Contact
 1. 5281-Medium/high care neonatologie (V4.3)

Informatie voor ouders en verzorgers

​Op de afdeling Medium/high care neonatologie van Isala liggen baby’s die speciale zorg nodig hebben. De baby’s liggen in een couveuse of in een wieg. Als uw baby op deze afdeling ligt, dan leest u informatie over de verzorging van uw kind en de gang van zaken op de afdeling.

Heeft u vragen, dan kunt u die stellen aan de verpleegkundige die uw baby verzorgt. Het behandelteam houdt u natuurlijk zo veel mogelijk op de hoogte van de gang van zaken rond uw baby.

Polsbandje

Voor identificatie en om vergissingen te voorkomen, krijgt uw baby een bandje om de pols of enkel met daarop naam, geboortedatum en patiëntnummer. Naam en geboortedatum staan ook op het kaartje dat aan de couveuse of wieg hangt.

Ouders krijgen een badge met daarop de naam van uw baby. Wilt u deze zichtbaar dragen als u op de afdeling bent?

Hygiëne

Omdat de baby’s op onze afdeling zeer kwetsbaar zijn, moet u zich houden aan de volgende hygiënevoorschriften:

 • Hang uw jas op aan de kapstok op de gang.
 • Doe uw horloge, armband(en) en ring(en) af.
 • Voordat u naar uw baby gaat: was uw handen of reinig ze met alcohol.
 • Bij vertrek: was nogmaals uw handen of reinig ze met alcohol.
 • Leg niet meer dan twee knuffels bij uw baby in de couveuse of wieg. Deze moeten gewassen zijn.

Besmetting

De baby’s op de Medium/high care zijn erg vatbaar voor infecties. Bent u verkouden of heeft u koorts, diarree of huiduitslag, overleg dan met de verpleegkundige of het wel verstandig is dat u bij uw baby komt.

Als in uw directe omgeving (gezin, school, vriendjes) een besmettelijke ziekte heerst, zoals griep of een kinderziekte zoals bof, rode hond, mazelen, roodvonk, waterpokken of kinkhoest, overleg dan telefonisch met de verpleeg­kundige van de afdeling voordat u weer bij uw baby komt.

Bezoek

Als ouders bent u altijd van harte welkom bij uw baby. De afdeling Medium/high care neonatologie bevindt zich niet naast de kraamafdeling. U wordt gebracht en gehaald als dit wenselijk is. Als de conditie van u als moeder slecht is, proberen we -afhankelijk van de conditie van uw kindje- met de baby naar de kraamafdeling te gaan.

In verband met de rust mogen er maximaal twee personen tegelijk bij uw baby, overig bezoek kan wachten in de ouderkamer. Er mag per bezoek één keer gewisseld worden. Deze regel wordt niet zo streng toegepast als broertjes en zusjes of opa en oma voor het eerst bij de baby zijn.

Broertjes en zusjes van de baby zijn welkom, op voorwaarde dat ze de afgelopen drie weken niet in contact zijn geweest met een kind dat een kinderziekte heeft. Andere kinderen tot dertien jaar kunnen wij helaas niet toestaan. Het is niet de bedoeling dat uw familie zonder u naar uw baby gaat kijken.

Op onze afdeling is het een paar graden warmer dan elders in het ziekenhuis. Komt u op bezoek, kleed u dan niet te warm.

Voorzieningen voor ouders 

U kunt als ouders gebruik maken van de Ronald McDonald huiskamer (V4.3), waar u zich even kunt terugtrekken en een kopje koffie kunt drinken. Broertjes en zusjes kunnen hier spelen en televisie kijken. Ook kunt u gebruik maken van de ouderkamer op de afdeling zelf, tegenover de balie. Op de afdeling is een speciaal toilet voor kraamvrouwen.

Onderzoek, behandeling en verpleging

Behandelteam 

Het team dat voor uw kindje zorgt, bestaat uit: kinderartsen, arts-assistenten, verpleegkundig specialisten, kinderverpleegkundigen, pedagogisch medewerkers en zonodig andere zorgverleners zoals fysiotherapeuten, logopedisten, lactatiekundigen en maatschappelijk werkers.

Onderzoeken

In de loop van de dag kunnen verschillende onderzoeken plaatsvinden. Hierbij mag u aanwezig zijn. Als u niet zelf aanwezig kunt zijn, kan een verpleegkundige of de pedagogisch medewerker bij uw kindje blijven om eventueel te troosten.

Gehoorscreening

Dit eenmalige onderzoek gebeurt na de geboorte thuis door de JGZ of in het ziekenhuis als uw kindje op de NICU heeft gelegen. Het onderzoek gebeurt als uw baby slaapt of in rust is. Het duurt vijf tot tien minuten en is niet vervelend of pijnlijk. Tijdens dit onderzoek krijgt uw baby zachte geluiden te horen.De signalen die in de hersenen worden opgevangen, worden vervolgens beoordeeld.

U kunt meer over dit onderzoek lezen in de folder Gehoortest bij pasgeborenen op een neonatale intensive care unit (NICU).

Hielprik

Op de vierde dag na de geboorte wordt via een hielprik bloed afgenomen, voor onderzoek naar stofwisselingsziekten dan wel dragerschap daarvan. Dit gebeurt bij alle pasgeborenen in Nederland. Tijdig opsporen van deze ziektes is noodzakelijk. Als u meer informatie hierover wenst, kunt u uw verpleegkundige daarnaar vragen.

Contact met de arts

Als u behoefte heeft om alle gebeurtenissen rustig te bespreken met de behandelend arts, of als u om een andere reden hem of haar wilt spreken, dan kunt u via de verpleegkundige een afspraak maken. In spoedeisende gevallen zullen de artsen eerst in het belang van uw baby handelen, waarna zij u daarvan op de hoogte stellen.

Contact met de verpleegkundige

De verpleegkundigen zijn dag en nacht bereikbaar. U kunt hen dus altijd bellen. De dienstdoende verpleegkundige geeft u de laatste informatie. Als u bij uw baby bent, is er ruim de gelegenheid om informatie te krijgen. 

Pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerker biedt, naast uzelf of de verpleegkundige, ondersteuning bij de verzorging en bij belastende handelingen. Het verminderen van stress en het bevorderen van het contact en het welbevinden van uw baby zijn van groot belang voor een goede ontwikkeling.

Logopedie

Logopedie is het vakgebied dat zich bezighoudt met stem, spraak, taal, gehoor en primaire mondfuncties. Vanuit dit laatste vakgebied onderzoekt en behandelt de logopedist baby’s. Te vroeg geboren en zieke baby’s hebben vaak moeite met het drinken uit de borst of fles. Indien nodig observeert en beoordeelt de logopedist het drinken en geeft voedingsadviezen aan verpleegkundigen en ouders.

Fysiotherapie 

De kinderfysiotherapeut volgt zo nodig de motorische ontwikkeling van uw kindje. Als het nodig is dat uw baby bij bepaalde houdingen of bewegingen moet worden gestimuleerd, nemen zij contact met u op.

Maatschappelijk werk

Als de ziekenhuisopname van uw baby moeilijkheden met zich meebrengt, zoals zorgen over thuis, uw werk of reiskosten, dan kan de maatschappelijk werker u helpen bij het zoeken naar een oplossing. De maatschappelijk werker kan ook veel voor u betekenen door een luisterend oor te bieden. Via de verpleegkundige wordt u deze hulp aangeboden of kunt u hierom vragen.

Lactatiekundige

Aan de afdeling is een lactatiekundige verbonden: een deskundige op het gebied van borstvoeding (lactatie). U kunt bij haar terecht met borstvoedingsproblemen. Zij zorgt voor begeleiding en scholing van zowel verpleegkundigen als van moeders.

Geestelijke verzorging

Aan de afdeling is een geestelijk verzorger verbonden. Bij hem of haar kunt u altijd terecht voor ‘zomaar’ een goed gesprek over wat je overkomt als je kind in het ziekenhuis ligt. Ook kunt u met de geestelijk verzorger praten over bijvoorbeeld iets speciaals zoals een moeilijke keuze, een grote ingreep of zorgen over de toekomst.

De geestelijk verzorger is ook beschikbaar voor rituelen (naamgeving, doop, zegen). Geestelijke verzorging is er voor iedereen, ongeacht levensovertuiging. Desgewenst kan de geestelijk verzorger u helpen iemand van uw eigen levensovertuiging te vinden. Stelt u een gesprek op prijs? Kijk op de site van Geestelijke verzorging voor meer informatie. Heeft u hierbij hulp nodig? De verpleegkundige helpt u graag.

Contact met uw baby

Zelf verzorgen

Omdat het belangrijk is dat u contact heeft met uw kindje stimuleren wij dit op allerlei manieren. De vorm van contact hangt af van de toestand van uw baby en van uzelf. U mag uw kindje altijd aanraken en strelen; dit is een eenvoudige en mooie manier om contact te maken en liefde te geven. Indien mogelijk kunt u uw baby ook op schoot nemen.

Het is ook mogelijk dat u een deel van de verzorging overneemt, zoals luiers verschonen, temperaturen, wassen en het mondje verzorgen. Meehelpen bij de verzorging is heel belangrijk. U en uw baby leren elkaar zo beter kennen.

U mag altijd uw eigen kindje fotograferen en filmen. Een andere mogelijkheid om iets over uw baby vast te leggen, is het bijhouden van een dagboekje. De verpleegkundigen van de afdeling beginnen hiermee, omdat ouders met name de eerste dagen meestal veel missen van hun kindje. Ook uzelf en bezoekers kunnen aan het dagboekje bijdragen.

U mag uw eigen kleertjes, een knuffel of omslagdoek meebrengen, mits die gewassen zijn.

Bij uw baby zijn

U mag elk moment van de dag naar uw baby toe. Er zijn (beperkte) mogelijkheden om te blijven slapen. Dit noemen wij in-roomen. Helaas kunnen wij niet alle ouders tegelijk deze mogelijkheid bieden. Rooming in gaat in overleg. Een andere mogelijkheid is verblijf in het Ronald McDonald huis.

Kangoeroeën

Een vorm van lijfelijk contact is de kangoeroemethode (buidelen). Hierbij ligt uw baby één of meer keren per dag op de blote borst van de vader of moeder.

Tip
Kangoeroeën kan ook als uw kind in de wieg ligt, bijvoorbeeld na het bad of weegmoment.

Borst- of flesvoeding

Als uw baby eraan toe is om zelf te drinken, dan mag u de borst geven of flesvoeding als u dat wilt. De afdeling stimuleert het geven van borstvoeding en geeft advies over het kolven. U mag een eigen fles, speen en fopspeen meenemen.

Onze verpleegkundigen adviseren vaak een fles waar zij goede ervaringen mee hebben bij te vroeg - of te klein geboren kindjes. 

Ronald McDonald Huis

Voor de afdeling Kindergeneeskunde van Isala is het Ronald McDonald Huis beschikbaar. Dit ligt op ongeveer vijf minuten lopen van het ziekenhuis. Het adres is:
Dr. Hengeveldweg 5
8025 AK Zwolle
088 655 46 70

Winkel

In de winkels in de Centrale hal zijn o.a. kranten en tijdschriften te koop. De openingstijden zijn afgestemd op de bezoektijden.

Restaurant

In de Centrale hal is een bezoekersrestaurant. De openingstijden zijn:
Maandag tot en met vrijdag: 8.00 tot 20.00 uur.
Weekend: 10.00 tot 20.00 uur.
Buiten de openingstijden kunt u gebruikmaken van koffie- en snackautomaten.

Naar huis

Kraamhulp?

Wanneer bekend is dat uw baby naar huis mag, hoort u dit zo snel mogelijk. U krijgt adviezen mee en u kunt vragen stellen over de verzorging thuis. Soms is er een mogelijkheid tot uitgestelde kraamzorg. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekering of lidmaatschap thuiszorg.

Vroeggeboren baby’s mogen naar huis, als ze:

 • geen bewakingsapparatuur meer nodig hebben;
 • zichzelf op temperatuur kunnen houden;
 • alle voedingen zelf drinken (uitzondering: PreVOS, zie hieronder).

PreVOS

Binnen onze afdeling bestaat de werkgroep PreVOS (Prematuren Vervroegd Ontslag met Sondevoeding). Die biedt de mogelijkheid dat uw baby met sondevoeding naar huis kan en thuis leert drinken. Hierbij krijgt u intensief begeleiding door zowel de verpleegkundigen van de afdeling Kindergeneeskunde als door uw eigen wijkverpleegkundige. Ook verzorgt de werkgroep in een aantal andere situaties extra begeleiding na ontslag van uw baby.

Wijkverpleegkundige

Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor controle bij de kinderarts en papieren met noodzakelijke informatie voor uw wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige neemt vaak al contact met u op als uw baby nog in het ziekenhuis ligt. Na thuiskomst van uw baby zal de wijkverpleegkundige u verder begeleiden en een afspraak met het consultatiebureau maken.

Huisarts

Uw huisarts ontvangt automatisch bericht van de kinderarts over de opname van uw kindje.  

Rechten en plichten

Informatie en toestemming

Een patiënt (of zijn/haar ouders) heeft er recht op dat de hulpverleners duidelijk informatie geven over:

 • de ziekte of aandoening en de gevolgen daarvan;
 • mogelijke onderzoeken en behandelingen;
 • bijwerkingen en risico’s van het onderzoek of de behandeling;
 • eventuele andere behandelmogelijkheden.

In principe krijgen alleen de ouders de informatie. Van die regel kan worden afgeweken als de ouders daar zelf om vragen. Vindt u de informatie niet duidelijk, vraag dan om (nog) meer uitleg.

De arts mag een patiënt alleen behandelen en onderzoek doen als de patiënt daarvoor toestemming geeft. Voor kinderen jonger dan 12 jaar is de toestemming van de ouders/wettelijke vertegenwoordigers noodzakelijk. In overleg met de arts kunt u eventueel de mening van een tweede arts vragen (second opinion). U kunt er ook voor kiezen dat uw baby een behandeling of onderzoek niet ondergaat.

Privacy en dossierinzage

Het is niet de bedoeling dat de andere baby’s in de kamer uitgebreid bekeken worden; dit in verband met privacy. De hulpverleners die uw baby behandelen en verplegen, noteren de benodigde gegevens in een dossier. U heeft recht op inzage in deze dossiers. Verder mogen alleen de hulpverleners die direct bij de behandeling betrokken zijn, de gegevens inzien.

Plichten

Als een behandeling of onderzoek in overleg met u is afgesproken, wordt op uw medewerking gerekend. U bent daarnaast verplicht om de arts duidelijk en volledig te informeren, zodat deze een goede diagnose bij uw baby kan stellen en hem of haar de juiste behandeling kan bieden.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de folder Kinderen en jongeren in het ziekenhuis.

Klachten of problemen

Heeft u opmerkingen, klachten of problemen, bespreek die dan zo mogelijk met de personen die daarvoor verantwoordelijk zijn, bijvoorbeeld de verpleegkundige, het afdelingshoofd of de specialist. Acht u een gesprek met hen niet wenselijk of bent u ontevreden over de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. De klachtenfunctionaris helpt u bij het afhandelen van uw klacht.

Meer informatie over de klachtenbehandeling in Isala vindt u in de folder Een klacht, en dan?.

Vereniging Kind en Ziekenhuis

De Vereniging Kind en Ziekenhuis wil het welzijn van het kind bevorderen voorafgaand, tijdens en na een ziekenhuisopname. U kunt contact opnemen met deze vereniging als u informatie wilt over ouderparticipatie, de voorbereiding van uw kind op de opname, rooming-in, etc. De vereniging heeft ook een telefonische hulpdienst, namelijk (078) 614 63 61.

Meer informatie kunt u vinden op www.kindenziekenhuis.nl.

Aanvullende informatie

Kleertjes voor uw baby

Adres waar u kleertjes en folders daarover kunt bestellen:
M. van den Berg - de Jong
De Kolk 6
9078 VH Bildzijl
(0518) 42 18 31

Ook op de NICU kunt u kleertjes kopen.

Aangifte van geboorte

Denkt u eraan dat u zelf aangifte van geboorte moet doen? Dat dient binnen drie werkdagen te gebeuren en in de plaats waar uw baby is geboren. 

Telefoon

Op de afdeling mag u uw mobiele telefoon gebruiken. Wilt u er wel aan denken het geluid van uw telefoon op 'stil' te zetten?

Geld opnemen

In de Centrale hal staat een pinautomaat.

Betaald parkeren

Voor onze parkeervoorzieningen geldt zes dagen per week betaald parkeren. Op zon- en feestdagen is parkeren gratis. Regelmatige bezoekers kunnen een parkeerabonnement voor een week kopen. Dit kan bij de balie in de Centrale hal.

Om te lezen 

 • Cora de Vos,‘Vroeggeboorte’ (uitgever Van Holkema en Warendorf);
 • Richard de Leeuw en Maya Hugenholz,‘Wij houden uw kindje nog even hier’ (uitgever Bert Bakker);
 • Lilian Bakker en Richard de Leeuw,‘Te vroeg geboren’ (uitgever Zomer en Keuning);
 • Ingrid Kluwers en Jozien Holm,‘Eén plus één is tweeling’ (uitgever Meulenhoff);
 • Sheila Kitzinger, ‘Alles over borstvoeding’ (uitgever Bert Bakker);
 • Jetske Spanjer e.a.,‘Bevallen en opstaan’ (uitgever Bert Bakker);
 • Maaike Sigar, Dick Bruna en Richard de Leeuw, ‘Ik heb een zusje, maar ik mag alleen maar naar haar kijken’ (uitgever Middernacht Pers).

Oudervereniging

Behalve door informatie van deskundigen, kunt u zich ook gesteund voelen door ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, bijvoorbeeld via de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (zie onderstaand).

Informatiemateriaal

Ook op de afdeling is informatie beschikbaar over uw te vroeg geboren en/of zieke baby. Ook kunt u terecht bij:

Care4Neo (voorheen Vereniging voor Couveuseouders)
Marshallweg 13 (unit 2)
3068 JN Rotterdam
(070) 38 62 353
info@care4neo.nl
www.care4neo.nl

Vereniging Borstvoeding Natuurlijk
Postbus 119, 3960 BC Wijk bij Duurstede
(0343) 57 66 26
www.borstvoedingnatuurlijk.nl

Borstvoedingsorganisatie ‘La Leche League’
Postbus 212, 4300 AE Zierikzee
(0111) 41 31 89
www.lalecheleague.nl

Vereniging van Ouders van Meerlingen
Postbus 14, 1300 AA Almere
(078) 615 57 81
www.nvom.nl

Vereniging Kind en Ziekenhuis
Korte Kalkhaven 9, 3311 JM Dordrecht
(078) 614 63 61
www.kindenziekenhuis.nl

Voedingscentrum
www.voedingscentrum.nl

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer weten, dan staat de arts of verpleegkundige van de afdeling u graag te woord. Het kan handig zijn om uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Ook kunt u bellen met de afdeling V4.3, via telefoonnummer 088 624  14 35 of rechtstreeks met Medium/high care neonatologie via 088 624 53 50. 

This leaflet is also available in English: Neonatal Special Care/High Dependency.

Laatst gewijzigd 12 juli 2022 / 5281