Contact
 1. 7020-Peritoneaaldialyse: H1 Inhoudsopgave en inleiding

Patiënten Informatie Dossier

Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave en inleiding

 • Inleiding
 • Contact
 • Opname en afspraken
 • Recepten
 • Aanvullende informatie

Hoofdstuk 2: Peritoneaaldialyse  

 • Peritoneaaldialyse
 • De werking van peritoneaaldialyse
 • De katheter
 • Soorten peritoneaaldialyse

Hoofdstuk 3: Hygiëne

 • Schoon werken
 • Verzorging van de katheterpoort
 • Factoren die schadelijk zijn voor de katheterpoort

Hoofdstuk 4: Wisselen in de dagelijkse praktijk

 • Uitleg vloeistoffen
 • Het wisselen van de spoelvloeistof
 • Beoordelen van de uitgelopen spoelvloeistof
 • Meten van lichaamsgewicht en de bloeddruk
 • Invullen van de app

Hoofdstuk 5: De vochtbalans

 • Streefgewicht en bloeddruk
 • Overvulling
 • Ondervulling
 • Aanpassen van het wisselschema
 • Speciale spoelvloeistoffen

Hoofdstuk 6: Onderzoeken, voeding en medicatie 

 • Onderzoeken
 • Voeding
 • Medicatie

Hoofdstuk 7: Mogelijke problemen bij peritoneaaldialyse 

 • Buikvliesontsteking
 • Problemen met de katheterpoort
 • Afwijkingen in de uitgelopen vloeistof
 • Problemen met in- en uitlopen
 • Lekkage van spoelvloeistof
 • Problemen met verwarmen van de spoelvloeistof

Hoofdstuk 8: Het dagelijks leven

 • Psychosociaal
 • Activiteiten
 • Seksualiteit

Hoofdstuk 9:  Peritoneaaldialyse met APD

Hoofdstuk 10: Bijlagen

 • Plaatjes protocol met APD
 • Plaatjes protocol met CAPD
 • Zorg op afstand bij Peritoneaaldialyse
 • Onderzoek: klaring, tijd, volume (KT/V)
 • Onderzoek: PET
 • Instructie hypertoonzout bij geïnfecteerde poort
 • Vragen over de meest voorkomende problemen bij PD
 • Reizen en vakantie

Inleiding

Voor u ligt het Patiënten Informatie Dossier (PID) over peritoneaaldialyse, ook wel buikvliesdialyse genoemd. Dit informatiedossier is onderdeel van de training die u krijgt om zelfstandig de peritoneaaldialyse behandeling uit te voeren. Daarnaast krijgt u inzicht in de belangrijkste aandachtspunten van peritoneaaldialyse.

Contact

Contactgegevens en belangrijke informatie.

Isala

Dokter van Heesweg 2

8025 AB Zwolle

Postbus 10400

8000 GK Zwolle

088 624 50 00

Polikliniek Nefrologie V2.0

088 624 55 44

Peritoneaaldialyse afdeling V2.1

088 624 22 92 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00)

088 624 50 00 (buiten kantooruren en vragen naar de bereikbare dienst van de PD-afdeling)

Telefonisch verpleegkundig spreekuur:

088 - 624 22 92 maandag tot en met vrijdag van 10.45 tot 11.45 uur. Dit spreekuur is bedoeld voor de niet-spoedeisende vragen die u wilt voorleggen aan de PD-verpleegkundige.

Leverancier Peritoneaaldialyse benodigdheden

Firma Baxter

030 - 248 88 88 bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur.

Wanneer moet u contact opnemen?

Peritoneaaldialyse verpleegkundige

Het is belangrijk dat u contact opneemt met de PD-verpleegkundige wanneer:

 • de uitloop van de PD-vloeistof niet helder is, ook als u twijfelt
 • De katheterpoort geïrriteerd is of pijnlijk aanvoelt of als er pus of vocht uitkomt.
 • het inlopen en/of uitlopen van de PD-vloeistof niet lukt
 • de MiniSet losgeraakt of beschadigd is
 • er zich andere situaties voordoen die direct in verband staan met de PD-behandeling en waar u geen oplossing voor heeft
 • uw dialyse schema is veranderd.
Als u problemen heeft die niet in verband staan met de PD-behandeling kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Leverancier

Het is belangrijk dat u contact opneemt met de leverancier wanneer:

 • u een verkeerde levering van de PD -vloeistoffen heeft ontvangen
 • de geleverde materialen niet in orde zijn
 • de HC-machine een niet herstellende code geeft

Opname en afspraken

Bij voorkeur wordt u voor PD problemen opgenomen op afdeling V2.3. nefrologie. Alle materialen voor peritoneaaldialyse zijn daar aanwezig. Daarnaast zijn de verpleegkundigen van de afdeling op de hoogte en geïnstrueerd over de peritoneaaldialyse behandeling.

Wordt u door een andere specialist opgenomen dan wordt u waarschijnlijk op een andere afdeling opgenomen en komen we bij u voor de PD behandeling.

Bij langdurige opname kunnen we u vragen om uw eigen Homechoice mee te brengen. Daarnaast vragen wij u mee te nemen:

 • uw medicijnen en medicijnlijst
 • uw wissellijst wanneer u die gebruikt

Poli bezoek bij de PD-verpleegkundige en de nefroloog

U komt na start van de PD gemiddeld elke zes weken op het spreekuur. Daarbij bezoekt u het laboratorium, de PD-verpleegkundige en de nefroloog.

Woont u in de buurt van een prikpunt van Isala, dan kunt u daar een paar dagen van tevoren bloedprikken. De laboratorium bon voor bloedafname ontvangt u per post. U hoeft dan op de dag voorafgaand aan het spreekuurbezoek niet meer langs het laboratorium in de Isala om bloed te laten prikken.

Als u geen Isala-prikpunt in de buurt heeft, krijgt u een afspraak voor het laboratorium in Isala (V4.0). Dit is vaak een half uur eerder dan dat u bij de PD-verpleegkundige de afspraak heeft. De nefroloog zal de uitslagen tijdens het polibezoek met u bespreken.

Voor het spreekuur vragen wij u het volgende mee te nemen:

 • Identiteitsbewijs
 • CAPD of APD wissellijsten van de afgelopen weken (alleen wanneer u deze nog gebruikt)
 • Medicijnlijst
 • Medicijnverpakkingen één keer per zes maand voor controle
 • 24-uurs urine en 24-uurs PD-vloeistof één keer per zes maanden

Recepten en materialen

Bij de nefroloog kunt u om een recept voor Erythropoëtine vragen, dit wordt door de politheek bij u thuis afgeleverd. Multivitamine pro CAPD vraagt u aan de PD-verpleegkundige. Uw eigen apotheek verstrekt de overige medicijnen. Verbandartikelen worden meestal door aparte apotheken verzorgd, hier krijgt u uitleg over.

De nefroloog verstrekt de recepten en herhalingsrecepten voor uw medicijnen en stuurt deze rechtstreeks naar uw apotheek. Na iedere wijziging krijgt u een nieuw medicijnoverzicht op papier. U dient deze goed na te kijken, mocht het overzicht niet kloppen, geef het dan aan bij de nefroloog.

Medicijnen die u voor andere aandoeningen krijgt voorgeschreven moeten altijd in overleg met de nefroloog voorgeschreven worden. Vaak worden ze namelijk langzamer uitgescheiden door de verminderde nierfunctie. Een aangepaste dosering is dan gewenst.

Bij de PD-verpleegkundige kunt u om een recept vragen voor verbandartikelen. Deze worden dan samen met een machtiging gemaild naar een apotheek die deze verstrek en worden ook bij u thuis gebracht. Handenalcohol en alcohol 70% moeten helaas zelf betaald worden.

Blauwe kochers, CAPD en APD-wissellijsten zijn ook via de PD-verpleegkundige te verkrijgen.

Levering van peritoneaaldialyse benodigdheden

De eerste levering van vloeistoffen en benodigdheden voor de behandeling wordt door de PD-verpleegkundige besteld bij de leverancier. De leverancier zorgt samen met u voor de aanvulling van de vloeistoffen en benodigdheden. De leverancier belt u op een van tevoren afgesproken dag op. U geeft dan door wat u nog op voorraad heeft en wat uw huidige spoelschema is. Daarnaast geeft u aan wanneer u extra vloeistof nodig heeft. De leverancier berekent vervolgens de te leveren producten.

Als er een blijvende verandering plaatsvindt in uw schema tussen twee leveringen in, geeft dit dan door aan de PD-verpleegkundige. Een extra spoedlevering kan dan geregeld worden.

Huisbezoek

De PD-verpleegkundige maakt verschillende huisbezoeken.

Voorbereidend huisbezoek

De PD-verpleegkundige komt bij u thuis om te kijken of er aanpassingen nodig zijn om de PD-behandeling goed uit te voeren.

Thuisplaatsingsbezoek

Bij het thuisplaatsingsbezoek komt de PD-verpleegkundige bij u thuis om eventuele bruikleenspullen te brengen en te installeren. Ook komen we bij u thuis een stuk training geven.

Het jaarlijkse huisbezoek

Tijdens het jaarlijks huisbezoek komt uw Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundige (EVV'er) bij u thuis langs. Dit bezoek wordt u jaarlijks aangeboden en is vrijblijvend. U bepaalt zelf of u er op dat moment behoefte aan heeft. 

Bruikleenmateriaal

De PD-afdeling heeft soms een tafel of karretje voor de APD-machine staan die u mag lenen. Wij vragen u zorgvuldig met bruikleenmateriaal om te gaan en ze regelmatig schoon te maken.

Van de leverancier krijgt u een bloeddrukmeter, een warmtetas, een verrijdbare infuuspaal en een personenweegschaal in bruikleen. Voor het meten van uitlopen onder de 2 kilo mag u een digitale keukenweegschaal aanschaffen en de kosten daarvoor declareren bij de PD-afdeling.

Gebruiksaanwijzing verwarmingstas

Voor een correct gebruik van de verwarmingstas wijzen wij u op het volgende: De tas heeft een aansluiting op het elektriciteitsnet of op een accu (bijvoorbeeld van de auto indien u een dag of weekend weg bent).

 • De tas heeft een ingebouwde thermostaat die is ingesteld op een temperatuur van 37 graden.
 • De tas is beveiligd tegen oververhitting.
 • Wanneer de tas in gebruik is, brandt het groene lampje op de warmhoudplaat.
 • Een zak met spoelvloeistof is na ongeveer 1 uur op temperatuur.
 • Bij het uitvallen van de stroom zal de vloeistof met 1 graad per uur afkoelen.
 • Voor de hygiëne maakt u de tas wekelijks schoon met een vochtige doek.
 • Plaats de tas niet in een vochtige ruimte (nooit in een badkamer) vanwege het risico op kortsluiting.
 • Bij het niet goed functioneren of defect zijn van de tas kunt u proberen de zekering te vervangen in de warmhoudplaat, deze worden altijd mee geleverd.
 • Lukt dit niet, dan neemt u contact op met de PD- afdeling.
 • Op de afdeling zijn reserve tassen aanwezig.

Aanvullende informatie

Er zijn in Nederland verschillende organisaties die u kunnen informeren over nierdialyse en alles daaromheen. Zij geven bijvoorbeeld folders uit over uiteenlopende onderwerpen rondom dialyseren en nierziekten. Ook zijn er mogelijkheden om met lotgenoten over uw ziekte te praten.

Verenigingen

Nierstichting Nederland

www.nierstichting.nl

Nierpatiënten Vereniging Nederland

www.nvn.nl

www.nieren.nl

www.nierwijzer.nl

Nederlandse Federatie voor Nefrologie

Nierpatiënten Vereniging Zwolle

Deze vereniging is opgericht door patiënten van de dialyseafdeling in Zwolle. De doelstelling van deze vereniging is het bevorderen van het onderlinge contact tussen leden door het organiseren van dagtochten, ontspanning- en ontmoetingsbijeenkomsten en thema-avonden.

Daarnaast geeft de vereniging een blad uit, de “Diapost”. U ontvangt er één van de PD-verpleegkundige. Daarin vindt u ook een aanmeldingsformulier.

Laatst gewijzigd 27 september 2022 / 7020 / P