Contact
  1. 8552-Chemotherapie toediening thuis

U start binnenkort met chemotherapie. U krijgt hiervan een gedeelte thuis toegediend. Voordat u start met de chemotherapie, moet u een blijvend infuus krijgen. Dit kan door middel van een PICC-lijn of een VAP. Hierover heeft u uitleg gehad van de regieverpleegkundige of oncoloog. In deze folder leest u hier meer over.

Voor de behandeling

De regieverpleegkundige vraagt specialistische thuiszorg voor u aan. U kunt een voorkeur opgeven voor thuiszorgorganisatie als u dat heeft. De thuiszorg is uw aanspreekpunt thuis tijdens de toediening thuis.

Enkele dagen voordat u naar het ziekenhuis komt, brengt de thuiszorgorganisatie een draagbare pomp met toebehoren bij u langs. De pomp dient u mee te brengen naar de dagbehandeling waar u de kuur krijgt.

Let op
U ontvangt een pomp voordat u start met de chemotherapie.

De behandeling

De chemotherapie wordt door de verpleegkundige op de dagbehandeling aangesloten op deze pomp.

Wanneer het medicijn is aangesloten op de draagbare pomp, mag u naar huis. De verpleegkundige van de dagbehandeling geeft u materialen mee voor het verzorgen en afsluiten van de chemotherapie. Deze heeft de thuiszorg nodig.
Let erop dat de verpleegkundige u dus een setje materialen mee geeft vanaf de dagbehandeling naar huis.

De verpleegkundige van de dagverpleging geeft u bij het naar huis gaan een korte overdracht mee. Deze overdracht geeft u aan de verpleegkundige van de thuiszorg. Hierop vindt zij de informatie over de aansluittijden, medicatie en de pompstand.

Contact

Mocht u nog vragen hebben wat betreft de organisatie rondom chemotherapie thuis, vraag gerust uw regieverpleegkundige of verpleegkundig specialist. 

Laatst gewijzigd 28 oktober 2022 / 8552 / P