Contact

Speciale spreekuren en poliklinieken

  1. Speciale spreekuren en poliklinieken
Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

De afdeling Neurologie bestaat uit de Geheugenpolikliniek, Carpale tunnel syndroompolikliniek en de Herniapolikliniek.

Geheugenpolikliniek

Het team van de Geheugenpolikliniek onderzoekt geheugenklachten en bestaat uit een psycholoog, maatschappelijk werker, specialist ouderengeneeskunde, neuroloog en een verpleegkundige. Namens de afdeling Neurologie heeft neuroloog Conny de Langen zitting in het team van de Geheugenpolikliniek in Isala Diaconessenhuis Meppel. De huisarts of een medisch specialist kan patiënten aanmelden voor de Geheugenpolikliniek. Het is eventueel ook mogelijk op eigen initiatief een afspraak te maken.

Carpale tunnel syndroom polikliniek

Pijn en tintelingen in hand en arm kunnen veroorzaakt worden door het carpale tunnel syndroom. Patiënten met deze klachten kunnen terecht op de Carpale tunnel syndroom polikliniek in Isala Diaconessenhuis. De diagnose wordt gesteld met behulp van een EMG-onderzoek. Hiermee wordt de werking van zenuwen en spieren onderzocht. De neuroloog beoordeelt meteen de resultaten van het onderzoek en bespreekt deze met u.

Hernia polikliniek

Bij uitstralende pijn in een been door een zenuwwortelbeknelling in de rug kunt u terecht op de hernia polikliniek in Isala Diaconessenhuis Meppel. De diagnose wordt gesteld op de afdeling Radiologie met behulp van een MRI-scan. De neuroloog beoordeelt de scan meteen en bespreekt deze met u.