Contact
  1. 7024-Peritoneaaldialyse: Wisselen in de dagelijkse praktijk

Wisselen in de dagelijkse praktijk

De vloeistof die wordt gebruikt om te dialyseren heet ook wel dialysaat-vloeistof. Het dialysaat (de spoelvloeistof) laat u via de katheter in de buikholte lopen.

Tijdens de behandeling dialyseert u met een vooraf vastgestelde hoeveelheid dialysaat . De eerste dag wanneer u start  met de PD-behandeling begint u met één liter. De tweede dag  wordt dit  verhoogd naar anderhalve liter en de derde dag naar twee liter afhankelijk wat  de arts voorgeschreven heeft.

In het dialysaat zit onder andere glucose (suiker). Glucose trekt vocht aan. Er bestaan verschillende samenstellingen van het dialysaat, waarbij met steeds hogere oplossingen glucose ook meer vocht kan worden onttrokken. Deze vochtverplaatsing vanuit het bloed via het buikvlies naar het dialysaat wordt ook wel osmose genoemd.

Met dialysaat met weinig glucose verwijdert u minder vocht uit uw lichaam. Met dialysaat met meer glucose verwijdert u meer vocht. Hierdoor kan het komen dat bij de wisseling meer vloeistof uitloopt dan dat u bij de vorige wissel in hebt laten lopen. Het verwijderen van afvalstoffen met dialysaat met weinig glucose gebeurt even goed als met een dialysaat met meer glucose. De afvalstoffen in het bloed zijn hoog en in het dialysaat normaal. Na enige tijd is de concentratie aan beide kanten ongeveer gelijk. Dit heet diffusie. De afvalstoffen zijn dan van een hoge concentratie in het bloed verplaatst via het buikvlies naar het dialysaat.

Dialysaat  bevat naast glucose ook andere voor het lichaam belangrijke stoffen, zoals Natrium, Calcium, Magnesium, Chloor en Bicarbonaat.

Physioneal

Wanneer u begint met de PD-behandeling start u met de vloeistof die Physioneal heet. Deze vloeistof bestaat in verschillende glucoseconcentraties. Het verschil in glucosegehalte herkent u aan de kleurcodering op de doos en van de dop.

Tabel Physioneal 
Geel = Glucoseconcentratie van 1,36%
Groen = Glucoseconcentratie van 2,27%
​Oranje ​= ​Glucoseconcentratie van 3,86%

 

Controlevragen

Is bovenstaande informatie over de spoelvloeistof voldoende duidelijk voor u? U vindt u hieronder een aantal controlevragen.

  • Dialysaat bevat glucose. Wat is de functie van glucose tijdens PD?
  • U sluit een dialysaat zak met weinig glucose aan. Verwijdert u hiermee weinig of veel vocht uit uw lichaam?
  • Waar herkent u de hoeveelheid glucose in een zak dialysaat aan?
  • Voor u ligt een zak dialysaat met een oranje dop. Wat zegt  de dop over de hoeveelheid glucose in het dialysaat ?

Wisselen

Het wisselen van de dialysaat

De vloeistof is verwarmd tot 37˚C. Inlopen van koude vloeistof kan een pijnlijke prikkeling veroorzaken. Volgens het Isala protocol wordt u de wisseling aangeleerd (zie ook het plaatjes protocol in de bijlage).

Hoe weet u dat de buik leeg is?

Er zijn verschillende manieren om te kijken of de buik leeg is. Er komen in de uitlooplijn luchtbelletjes omhoog. De uitlooplijn voelt minder warm aan. Soms ervaren mensen een pijnlijk gevoel onderin de buik aan het eind van de uitloop.

Beoordelen van de uitgelopen spoelvloeistof

Na de wisseling bekijkt u of de uitloop helder is. Onderaan de uitloopzak zit aan een kant van de zak een venster. Als u deze op een krant legt, moet u de krant er door kunnen lezen! Dan is de uitloop helder. Is dit niet het geval, dan is de uitloop troebel en moet  u contact opnemen met de PD-verpleegkundige.

Meten van lichaamsgewicht en de bloeddruk

Iedere dag meet u de bloeddruk en uw gewicht. De bloeddrukmeter en weegschaal krijgt u van een firma. De waardes vult u in op de wissellijst of in de app zorg op afstand (zie bijlage zorg op afstand).

Invullen van de app

In de app vult u naast de bloeddruk en het gewicht ook gegevens in van de CAPD-wisselingen. U krijgt hier uitleg over van de PD verpleegkundige. Mocht het invullen in de app een probleem voor u zijn, dan is er ook  een papieren alternatief waarop u de gegevens van de behandeling kunt invullen. Dit noemen we een 'wissellijst'. Daarop kunt u de datum, bloeddruk, gewicht, wisseltijden, hoeveelheid in- en uitloop en UF op invullen.

Bekijk voorlichtingsfilm

 

Laatst gewijzigd 20 september 2022 / 7024 / P