Contact
  1. 7031-Peritoneaaldialyse: Onderzoek PET

Onderzoek PET

Met een PET wordt de doorlaatbaarheid van het buikvlies onderzocht. De PET vindt ongeveer drie maanden na de start van de PD-behandeling plaats. Daarna één keer per jaar.

Het onderzoek neemt twee dagen in beslag en vindt deels thuis en deels in het ziekenhuis plaats. U krijgt van de PD- verpleegkundige als de test gepland staat, ook een uitgebreid formulier waarop staat wanneer u wat moet doen.

Dag 1: Thuis

Op dag 1 begint u thuis met het sparen van 24-uurs-urine en 24-uurs-PD-vloeistof zoals beschreven in de bijlage.

  • Onderzoek klaring, tijd, volume (KT/V)

's Avonds gebruikt u bij de laatste wisseling CAPD, een zak met 2 L glucoseoplossing van 3.86%. U noteert hoe laat u klaar bent met de wisseling.

Bij de APD heeft u de nacht voor dag 1 al PD-vloeistoffen gespaard. Op dag 1 verandert de PD-verpleegkundige het schema van de machine naar een laatste inloop van 2 L en verandert ook het totale volume. U bevestigt het nieuwe programma en u bouwt de machine op met als laatste inloop de zak met glucoseoplossing van 3.86 % aan de lijn met de blauwe klem. Deze vloeistof moet minimaal 3 uur in de buik zitten, waarschijnlijk moet u zich iets eerder aansluiten aan de HC dan dat u gewend bent u noteert bij APD hoe laat u zichzelf aangesloten heeft.

Dag 2: PD-afdeling

Op dag 2 meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de PD-afdeling. Doet u CAPD dan hoeft u thuis geen wisseling te doen.  De verzamelde 24-uurs-urine en 24-uurs-PD-vloeistof neemt u mee en geeft u aan de PD-verpleegkundige.

De PD-verpleegkundige zal samen met u twee wisselingen doen. De in- en uitlooptijden worden genoteerd net als uw lengte en gewicht. Tijdens de test vraagt de PD-verpleegkundige u om bij het in- en uitlopen verschillende houdingen aan te nemen. Daarnaast neemt de PD verpleegkundige op verschillende momenten lab-monsters van de PD-vloeistof af. Ook gaat u eenmalig naar het laboratorium voor een bloedafname.

De test duurt ongeveer 5 uur. Doet u APD, dan zet de PD-verpleegkundige uw schema weer zoals het was en moet u dit weer bevestigen.

Uw behandelend arts legt u op het eerstvolgende spreekuur uit wat de resultaten van de test zijn en of dit consequenties heeft voor uw behandeling.

Laatst gewijzigd 26 september 2022 / 7031 / P