Contact

Wetenschap en innovatie

  1. Wetenschap en innovatie

Ons toegewijde team zorgt voor uitstekende kwaliteit van zorg volgens de laatste inzichten. Verder doen wij mee aan de meeste landelijke, belangrijke wetenschappelijke onderzoeken en onze patiënten kunnen daaraan deelnemen.

Het HPB-centrum neemt deel aan diverse wetenschappelijke onderzoeken (zoals Cairo-5, Orchestra, PALM, Preopanc, Leopard of Pandora) en studies met experimentele behandelingen. De HPB-chirurgen nemen ook deel aan een aantal landelijke expertpanels in hun specialisme.

Landelijke werkgroep

Binnen de oncologie wordt medisch-wetenschappelijk onderzoek gecoördineerd door landelijke werkgroepen zoals de BOOG: Borstkanker Onderzoek Groep, DCCG: Dutch Colorectal Cancer Group, DUOS: Dutch Uro-Oncology Studygroup en de WIN-O projectgroep: Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie. Deze werkgroepen houden zich bezig met het verbeteren van behandelmethoden voor volwassen patiënten met kwaadaardige ziektes. Binnen Isala vindt echter ook medisch wetenschappelijk onderzoek plaats wat niet door deze werkgroepen wordt gecoördineerd.

Deelname

Als u besluit deel te nemen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek, dan helpt u mee bij het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden of medicijnen die mogelijk veiliger en effectiever zijn dan bestaande. Ook kan bijvoorbeeld worden onderzocht hoe een bepaalde vorm van kanker beter is op te sporen.

Patiënten die behandeld worden voor een kwaadaardige ziekte in Isala kunnen gevraagd worden deel te nemen aan medisch wetenschappelijk onderzoek. Indien van toepassing zult u hierover uitvoerig mondeling en schriftelijk worden geïnformeerd door uw arts. Vervolgens maakt u uw persoonlijke afweging en beslist u of u wel of niet wilt deelnemen.​ Deelname aan een studie is altijd op vrijwillige basis.

Meer informatie

Meer informatie over het meedoen aan onderzoek, de rechten en plichten kunt u vinden in de brochure Medisch wetenschappelijk onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ervaringen