Contact

Vaatchirurgie

 1. Vaatchirurgie

Onze vaatchirurgen behandelen patiënten met vernauwingen, afsluitingen en verwijdingen van bloedvaten. De behandeling van vaatziekten kan met medicijnen, endovasculair (dotterbehandeling) of operatief (bypass, kunstvat) zijn.

Behandelingen

Onze afdeling is gespecialiseerd in de behandeling van de volgende aandoeningen:

 • vernauwde bloedvaten in het been en/of bekken (etalagebenen bypass/omleiding in het been);
 • nierinsufficiëntie waarvoor hemodialyse nodig is;
 • spataderen (varices);
 • vernauwing van de halsader (carotis);
 • verwijding buikslagader (aneurysma);
 • tumoren rondom grote bloedvaten in de hals (glomustumor);
 • vernauwing en verwijdingen darmslagaders (viscerale vaten);
 • nierslagader vernauwingen (arterie reconstructie/operateis);
 • vernauwingen van slagaders in borstholte, schouder en arm (costoclaviculair compressiesyndroom).

Vaatziekten zijn vaak het gevolg van meerdere gezondheidsproblemen (hoge bloeddruk, overgewicht, suikerziekte). Daarom is de behandeling gericht op alle oorzaken van uw vaatziekte. In een multidisciplinair overleg bespreken de artsen (chirurgen, radiologen, internisten) de behandelmogelijkheden. Dit overleg is een voorwaarde om de voor u beste behandeling te kunnen vaststellen.

Tijdens een afspraak op de polikliniek legt de chirurg het behandelplan aan u voor en bepaalt met u de uitvoering. De behandeling van vaatziekten kan met medicijnen, endovasculair (dotterbehandeling), operatief (bypass, kunstvat) of een combinatie van deze zijn.

Behandelteam

Tijdens een opname op de afdeling Vaatchirurgie bestaat uw behandelteam uit vaatchirurgen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen. De verpleegkundig specialist werkt nauw samen met de vaatchirurg en de verpleegkundigen. Zij neemt taken van de vaatchirurg over. Tijdens de opname zult u haar treffen tijdens de dagelijkse visite. De behandeling en informatie worden zorgvuldig op elkaar afgestemd. Hieronder leest u de taken van de vaatchirurg, verpleegkundig specialist en de verpleegkundige tijdens uw opname.

Vaatchirurg

 • Is hoofdbehandelaar tijdens uw opname op de afdeling Vaatchirurgie.
 • Voert operaties uit.

Verpleegkundig specialist

 • Bespreekt uw klachten.
 • Voert lichamelijk onderzoek uit.
 • Vraagt aanvullend onderzoek aan.
 • Zet de behandeling in.
 • Evalueert de behandeling en past deze zo nodig aan.
 • Voert familiegesprekken.
 • Heeft contacten met derden (zoals fysiotherapeut, huisarts etc.).
 • Zorgt voor een goede afstemming tussen de medische en verpleegkundige zorg.

Verpleegkundige

 • Ondersteunt u bij dagelijkse zorg.
 • Voert het voorgestelde beleid uit.

Contact

Heeft u vragen? Stel ze gerust tijdens de opname of bel de polikliniek Vaatchirurgie 088 624 62 80 en vraag naar de Verpleegkundig specialist.

Ervaringen