Contact
Kopbeeld

Wetenschappelijk onderzoek

  1. Wetenschappelijk onderzoek

De maatschap Orthopedie is actief op het gebied van onderzoek. Wij dragen graag bij aan verbetering en vernieuwing in de zorg voor de orthopedische patiënt. Alle lopende onderzoeken worden door de onderzoeker volgens een opgelegd format beschreven en ter goedkeuring voorgelegd aan de Medisch Ethisch Commissie.

Binnen de afdeling Orthopedie is een arts-onderzoeker werkzaam, die zich volledig richt op het doen en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Onze wetenschappelijke activiteiten resulteren vaak in publicaties in verschillende vakbladen en PubMed-artikelen. Daarnaast houden orthopeden (in opleiding), wetenschapsassistenten en vakgroepleden geregeld voordrachten op lokale, regionale, nationale en internationale wetenschapsdagen en congressen.

Door in diverse wetenschappelijke gremia actief te zijn probeert de maatschap ook in de organisatie van wetenschap op lokaal en landelijk niveau haar bijdrage te leveren. Orthopeden binnen onze maatschap hebben zitting in de Medisch Ethische Trial Commissie, Commissie voor het Wetenschappelijk Werk NOV, editorial en review board van (inter)nationale orthopedische tijdschriften.

Onderzoek naar behandeling van kniepijn

Isala doet mee aan een internationaal klinisch wetenschappelijk onderzoek naar een mogelijk nieuwe behandeloptie voor patiënten met mediale kniepijn (pijn aan de binnenkant van de knie) als gevolg van artrose. Aan het Latella-2-onderzoek doen patiënten mee met symptomen van slijtage aan de binnenkant van de knie, bij wie niet-operatieve behandelingen (geneesmiddelen, braces, injecties of fysiotherapie) niet geholpen hebben.

De ziekenhuizen die op dit moment in Nederland aan dit onderzoek mee doen zijn het Slotervaartziekenhuis (Amsterdam), St. Anna Ziekenhuis (Geldrop), Maastricht UMC (Maastricht) en Isala (Zwolle). Cotera, Inc. (VS) is de sponsor van dit wetenschappelijke onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van het Latella-implantaat wanneer dit gebruikt wordt ter behandeling van pijn in de knie als gevolg van mediale artrose.

Artrose

Meer dan 35 miljoen mensen in Europa hebben artrose. Het is een ziekte die zich steeds verder uitbreidt (progressief) en leidt tot vermindering van lichaamsfuncties (degeneratief) door afbraak van het kraakbeen, de beschermende laag die de uiteinden bedekt van botten die tegen elkaar schuiven bij het bewegen van gewrichten.


In de loop van de tijd kan het kraakbeen slijten, wat leidt tot dunne plekken of zelfs direct bot-op-botcontact. Dit veroorzaakt pijn en stijfheid in het gewricht. Artrose komt doorgaans meer voor aan de binnenkant van de knie dan aan de buitenkant. Het Latella-implantaat is speciaal ontworpen tegen de pijn aan de binnenkant van de knie doordat het implantaat het lichaamsgewicht evenwichtiger verdeelt over het kniegewricht.

Artrose

Operatie en onderzoek

Patiënten die mee doen aan het Latella-2-onderzoek ondergaan een operatie waarbij een speciaal vormgegeven metalen plaat, het Latella-implantaat, wordt geplaatst onder de spieren aan de zijkant van het been (de iliotibiale band of IT-band) en wordt vastgezet met 5 schroeven.

Het implantaat is bedoeld om het lichaamsgewicht evenwichtiger te verdelen over het kniegewricht, waardoor de pijn aan de binnenkant van de knie afneemt. Omdat het implantaat is ontworpen om weer verwijderd te kunnen worden en het kniegewricht tijdens deze operatie met rust wordt gelaten, blijven operatieve opties in de toekomst, zoals gewricht vervangende ingrepen, mogelijk.

Latella-implantaat Het Latella-implantaat

Na de operatie krijgen alle deelnemende patiënten een fysiotherapiebehandeling en worden ze in de loop van de twee jaar na de operatie regelmatig gevolgd. De follow-up bezoeken bestaan uit bezoeken aan de praktijk, lichamelijke onderzoeken, vragenlijsten, röntgenfoto’s en MRI-opnames.

Deelname

Bespreek een eventuele deelname met uw orthopedisch chirurg om samen te bepalen of u baat zou kunnen hebben bij de Latella-operatie.

Verwachtingen

Als u een geschikte kandidaat bent voor het Latella-2-onderzoek ontvangt u uitgebreide mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek, de mogelijke risico's en de verwachte voordelen. We kunnen niet beloven dat de artroseklachten in uw knie zullen afnemen met deze behandeling. We hopen dat het Latella-implantaat de symptomen vermindert, maar het is ook mogelijk dat de symptomen bij u erger worden of hetzelfde blijven.

Screening

Zodra u heeft besloten mee te doen aan het onderzoek, zal een screeningsconsult gepland worden op afdeling Orthopedie van Isala. Voor dit screeningsconsult heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Het consult wordt in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar, dus het kan zijn dat u daarvoor moet betalen. Als blijkt dat u voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek, zal de Latella-operatie binnen 4 tot 6 weken plaatsvinden. Als u niet in aanmerking komt voor het onderzoek bespreekt u samen met uw behandelend specialist andere behandelmogelijkheden.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met onze polikliniek via telefoonnummer (038) 424 56 56. Zij kunnen uw vragen beantwoorden of u naar de juiste persoon doorverwijzen. Voor meer informatie over afdeling Orthopedie van Isala verwijzen wij u graag naar de onze website.

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.