Contact
  1. 7032-Peritoneaaldialyse: Reizen en vakantie

Reizen en vakantie

U kunt wanneer u peritoneaaldialyse doet op vakantie. Er zijn wel zaken die u moet regelen.

​De planning

  • Vraag uw nefroloog om toestemming.
  • Overleg met de PD-verpleegkundige over het wisselschema tijdens de reis. Vaak is het mogelijk de Aranesp voor en na de vakantie te spuiten, zodat u dat niet mee hoeft te nemen.
  • U moet een recente medicatielijst meenemen.
  • Bij de nefroloog kunt u een recept krijgen voor antibiotica, deze kunt u uit voorzorg meenemen voor het geval u een poortinfectie mocht krijgen.

De boeking

  • Sluit altijd een annulering- en reisverzekering af.
  • Als u voor de nacht de Homechoice gebruikt adviseren wij u om bij het boeken van de vlucht te vermelden dat u een dialyseapparaat meeneemt.
  • Geef aan het secretariaat van de dialyseafdeling uw vakantieadres door. Dit is belangrijk wanneer u op de transplantatielijst staat.

Pd-vloeistof en vakantiebestemming

De leverancier kan leveren op uw vakantieadres. Het is belangrijk om dit tijdig aan de leverancier door te geven. Als u binnen Nederland op vakantie gaat moet u dit minimaal 1 maand van tevoren doen, binnen Europa minimaal 2 maand van tevoren en buiten Europa minimaal 3 maand van tevoren. Graag het hotel, de camping, pension, inlichten dat u de dozen met medische vloeistof laat bezorgen. Indien u zelf vloeistoffen meeneemt over de grens heeft u een vloeistofverklaring nodig. Deze is op de dialyseafdeling verkrijgbaar.

Voorbereiding, een week voor de vakantie

Controleer of u voldoende voorraad dialysebenodigdheden en verbandmateriaal heeft zodat u tijdens uw vakantie niet te weinig heeft. Controleer daarnaast of u alle benodigde medische verklaringen heeft. Vergeet vooral niet te informeren bij uw vakantieadres of de vloeistoffen aangekomen zijn.

Meenemen in uw handbagage

In uw handbagage neemt u uw vakantievoorraad aan medicijnen, antibiotica, medicijnlijst en eventueel een koeltas met Aranesp mee.

In verband met hygiëne heeft wisselen in de auto of in de bus de voorkeur boven wisselen in een vreemd restaurant of toilet. Een stekker voor het aansluiten van de warmhoudtas op de accu is meegeleverd bij de warmhoudtas.

Bij noodgevallen

Neem een telefoonlijst met belangrijke telefoonnummers mee zodat u deze in geval van nood kunt bellen. Baxter heeft telefoonnummers van ziekenhuizen die in de omgeving van uw vakantieadres, ook met het Baxter systeem werken. Zorg dat u deze telefoonnummers bij u heeft.

Laatst gewijzigd 13 mei 2022 / 7032 / P