Contact
 1. 7020-Peritoneaaldialyse: H1 Inhoudsopgave en inleiding
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Patiënten Informatie Dossier

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave  en inleiding

 • Inleiding
 • Contact
 • Opname en afspraken
 • Recepten en materialen
 • Aanvullende informatie

Hoofdstuk 2: Peritoneaaldialyse  

 • Peritoneaaldialyse
 • De werking van peritoneaaldialyse
 • De katheter
 • Soorten peritoneaaldialyse

Hoofdstuk 3: Hygiëne

 • Schoon werken
 • Verzorging van de katheterpoort

Hoofdstuk 4: Wisselen in de dagelijkse praktijk

 • Meten van lichaamsgewicht en de bloeddruk
 • Het wisselen van de spoelvloeistof
 • Beoordelen van de uitgelopen spoelvloeistof
 • Invullen van wisselschema

Hoofdstuk 5: De vochtbalans

 • Streefgewicht en bloeddruk
 • Overvulling
 • Ondervulling
 • Aanpassen van het wisselschema
 • Speciale spoelvloeistoffen

Hoofdstuk 6: Onderzoeken, voeding en medicatie  

 • Onderzoeken
 • Bloedwaarden en voeding
 • Medicatie

Hoofdstuk 7: Mogelijke problemen bij peritoneaaldialyse  

 • Buikvliesontsteking
 • Problemen met de katheterpoort
 • Afwijkingen in de uitgelopen vloeistof
 • Problemen met in- en uitlopen
 • Lekkage van spoelvloeistof
 • Problemen met verwarmen van de spoelvloeistof

Hoofdstuk 8: Het dagelijks leven

 • Psychosociaal
 • Activiteiten
 • Seksualiteit

Hoofdstuk 9: Bijlagen peritoneaaldialyse (de bijlagen worden toegevoegd als dit voor u van toepassing is)

 • Bijlage: Onderzoek: klaring, tijd,  volume (KT/VActiviteiten)
 • Bijlage: Onderzoek: PET
 • Bijlage: Reizen en vakantie

Inleiding

Voor u ligt het Patiënten Informatie Dossier (PID) over peritoneaaldialyse, ook wel buikvliesdialyse genoemd. Dit informatiedossier is onderdeel van de training die u krijgt om zelfstandig de peritoneaaldialyse behandeling uit te voeren. Daarnaast krijgt u inzicht in de belangrijkste aandachtspunten van peritoneaaldialyse.

Contact

Contactgegevens en belangrijke informatie

Isala
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle
Postbus 10400
8000 GK Zwolle
088 624 50 00

Polikliniek Nefrologie
088 624 55 44

Peritoneaaldialyse afdeling

088 624 22 92 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00)
088 624 50 00 (buiten kantooruren en vragen naar de bereikbare dienst van de PD-afdeling)

Telefonisch verpleegkundig spreekuur:

088 624 22 92 (maandag tot en met vrijdag van 10.45 tot 11.45)
Dit spreekuur is bedoeld voor de niet-spoedeisende vragen die u wilt voorleggen aan de PD-verpleegkundige.

Leverancier Peritoneaaldialyse benodigdheden
Baxter
(030) 248 88 88 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30)

Wanneer moet u contact opnemen?


Peritoneaaldialyse verpleegkundige
Het is belangrijk dat u contact opneemt met de PD-verpleegkundige wanneer:

 • de uitloop van de PD-vloeistof niet helder is, ook als u twijfelt;
 • de katheterpoort geïrriteerd is of pijnlijk aanvoelt of als er pus of vocht uit komt;
 • het inlopen en/of uitlopen van de PD-vloeistof niet lukt;
 • het katheterverlengstuk losgeraakt of beschadigd is;
 • zich andere situaties voordoen die direct in verband staan met de PD-behandeling en waar u geen oplossing voor heeft;
 • uw huisarts of andere specialist u medicijnen voorschrijft.

Leverancier
Het is belangrijk dat u contact opneemt met de leverancier wanneer:

 • u een verkeerde bevoorrading van de PD -vloeistoffen heeft ontvangen (concentraties, hoeveelheden, enz.);
 • de geleverde materialen niet in orde zijn;
 • uw dialyseschema is veranderd;
 • de HC-machine een niet herstellende code geeft;
 • u een spoedlevering nodig heeft.

Als u problemen heeft die niet in verband staan met de PD-behandeling kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Opname en afspraken

Bij voorkeur wordt u opgenomen op afdeling  V2.3. Alle materialen voor peritoneaaldialyse zijn daar aanwezig. Daarnaast zijn de verpleegkundigen van de afdeling op de hoogte en geïnstrueerd over de peritoneaaldialyse behandeling.
Wanneer u gebruik maakt van de Homechoice verzoeken wij u deze zelf mee te brengen.

Daarnaast vragen wij u mee te nemen:

 • uw medicijnen en een medicijnlijstje;
 • uw wissellijst;
 • eventueel speciale eigen pleisters om de huidpoort te verbinden.

Bezoek spreekuur van de nefroloog en de PD-verpleegkundige

U komt gemiddeld elke zes weken op het spreekuur. Daarbij bezoekt u het laboratorium, de PD-verpleegkundige en de nefroloog.  

Woont u in de buurt van een prikpunt van Isala, dan kunt u daar van tevoren bloedprikken. De laboratoriumbon voor bloedafname ontvangt u van de PD-verpleegkundige. U hoeft dan voorafgaand aan het spreekuurbezoek niet meer langs het laboratorium om bloed te laten prikken.
Als u geen Isala-prikpunt in de buurt heeft, mag u een half uur voor uw afspraak met de pd- verpleegkundige bij het laboratorium in Isala (V4.0) prikken.
De nefroloog zal de uitslagen tijdens het polibezoek met u bespreken.
Voor het spreekuur vragen wij u het volgende mee te nemen:

 • identiteitsbewijs;
 • CAPD of APD wissellijsten van de afgelopen weken;
 • medicijnlijst;
 • medicijnverpakkingen één keer per zes maand (voor controle);
 • 24-uurs-urine en 24-uurs-PD-vloeistof één keer per drie maanden.

Recepten en materialen

Bij de nefroloog kunt u om een recept voor Erythropoëtine vragen. De PD-verpleegkundige kan u vertellen waar u dit kan ophalen. Een potje multivitamine pro CAPD vraagt u aan de PD-verpleegkundige. Uw eigen apotheek verstrekt de overige medicijnen en verbandartikelen. 

De nefroloog verstrekt de recepten voor de medicijnen. Herhalingsrecepten zijn ook bij de pd-verpleegkundige te verkrijgen. Na iedere wijziging krijgt u een nieuw medicijnoverzicht op papier. U dient deze goed na te kijken, mocht het overzicht niet kloppen, geef het dan aan bij de pd- verpleegkundige of de nefroloog.
Medicijnen die u voor andere aandoeningen krijgt voorgeschreven moeten altijd in overleg met de nefroloog voorgeschreven worden. Vaak worden ze namelijk langzamer uitgescheiden door de verminderde nierfunctie. Sommige middelen gaan verloren via het buikvlies naar de PD-vloeistof. Een aangepaste dosering is dan gewenst.

 Bij de PD-verpleegkundige kunt u om een recept vragen voor verbandartikelen. Blauwe kochers, CAPD en APD-wissellijsten zijn ook via de PD-verpleegkundige te verkrijgen.

Tabel artikel op recept 

Artikel op recept

   
Alcohol 70% à 500 ml fles
Handenalcohol / Sterilium à 500 ml fles
​Onsteriele gazen non-woven ​10 x 10 cm ​pak
​Medipore + pad ​klein 8 x 10 cm ​doos
​Leucosilk ​9.2 m x 2.5 cm ​rol
​Micropore ​9.1 m x 2.5 cm ​rol
​Bactroban neuszalf ​3 gram ​tube
Zonodig:
​Medipore + pad ​groot 10 x 15 cm ​doos
​Onsteriele gazen non-woven ​5 x 5 cm ​pak
​Tegaderm ​10 x 12 cm ​doos
​Tegaderm (zwemmen) ​15 x 20 cm ​doos

Levering van peritoneaaldialyse benodigdheden
De eerste levering van vloeistoffen, jodiumdoppen en mondmaskers wordt door de PD-verpleegkundige besteld bij de leverancier. De leverancier zorgt voor de aanvulling van de vloeistoffen, doppen en het mondmasker. De leverancier belt u op een van tevoren afgesproken dag. U geeft dan op wat u nog op voorraad heeft en wat u huidige spoelschema is. Daarnaast geeft u aan als u extra op voorraad nodig heeft. De leverancier berekent vervolgens de te leveren producten.

Als er een blijvende verandering plaatsvindt in uw schema tussen twee leveringen in, geeft dit dan door aan de leverancier. De leverancier regelt vervolgens een spoedlevering via een koeriersdienst.

Huisbezoek
De PD-verpleegkundige maakt verschillende huisbezoeken.

Voorbereidend huisbezoek
De PD-verpleegkundige komt bij u langs om te bekijken of er bij u thuis aanpassingen nodig zijn om de PD-behandeling goed uit te voeren. Zij komt eventueel samen met de technicus van de dialyse-afdeling.

Thuisplaatsingsbezoek
Bij het thuisplaatsingsbezoek komt de PD-verpleegkundige bij u langs om de bruikleenspullen te brengen en te installeren. Hier word ook de training afgerond.

Het jaarlijkse bezoek
Tijdens het jaarlijks bezoek komt uw Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundige (EVV'er) bij u thuis langs. Dit bezoek wordt u jaarlijks aangeboden en is vrijblijvend. U bepaalt zelf of u er op dat moment behoefte aan heeft. U kunt altijd terugkomen op uw beslissing. De EVV'er er neemt contact met u op en maakt met u de afspraak.

Bruikleenmateriaal
U krijgt van de PD-afdeling materiaal in bruikleen. Het gaat hierbij om een verwarmingsbox en eventueel een tafel of karretje voor de APD-machine. Ook is het mogelijk om een uitschuifbare infuusstandaard te lenen. Wij vragen u zorgvuldig met deze materialen om te gaan en ze regelmatig schoon te maken. Wanneer bruikleenspullen kapot gaan, neemt u contact op met de PD-afdeling. Er is reservemateriaal op voorraad. Bij verlies of beschadiging vragen wij u dit te declareren bij uw eigen verzekeringsmaatschappij.

Van de leverancier krijgt u een bloeddrukmeter, een warmtetas en een verrijdbare infuuspaal en een personenweegschaal  in bruikleen. Voor het meten van uitlopen onder de 2 kilo mag u een digitale keukenweegschaal aanschaffen en de kosten daarvoor declareren bij de PD-afdeling.

Gebruiksaanwijzing verwarmingsbox
Voor een correct gebruik van de verwarmingsbox wijzen wij u op het volgende:

 • De box heeft een aansluiting op het elektriciteitsnet of op een accu (bijvoorbeeld van de auto indien u een dag of weekend weg bent).
 • De box heeft een ingebouwde thermostaat die is ingesteld op een temperatuur van 38 graden. De verwarmingsbox is beveiligd tegen oververhitting.
 • Wanneer de box in gebruik is, brandt het groene lampje aan de zijkant of voorkant.
 • Een zak met spoelvloeistof is na ongeveer 2,5 uur op temperatuur.
 • Bij het uitvallen van de stroom zal de vloeistof met 1 graad per uur afkoelen.
 • Voor de hygiëne maakt u de box wekelijks schoon met een vochtige doek.
 • Plaats de box niet in een vochtige ruimte (nooit in een badkamer) vanwege het risico op kortsluiting.
 • Bij het niet goed functioneren of defect zijn van de box neemt u contact op met de PD- afdeling. Op de afdeling zijn ruilboxen ter beschikking.

Aanvullende informatie

Er zijn in Nederland verschillende organisaties die u kunnen informeren over nierdialyse en alles daaromheen. Zij geven bijvoorbeeld folders uit over uiteenlopende onderwerpen rondom dialyseren. Ook zijn er mogelijkheden om met lotgenoten over uw ziekte te praten.

Verenigingen


Nierstichting Nederland
Groot Hertoginnelaan 34
Postbus 2020
1400 DA Bussum
035 – 697 80 00
www.nierstichting.nl
info@nierstichting.nl

Nierstichting reizen
035 – 697 80 80

Nierpatiënten Vereniging Nederland
Groot Hertoginnelaan 34
Postbus 284
1400 AG Bussum
035 – 691 21 28
http://www.nvn.nl/

Luistertelefoon
0800 – 022 66 67 (gratis) (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Daarnaast op maandag ook van 19.00 tot 22.00 uur)

Patiënten Desk
035 – 693 77 99

Nierpatiënten Vereniging Zwolle
Deze vereniging is opgericht door patiënten van de dialyseafdeling in Zwolle.
De doelstelling van deze vereniging is het bevorderen van het onderlinge contact tussen leden door het organiseren van dagtochten, ontspanning- en ontmoetingsbijeenkomsten en thema-avonden.
Daarnaast geeft de vereniging een kwartaalblad uit, de “Diapost”. U ontvangt er een van de PD-verpleegkundige. Daarin vindt u ook een aanmeldingsformulier, mocht u lid willen worden.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7020 / P