Contact

Speciale spreekuren en poliklinieken

  1. Speciale spreekuren en poliklinieken

De afdeling Neurologie heeft een aantal speciale spreekuren en poliklinieken:

Geheugenpolikliniek

Het team van de Geheugenpolikliniek onderzoekt geheugenklachten en bestaat uit een psycholoog, maatschappelijk werker, specialist ouderengeneeskunde, neuroloog en een verpleegkundige. Namens de afdeling Neurologie heeft neuroloog Conny de Langen zitting in het team van de Geheugenpolikliniek in Isala Diaconessenhuis Meppel. De huisarts of een medisch specialist kan patiënten aanmelden voor de Geheugenpolikliniek. Het is eventueel ook mogelijk op eigen initiatief een afspraak te maken.

Carpale tunnel syndroom polikliniek

Pijn en tintelingen in hand en arm kunnen veroorzaakt worden door het carpale tunnel syndroom. Patiënten met deze klachten kunnen terecht op de Carpale tunnel syndroom polikliniek in Isala Diaconessenhuis. De diagnose wordt gesteld met behulp van een EMG-onderzoek. Hiermee wordt de werking van zenuwen en spieren onderzocht. De neuroloog beoordeelt meteen de resultaten van het onderzoek en bespreekt deze met u.

Hernia polikliniek

Bij uitstralende pijn in een been door een zenuwwortelbeknelling in de rug kunt u terecht op de hernia polikliniek in Isala Diaconessenhuis Meppel. De diagnose wordt gesteld op de afdeling Radiologie met behulp van een MRI-scan. De neuroloog beoordeelt de scan meteen en bespreekt deze met u.

Multiple sclerose polikliniek (MS poli)

​De MS poli zorgt ervoor dat MS-patiënten de zorg en ondersteuning krijgen om zo goed en zelfstandig mogelijk te functioneren. Op de MS poli begeleiden en ondersteunen wij zowel mensen met MS op de polikliniek, als patiënten in het ziekenhuis die uiterst intensieve lichamelijke zorg nodig hebben.

Parkinson polikliniek

De ziekte van Parkinson is een chronische ziekte. Zodra er Parkinsonklachten ontstaan, gaan deze niet meer weg. Het is dan ook belangrijk om zo goed mogelijk met de ziekte te leren leven. Op de Parkinson polikliniek helpen wij u daar graag bij.

Hoofdpijnpolikliniek

De Hoofdpijnpolikliniek is bedoeld voor patiënten die dusdanige hoofdpijnklachten hebben, dat de klachten het dagelijks functioneren belemmeren. Op de Hoofdpijnpolikliniek kan op grond van onderzoek in de meeste gevallen een juiste hoofdpijndiagnose worden gesteld.

Ervaringen