling zo veel mogelijk comfort, rust en stabiliteit ervaart. Wij letten dan ook op allerlei signalen van het kind, zoals slapen, onrust, pijn en discomfort en passen, indien mogelijk, onze zorg en behandeling daarop aan. Als ouder wordt u zo veel mogelijk betrokken bij de zorg. U kunt hierover meer lezen in onze patiëntenfolder Welkom op de Neonatale intensive care.

Afdeling Kindergeneeskunde

Op de afdeling Kindergeneeskunde bieden wij bijzondere zorg voor kinderen, van pasgeborenen tot adolescenten. De afdeling Kindergeneeskunde bestaat uit een high en medium care afdeling voor pasgeborenen en een afdeling voor oudere kinderen. Uw kind verblijft er samen met leeftijdgenoten en de verpleging is speciaal afgestemd op kinderen. Medische handelingen, hoe klein ook, vinden in principe niet plaats op de kamer van uw kind. Zo bieden wij uw kind een veilige omgeving. Ook wordt u als ouder/verzorger zoveel mogelijk betrokken bij de zorg. Op de afdeling Kindergeneeskunde bieden wij u als ouder de mogelijkheid:

 • om gedurende de gehele dag bij uw kind te zijn;
 • uw kind zelf te verzorgen;
 • bij operaties bij uw kind te blijven tot hij of zij onder narcose is gebracht;
 • om bij uw kind te overnachten (rooming-in); bij Neonatologie is inroomen beperkt mogelijk. Vraag er gerust naar bij de verpleegkundige.

Kindvriendelijke kwaliteit

Kwaliteit en kindvriendelijkheid staan voorop binnen de afdeling Kindergeneeskunde. We geven veel voorlichting en bieden allerlei faciliteiten voor kinderen. Denk aan een speelkamer, speeltuin en een theater in het ziekenhuis.

De afdeling Kindergeneeskunde werkt doorlopend aan de kwaliteit van de zorg. We bieden vooruitstrevende
mogelijkheden. Voorbeelden zijn:

 • Vervroegd ontslag met sondevoeding: pasgeboren baby’s die nog sondevoeding krijgen, leren thuis te drinken uit borst of fles. Dit gebeurt onder leiding van de kinderverpleegkundigen.
 • Begeleiding bij borstvoeding door de lactatiekundige. Aan het Isala Vrouw-kindcentrum zijn lactatiekundigen verbonden. Zij dragen zorg voor scholing en begeleiding van de kinderverpleegkundigen en hulp aan moeders die borstvoeding (willen) geven. Zo nodig kan met hun een afspraak worden gemaakt.

De verschillende afdelingen van Kindergeneeskunde

Waar wordt uw kind precies behandeld? Dat hangt af van de leeftijd van uw kind en de zorg die hij of zij nodig heeft. Op de verschillende afdelingen wordt uw kind behandeld door gespecialiseerde medewerkers. Op de afdeling Kindergeneeskunde werken kinderartsen en kinderverpleegkundigen die veelal hun eigen aandachtsgebieden hebben. Voorbeelden van aandachtsgebieden zijn allergie, diabetes, astma, voedings- en eetproblemen, maag-,darm- en leverproblemen, reuma en hersenaandoeningen.

Poliklinieken

Op de polikliniek Kindergeneeskunde zien wij kinderen en jongeren tot en met zeventien jaar met uiteenlopende klachten en aandoeningen.

Operatie

Indien een kleine ingreep nodig is, dan wordt uw kind opgenomen op de dagverpleging of in het Behandelcentrum. Ondergaat uw kind een grotere ingreep, dan wordt uw kind verpleegd op de verpleegafdeling van de afdeling Kindergeneeskunde.

Huiskamer Ronald McDonald Huis

De huiskamer is er voor alle ouders: tijdens de opname van uw kind of bijvoorbeeld tussen meerdere (poliklinische) behandelingen of onderzoeken door. De huiskamer zit naast de polikliniek Kindergeneeskunde en is een onderdeel van het Ronald McDonald Huis Zwolle, dat op steenworp afstand van het ziekenhuis ligt.

Urologie

U komt bij de uroloog wanneer u last heeft van blaas-, nier- en prostaataandoeningen, nierstenen, incontinentie, urineweginfecties, of van een kwaadaardige aandoening op urologisch gebied. Daarnaast behandelt de uroloog klachten rond fertiliteit (vruchtbaarheid), impotentie, en (aangeboren) afwijkingen van de mannelijke geslachtsorganen. Op de afdeling Urologie behandelen we patiënten van alle leeftijden, inclusief kinderen, en zowel mannen als vrouwen.

 

Droogbed- en bekkencentrum

Het Droogbed- en bekkencentrum houdt zich bezig met onderzoek en behandeling van bedplassen, incontinentie of klachten aan de bekkenbodemspieren bij zowel kinderen als volwassenen. Het Droogbed- en bekkencentrum biedt zowel poliklinische, klinische als dagbehandelingen. In het Droogbed- en bekkencentrum werkt een multidisciplinair team van continentieverpleegkundigen, (kinder-)bekkenfysiotherapeuten, sociaalpedagogisch werkers, een (kinder-)uroloog, kinderarts en kinderpsycholoog nauw samen bij de behandeling. Het Droogbed- en bekkencentrum is onderdeel van Isala Diaconessenhuis.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de verschillende afdelingen, bezoek dan de website van Isala Vrouw-kindcentrum of ga direct naar:

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen en Heerde

Isala Fertiliteitscentrum
088 624 52 24 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Gynaecologie en Verloskunde
088 624 56 04 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

NICU
088 624 52 71 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kindergeneeskunde
088 624 50 50 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Urologie
088 624 27 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel en Steenwijk

Isala Fertiliteitscentrum
088 624 52 24 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur)

Gynaecologie en Verloskunde
088 624 56 04 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur)

Kindergeneeskunde
088 624 32 46 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur)

Urologie/ Droogbed- en bekkencentrum
088 624 94 46 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

secretariaat.vrouw.kindcentrum@isala.nl

Laatst gewijzigd 13 oktober 2022 / 7972 / L