Contact

Ondersteunende zorg

  1. Ondersteunende zorg

Tijdens het behandeltraject én in de controlefase vragen wij u geregeld een formulier in te vullen, de Lastmeter. Op deze zogenoemde Lastmeter kunt u aangeven hoe het met u gaat. Zo kunnen wij eventuele problemen in kaart brengen en samen met u zoeken naar een oplossing.

Met behulp van de lastmeter hopen wij inzicht te krijgen in problemen die spelen, om zo de kwaliteit van leven van kankerpatiënten te verbeteren. Indien nodig kan de regieverpleegkundige u doorverwijzen naar één van de ondersteunende disciplines van Isala Oncologisch centrum. Ook kent zij mogelijkheden voor ondersteuning buiten het ziekenhuis.

Lees meer over ons aanbod in ondersteunende zorg bij kanker op de website van Isala Oncologisch centrum.

Ervaringen