Contact
  1. 7031-Peritoneaaldialyse: Onderzoek PET
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Onderzoek PET

​Met een PET wordt de doorlaatbaarheid van het buikvlies onderzocht. De PET vindt drie maanden na de start van de PD-behandeling plaats. Daarna één keer per jaar.

Het onderzoek neemt twee dagen in beslag en vindt deels thuis en deels in het ziekenhuis plaats.

Afbeelding adequate dialyseAfbeelding: Nuttige informatie over adequate dialyse (Bron: Baxter)

Dag 1: Thuis

Op dag 1 begint u thuis met het sparen van 24-uurs-urine en 24-uurs-PD-vloeistof zoals beschreven in Bijlage 1. ‘s Avonds gebruikt u bij de laatste wisseling een glucoseconcentratie van 3,86 waarbij de vloeistof minimaal acht uur in de buik blijft. U noteert de aanvangstijd van de inloop op uw wissellijst.

Dag 2: PD-afdeling

Op dag twee meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de PD-afdeling. U heeft dan nog geen wisseling gedaan. De eerste wisseling doet u op de PD-afdeling. De verzamelde 24-uurs-urine en 24-uurs-PD-vloeistof en uw wissellijst neemt u mee.

De PD-verpleegkundige zal samen met u de eerste twee wisselingen van die dag doen. De in- en uitlooptijden worden genoteerd net als uw lengte en gewicht. Tijdens de test vraagt de PD-verpleegkundige u om bij het in- en uitlopen verschillende houdingen aan te nemen. Daarnaast neemt de PD-verpleegkundige op verschillende momenten monsters van de PD-vloeistof af. Ook gaat u eenmalig naar het laboratorium voor een bloedafname.

Uw behandelend arts legt u op het eerstvolgend spreekuur uit wat de resultaten van de test zijn en of dit consequenties heeft voor uw behandeling.

Laatst gewijzigd 12 november 2019 / 7031 / P