Contact
 1. 6350-Psychische ondersteuning

Bij verminderde vruchtbaarheid

​Iedereen gaat anders om met emoties rondom verminderde vruchtbaarheid. In deze folder informeren wij u over een aantal mogelijkheden die u kunnen helpen daar mee om te gaan.

Verminderde vruchtbaarheid kan een enorme belasting zijn voor uw psychische welzijn en uw dagelijks functioneren. Tijdens het proces van onderzoek en behandeling kunt u te maken krijgen met veel emoties. Gevoelens van angst, verdriet, boosheid, rouw, jaloezie of leegte kunnen een rol spelen.

Iedereen gaat op zijn eigen manier om met deze gevoelens. Mannen en vrouwen reageren vaak verschillend. Het begrijpen van de emoties is vaak de eerste stap om ermee om te gaan. Daarnaast is het belangrijk dat u die ondersteuning kiest, waarbij ú zich prettig voelt.

Zelfhulp

Doe wat voor u persoonlijk werkt. Dat is voor iedereen verschillend.

 • Geef uzelf duidelijkheid en rust door informatie op te vragen of op te zoeken.
 • Beperk u tot de informatie, die voor u op dat moment belangrijk is. Dat hangt bijvoorbeeld ook af van uw gevoel op dat moment en de fase van uw onderzoek of behandeling.
 • U kunt informatie krijgen via uw arts, via de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en via Freya. Freya is een landelijke, onafhankelijke vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen.

Zorg daarnaast goed voor uzelf en zoek manieren die u helpen om te gaan met stress. Denk aan:

 • een dagboek bijhouden
 • sporten
 • praten met bijvoorbeeld vrienden of lotgenoten
 • iets doen wat u een goed gevoel geeft, zoals een avondje uitgaan.

Hulp van familie en vrienden

Het kan moeilijk zijn om alleen met uw partner het traject van vruchtbaarheidsonderzoeken en -behandeling te doorlopen.  Waarschijnlijk heeft u om u heen wel mensen die u daarbij graag helpen. Voordeel van deze hulp is dat de ander u goed kent. Er is een goede basis van vertrouwen.

Zoek familieleden of vrienden op, als u te maken krijgt met teleurstellingen. Dit kan helpen de gevoelens van pijn en angst te verminderen. De één zal u daarbij beter begrijpen dan de ander, hoewel iedereen goede bedoelingen zal hebben.

Houd er rekening mee dat reacties soms pijnlijk kunnen zijn. Vaak speelt onbegrip en/of onbekendheid met het probleem een rol. Het kan helpen om dit te bespreken.

Professionele hulp

Het kan gebeuren dat u en uw partner tijdens het onderzoeks- of behandeltraject, extra ondersteuning nodig hebben van een professionele hulpverlener. Hiervoor kan de arts of verpleegkundige u doorverwijzen naar onze maatschappelijk werker. 

Behandeling

De behandeling van de maatschappelijk werker is gericht op het:

 • verminderen van stress
 • omgaan met gevoelens rondom verminderde vruchtbaarheid

Als het nodig is, verwijst de maatschappelijk werker u door naar organisaties buiten het ziekenhuis. Als u bijvoorbeeld nazorg nodig heeft. 

Hulp van lotgenoten

Misschien vinden u en uw partner het prettig om contact te hebben met lotgenoten. Lotgenotencontact is mogelijk via:

 • Freya 
  Deze patiëntvereniging biedt meerdere mogelijkheden voor lotgenotencontact. Denk aan groepsbijeenkomsten, een telefonisch spreekuur door ervaringsdeskundigen, een forum en een chatbox.
 • Persoonlijke ontmoetingen
  Soms ontstaan contacten toevallig, bijvoorbeeld in de wachtkamer of via uw kennissenkring.
 • Forums op internet
  Forums zijn websites waar mensen met elkaar informatie en ervaringen delen.

Voordeel

Lotgenotencontact kan u het gevoel geven niet alleen te zijn met vruchtbaarheidsproblemen. Vaak ervaren mensen veel troost en steun van lotgenoten. Het onderling contact kan ook hoop geven.

Nadeel

Besef dat iedere situatie uniek is. Probeer goed voor uzelf te bepalen of u zich (nog) goed voelt bij (online) lotgenotencontact. Lotgenoten reageren vanuit hun eigen persoonlijke ervaringen. Reacties kunnen u helpen, maar ook onzeker maken.

Contact

Heeft u vragen, neem dan contact op met:

Fertiliteitscentrum
088 624 52 24 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur)
In het weekend bij dringende gevallen, bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur

Laatst gewijzigd 21 februari 2024 / 6350