Contact
 1. 7027-Peritoneaaldialyse: Mogelijke problemen

Mogelijke problemen

​Ondanks een goede verzorging van de katheterpoort en het hygiënisch uitvoeren van een wisseling kunnen er toch problemen ontstaan tijdens de peritoneaaldialyse.

In deze folder leest u welke mogelijke problemen kunnen ontstaan en hoe u deze herkent. Daarnaast leest u hoe u in geval van deze mogelijke problemen handelt.

Buikvliesontsteking

Een complicatie van de PD-behandeling is een buikvliesontsteking. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het toch voorkomen dat u een buikvliesontsteking oploopt. Wanneer u een buikvliesontsteking heeft, merkt u dit een aantal klachten of een combinatie van deze klachten.
 
Klachten bij een buikvliesontsteking:

 • troebele uitloop
 • minder uitloop dan normaal
 • pijn in de buik
 • koorts
 • braken
 • diarree
Afbeelding buikvliesontstekingAfbeelding: Buikvliesontsteking (Bron: Baxter)


Indien u vermoedt dat u een buikvliesontsteking heeft, neem dat direct contact op de peritoneaal dialyse afdeling. Wacht nooit een wisseling af. Een PD-verpleegkundige zal een monster nemen uit de troebele zak zodat het laboratorium kan kijken hoeveel witte bloedlichaampjes erin zitten. Dit zegt iets over de mate van de ontsteking.

Problemen met de katheterpoort

Geïnfecteerde katheterpoort

De plaats waar de katheter de buikwand uitkomt, is de katheterpoort. Deze opening in de huid kan geïnfecteerd raken. Een geïnfecteerde katheterpoort herkent u aan:

 • een rode kleur van de huid rondom de poort;
 • gevoeligheid van de huid bij aanraken;
 • een opgezette huid rondom de poort;
 • pijn aan de poort
 • korstvorming rondom de poort;
 • mogelijke pusvorming.

Wanneer uw katheterpoort geïnfecteerd is, neemt u contact op met de PD-verpleegkundige. Het is belangrijk dat u de poort niet schoonmaakt. De PD-verpleegkundige is dan niet in staat de poort goed te beoordelen en-of een kweek af te nemen.

Wild vlees

Rondom de katheterpoort kan wild vlees gaan groeien. Vaak gebeurt dit wanneer de PD-katheter niet juist is afgeplakt Wanneer u ziet dat er wildvlees groeit , neemt u contact op met de PD-verpleegkundige. Zij kunnen het wild vlees aanstippen met zilvernitraat, zodat dit verdwijnt. Dit ter voorkoming van infecties.

Afwijkingen in de uitgelopen spoelvloeistof

Tijdens wisseling van de PD-vloeistof is de uitgelopen spoelvloeistof normaal gesproken helder. Het is echter mogelijk dat dit afwijkt.

Er zitten witte vlokken in de uitgelopen vloeistof

Soms kunt u in de uitgelopen vloeistof witte vlokken zien. Dit zijn eiwitvlokken. Met de wisseling van opgeloste stoffen vanuit het bloed naar de PD-vloeistof verliest u ook een aantal nuttige stoffen zoals kleine hoeveelheden eiwitten en bepaalde vitamines. Deze eiwitvlokken kunnen geen kwaad zolang ze de katheter en het systeem niet verstoppen.

De uitloop heeft een roze verkleuring

Soms kan de uitgelopen vloeistof een rode of roze verkleuring hebben. Oorzaak hiervan is meestal een geknapt bloedvaatje in het buikvlies. Dit gaat na een dag weer over. Vertrouwt u het niet of blijft de verkleuring aanhouden, neem dan contact op met de PD-verpleegkundige.

Problemen met in- en uitlopen

Door verschillende oorzaken kan het in- en uitlopen van de PD-vloeistof moeizaam gaan.
Als dit gebeurt kunt u:

 • Het hele systeem en de katheter nakijken op knikken en eiwitvlokken, ook onder de pleister.
 • Controleren of het systeem open staat.
 • Veranderen van houding (liggen, staan, zitten, eventueel springen).
 • Het systeem om een pen rollen in de hoop dat de eventuele eiwitvlokken doorschieten.
 • In de inloopzak knijpen.

Als het bovenstaande geen resultaat heeft, sluit dan het systeem af. Probeer het na een half uur opnieuw met een nieuwe zak PD-vloeistof. Gedurende het halve uur blijft u in beweging (traplopen, wandelen, fietsen etcetera). Mocht dit alles niet helpen, neem dan contact op met de PD-verpleegkundige. 

Uitloopproblemen kunnen ook worden veroorzaakt door obstipatie. Belangrijk is dat u de darmperistaltiek goed op gang houdt, dit kan bijvoorbeeld door middel van het gebruik van movicolon en vezelrijke voeding.

Lekkage van spoelvloeistof

Het is mogelijk dat de spoelvloeistof gaat lekken. Er kan lekkage ontstaan:

 • via de huidpoort;
 • via de operatiewond;
 • naar het scrotum;
 • naar de borstholte.

Lekkage via de huidpoort of de operatiewond merkt u aan vochtige pleisters of kleding. Wanneer de PD-vloeistof via de buikwand naar het scrotum lekt, raakt het scrotum opgezet.
In deze gevallen kan besloten worden met minder vloeistof te spoelen en bedrust te houden of tijdelijk te stoppen met de PD-behandeling. Wanneer dit niet helpt, is een operatie nodig om de lekkage te dichten.

In een enkel geval is het mogelijk dat de vloeistof naar de borstholte lekt. Er loopt dan minder vloeistof uit, u krijgt pijn bij het ademhalen of last van benauwdheidklachten. Wanneer dit het geval is, wordt de PD-behandeling tijdelijk gestopt. Wanneer de borstholte is hersteld, wordt daarna langzaam weer gestart met de PD-behandeling.

Indien u zichtbare lekkage van de spoelvloeistof hebt of pijn bij het ademhalen  of last van benauwdheidklachten neem dan contact op met de PD-verpleegkundige.

Problemen met het verwarmen van de spoelvloeistof

Wanneer u niet de juiste of helemaal geen zak in de warmhoudtas  heeft zitten, lost u dit op door het gehele systeem (met buitenverpakking eromheen) in een emmer met warm water te leggen. Na ongeveer 30 minuten is deze op de juiste temperatuur.

Controlevragen

Is bovenstaande informatie voldoende duidelijk voor u? Hieronder vindt u een aantal controlevragen.

 1. U ziet dat de uitgelopen spoelvloeistof troebel is. Welk mogelijk probleem heeft u?
 2. Uw katheterpoort is ontstoken. Waar herkent u dat aan en wat doet u?
 3. U hebt problemen met het in- en uitlopen van de spoelvloeistof. Wat kun u proberen om het te verhelpen?
 4. Wanneer is het belangrijk om contact op te nemen met de PD-verpleegkundige? 
Laatst gewijzigd 22 april 2022 / 7027 / P