Contact
  1. 5864-Prostaatkanker (PID): H3 Bijlage Radiotherapie

Patiënten Informatie Dossier

​Een behandelmogelijkheid bij prostaatkanker is bestraling (radiotherapie). Bestraling is een plaatselijke behandeling en heeft als doel de kankercellen te vernietigen. De gezonde cellen blijven zo veel mogelijk gespaard. Hier leest u meer over radiotherapie bij prostaatkanker.

 

Uitwendige bestraling

Bij uitwendige bestraling wordt het te behandelen gebied van buitenaf bestraald met een gerichte stralenbundel die uit een bestralingstoestel komt. Dit is een behandeling van vier of zeven weken waarvoor u vijf keer per week naar het ziekenhuis komt. De duur van de behandeling wordt met u besproken, dit hangt af van de uitgebreidheid van de ziekte. Voor deze behandeling is geen opname nodig.

Wel kan het wenselijk zijn om voorafgaand aan de bestraling kleine goudzaadjes in te brengen in de prostaat. Tijdens de bestraling geeft dit goed zicht op de ligging van de prostaat, waardoor een gerichte behandeling mogelijk is. De goudzaadjes worden tijdens een poliklinische afspraak ingebracht door de uroloog of door de radiotherapeut. Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder 'Goudzaadjes'.

Voordat u start met de behandeling, heeft u een gesprek met de radiotherapeut en een patiëntenvoorlichter van de afdeling Radiotherapie. In dit gesprek wordt de bestralingsbehandeling uitgelegd en kunt u ook uw vragen stellen. Meer informatie over radiotherapie vindt u in de patiëntenfolder 'Bestraling van prostaatkanker'.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om voorlichtingsmateriaal te printen, dan doen wij dit graag voor u.

Inwendige bestraling

Een beperkte groep patiënten komt in aanmerking voor inwendige bestraling (brachytherapie). Bij inwendige bestraling worden er in de prostaat kleine radioactieve bronnen (zaadjes) ingebracht. Bestraling vindt nu van binnenuit plaats; hiervan voelt u niets. Het inbrengen van de zaadjes gebeurt operatief, vaak tijdens een dagopname. Voor de verdoving krijgt u meestal een ruggenprik.

Na ongeveer vier maanden is de bestraling uitgewerkt. De zaadjes blijven achter in uw lichaam. Voor deze behandeling verwijzen wij u naar een ander ziekenhuis.

Meer informatie over de inwendige bestraling vindt u onder andere op de website van de afdeling Radiotherapie.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5864 / P