Contact
  1. 8279-Hematologische aandoening (PID): H6 Optionele bijlage Multiple myeloom app

U bent onder behandeling bij Isala voor multiple myeloom. Isala wil de zorg voor patiënten met kanker zo goed mogelijk laten verlopen en blijven verbeteren. Ook als u niet in het ziekenhuis bent. Daarom starten wij met de e-coach multiple myeloom als onderdeel van uw behandeling. In deze folder leest u er meer over.

Wat is een e-coach?

De e-coach is een app die ondersteuning biedt tijdens de behandeling van multiple myeloom. Je zou kunnen zeggen dat het om een digitale coach gaat. Door het gebruik van de app kunnen uw behandelaars u ook op afstand begeleiden, zonder dat u daarvoor in het ziekenhuis hoeft te zijn. U kunt namelijk vanuit huis of elders contact onderhouden met uw behandelaars over uw gezondheid.

Door het inzetten van de e-coach krijgen de behandelaars meer informatie over uw gezondheidstoestand en kunnen ze sneller reageren op veranderingen. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld voorkomen dat u onverwacht opgenomen moet worden in het ziekenhuis of onnodig pijn heeft. Maar u kunt ook via de app zelf contact opnemen met de regieverpleegkundige als u bijvoorbeeld vragen heeft over bijwerkingen van een behandeling of andere medische klachten.

Welke voordelen heeft de e-coach?

Uw behandelaars proberen uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen, ook als u niet in het ziekenhuis bent. De app is geen vervanging van uw behandelaars. Het is een aanvulling op de afspraken die u ook nog steeds heeft in het ziekenhuis. De e-coach multiple myeloom biedt de volgende mogelijkheden:

Regelmatig controle met vragenlijsten

Via de app krijgt u regelmatig vragenlijsten met het verzoek deze in te vullen. Met deze vragenlijsten kunnen wij tussentijds meten hoe het met uw gezondheid gaat. De resultaten van de vragenlijsten kunnen alleen door uw behandelaars worden ingezien. De vragen gaan over eventuele klachten en bijwerkingen van uw medische behandeling.

Adviezen

De informatie die de behandelaars binnen krijgen met behulp van de vragenlijsten, kunnen aanleiding zijn om u een advies te sturen via de app. Bijvoorbeeld over wat u zelf kunt doen aan de klachten.
Als het nodig is, adviseert de e-coach u om contact op te nemen met uw behandelaar.

Vragen stellen

U kunt ook zelf vragen insturen als u ergens over twijfelt of klachten heeft die niet dringend zijn. U kunt dan een beladvies of e-consult aanvragen via de app.

Medicatie overzicht

Er zit in de app een dagelijks overzicht van u te slikken medicatie. Het is de bedoeling dat dit u helpt om u medicatie op de juiste tijd en volgens voorschrift in te nemen. U kunt hier dagelijks de ingenomen medicatie afvinken.

Hoe werkt de e-coach?

De e-coach is ontwikkeld door het bedrijf Sananet en heet SanaCoach. De app is beschikbaar via smartphone, tablet, computer of laptop. U kiest zelf welk apparaat u het prettigst vindt om te gebruiken. U kunt de app ook afwisselend gebruiken op verschillende apparaten.

U vindt de app op internet via www.sanacoach.com U kunt de app ook gratis downloaden in de Google Play Store of de App Store van Apple. Aan het gebruik van de app zijn voor u geen kosten verbonden.

De e-coach kan mogelijk bijdragen aan uw kwaliteit van leven en uw zelfredzaamheid. Het wordt voor u gemakkelijker om informatie te delen met het ziekenhuis en andersom. Dat gebeurt op een veilige manier, volgens wet- en regelgeving, zodat uw privacy te allen tijde gewaarborgd is.

Gesprek regieverpleegkundige

Voordat u met de e-coach aan de slag gaat, heeft u een gesprek met de regieverpleegkundige. De regieverpleegkundige neemt met u de e-coach door en stelt deze samen met u in, passend bij uw persoonlijke situatie en behandeling. Tijdens dit gesprek neemt de regieverpleegkundige ook de handleiding met u door. Ook kunt u tijdens dit gesprek uw vragen stellen.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent. U vindt de contactgegevens in hoofdstuk 1 van het PID Hematologische aandoening.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 8279 / P