Contact
  1. 7024-Peritoneaaldialyse: Wisselen in de dagelijkse praktijk
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Wisselen in de dagelijkse praktijk

De vloeistof die wordt gebruikt om te dialyseren heet ook wel dialysaat-vloeistof. De spoelvloeistof laat u via de katheter in de buikholte lopen.

Tijdens de behandeling dialyseert u met een vooraf vastgestelde hoeveelheid spoelvloeistof. Wanneer u begint met de PD-behandeling begint u met één liter. De hoeveelheid wordt daarna vergroot tot de door de arts voorgeschreven hoeveelheid.

In de spoelvloeistof zit onder andere glucose (suiker). De glucose trekt het vocht aan, waardoor u het teveel aan vocht aan uw lichaam kunt onttrekken. Er bestaan verschillende samenstellingen van de spoelvloeistof, waarbij met steeds hogere oplossingen glucose ook meer vocht kan worden onttrokken.

Met een spoelvloeistof met weinig glucose verwijdert u minder vocht uit uw lichaam. Met een vloeistof met meer glucose verwijdert u meer vocht. Hierdoor kan het komen dat bij het wisselen van de spoelvloeistof er meer vloeistof uitloopt dan dat u bij de vorige wissel in hebt laten lopen. Het verwijderen van afvalstoffen met een spoelvloeistof met weinig glucose gebeurt even goed als met een spoelvloeistof met meer glucose.

De spoelvloeistof bevat naast glucose ook andere voor het lichaam belangrijke stoffen. Calcium is daar één van. Afhankelijk van het calciumgehalte in uw bloed spreekt de arts een hoog of laag calciumgehalte voor u af.

Physioneal

Wanneer u begint met de PD-behandeling start u met de vloeistof die Physioneal heet. Deze vloeistof bestaat in verschillende glucose- en calciumconcentraties. Het verschil in glucosegehalte herkent u aan de kleurcodering op de doos en van de dop.

Tabel Physioneal 
Geel = Glucoseconcentratie van 1,36%
Groen = Glucoseconcentratie van 2,27%
​Oranje ​= ​Glucoseconcentratie van 3,86%


Het verschil in calciumgehalte wordt aangegeven met een cijfer:

Tabel caliumgehalte 
35 =  hoog calciumgehalte
40 =  laag calciumgehalte

Controlevragen

Is bovenstaande informatie over de spoelvloeistof voldoende duidelijk voor u? U vindt u hieronder een aantal controlevragen.

  • Spoelvloeistof bevat glucose. Wat is de functie van glucose tijdens PD?
  • U sluit een zak met spoelvloeistof met weinig glucose aan. Verwijdert u hiermee weinig of veel vocht uit uw lichaam?
  • Waar herkent u de hoeveelheid glucose in een zak spoelvloeistof aan?
  • Voor u ligt een zak spoelvloeistof met een oranje dop en het getal 40. Wat zeggen de dop en het getal over de hoeveelheid glucose en calcium in de spoelvloeistof?

Wisselen

Het wisselen van de spoelvloeistof

De vloeistof is verwarmd tot 37˚C. Het buikvlies is namelijk gevoelig voor temperatuurverschillen. Hierdoor kan het inlopen van koude vloeistof een pijnlijke prikkeling veroorzaken. Daarnaast heeft de dialyse met een vloeistof met deze temperatuur het meeste effect.

Hoe weet je dat de buik leeg is?

Je kan op verschillende manieren weten hoe de buik leeg is. Er komen in de uitlooplijn luchtbelletjes omhoog. De uitlooplijn voelt minder warm aan. Soms ervaren mensen een pijnlijk gevoel onderin de buik aan het eind van de uitloop.

Beoordelen van de uitgelopen spoelvloeistof

Na de wisseling bekijkt u de uitloop goed. Onderaan de uitloopzak zit een venster. Als u deze op bijvoorbeeld een krant legt, moet u de letters helder kunnen zien. Is dit niet het geval, neemt u dan contact op met de PD-verpleegkundige.

Meten van lichaamsgewicht en de bloeddruk

Iedere dag meet u de bloeddruk en uw gewicht. De bloeddrukmeter en weegschaal krijgt u van Baxter. De waardes vult u in op de wissellijst.

Invullen van de wissellijst

U krijgt een papier waarop u de gegevens van de behandeling kunt opschrijven. Dit noemen we een 'wissellijst'. Daarop kunt u de datum, bloeddruk, gewicht, wisseltijden, hoeveelheid in- en uitloop en UF op invullen.

 

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7024 / P