Contact
 1. 6350-Psychische ondersteuning

Bij verminderde vruchtbaarheid

​Iedereen gaat anders om met de emoties die loskomen bij verminderde vruchtbaarheid. Hier noemen we een aantal mogelijkheden die u wellicht kunnen helpen.

Uitleg

Verminderde vruchtbaarheid kan een behoorlijke belasting zijn voor uw psychische welzijn en uw dagelijks functioneren. Tijdens het proces van onderzoek en behandeling kunt u te maken krijgen met veel emoties. Gevoelens van angst, verdriet, boosheid, rouw, jaloezie of leegte kunnen een rol spelen.

Iedereen gaat op zijn eigen manier om met deze gevoelens. Mannen en vrouwen reageren vaak verschillend. Het onderkennen van de emoties is vaak de eerste stap om ermee om te gaan. Daarnaast is het belangrijk dat u die ondersteuning kiest waarbij u zich prettig voelt.

Zelfhulp

Doe wat voor u persoonlijk werkt. Dit is voor iedereen verschillend.

 • Geef uzelf duidelijkheid en rust door informatie te vragen of zoeken.
 • Probeer deze informatie af te bakenen. Bepaal wat voor u op dit moment belangrijk is. Dit hangt samen met uw stemming en de fase van onderzoek of behandeling.
 • U kunt informatie krijgen via uw arts of via de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en Freya, de landelijke, onafhankelijke vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblematiek.

Zorg daarnaast goed voor uzelf en zoek manieren die u helpen om te gaan met stress. Denk aan:

 • een dagboek bijhouden;
 • sporten;
 • praten met bijvoorbeeld vrienden of lotgenoten;
 • iets doen wat u een goed gevoel geeft, zoals een avond uitgaan.

Hulp van familie en vrienden

Het kan moeilijk zijn om alleen met uw partner het traject te doorlopen van vruchtbaarheidsonderzoek en -behandeling. Waarschijnlijk hebt u om u heen wel mensen die u daarbij graag helpen. Voordeel van deze hulp is dat de ander u goed kent. Er is een goede basis van vertrouwen.

Zoek familieleden of vrienden op, als u te maken krijgt met teleurstellingen. Dit kan helpen de gevoelens van pijn en angst te verminderen. De één zal u daarbij beter begrijpen dan de ander, hoewel iedereen goede bedoelingen zal hebben.

Houd er rekening mee dat reacties soms pijnlijk kunnen zijn. Vaak speelt onbegrip en/of onbekendheid met het probleem een rol. Het kan helpen om dit bespreekbaar te maken.

Professionele hulp

Het kan voorkomen dat u en uw partner tijdens het onderzoeks- of behandeltraject extra ondersteuning nodig hebben van een professionele hulpverlener. Hiervoor kan de arts of verpleegkundige u doorverwijzen naar onze maatschappelijk werkster. Zij begeleidt u en uw partner bij het accepteren en verwerken van de vruchtbaarheidsbehandeling.

Behandeling

De maatschappelijk werker zal een behandeling bieden die gericht is op:

 • het verminderen van stress;
 • het omgaan met de gevoelens die een vruchtbaarheidsprobleem met zich meebrengt.

Zonodig kan zij u doorverwijzen naar instanties buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld voor een nazorgtraject.

Meer informatie

Lees ook Medisch maatschappelijk werk op de fertiliteitsafdeling, onderaan deze pagina.

Hulp van lotgenoten

Misschien vinden u en uw partner het prettig om contact te hebben met lotgenoten. Lotgenotencontact is mogelijk via:

 • Fertiliteitscentrum Isala
  Circa twee keer per jaar is er een voorlichtingsbijeenkomst met een aantal sprekers. Na afloop kunt u in groepjes napraten.
 • Freya, landelijke vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblematiek
  Deze vereniging biedt meerdere mogelijkheden voor lotgenotencontact, zoals groepsbijeenkomsten, een telefonisch spreekuur door ervaringsdeskundigen, een forum en een chatbox.
 • Persoonlijke ontmoetingen
  Soms ontstaan contacten toevallig, bijvoorbeeld in de wachtkamer of via uw kennissenkring.
 • Er zijn ook verschillende forums op internet

Voordeel

Lotgenotencontact kan u het gevoel geven ‘niet de enige’ te zijn die te maken heeft met vruchtbaarheidsproblematiek. Het kan u zelfs uit een isolement halen. Vaak ervaren mensen veel troost en steun van lotgenoten en het contact kan ook hoop geven.

Nadeel

Het is wel belangrijk te beseffen dat iedere situatie uniek is. Probeer goed voor uzelf te bepalen of u zich (nog) goed voelt bij het lotgenotencontact. Ook reacties van lotgenoten zijn gekleurd door de eigen beleving. Reacties kunnen u helpen, maar ook wel eens onzeker maken.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling waar u onder behandeling bent.

Zwolle

Fertiliteitscentrum
088 624 52 24 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur en in het weekend, in dringende gevallen, van 9.00 tot 12.00 uur)

Meppel

Fertiliteitscentrum
088 624 52 24 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 10 maart 2022 / 6350