Contact
  1. 8410-Omgaan met kanker in het gezin
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Omgaan met kanker in het gezin is geen gemakkelijke taak. Kanker is een ziekte, die onder alle leeftijden voorkomt. Heeft uw partner of uzelf kanker? Dan raakt dat het hele gezin. In deze folder leest u hoe u het beste met uw kinderen kunt omgaan en hoe en waar u hulp kunt krijgen.

Wat komt er op u af?

De relaties in het gezin kunnen veranderen. Iedereen moet zijn weg vinden in hoe hiermee om te gaan. Soms kan het bijvoorbeeld heel moeilijk zijn om steun te vinden bij uw medegezinslid, omdat die er bijvoorbeeld heel anders mee om gaat. En hoe betrek je de kinderen erbij? Vertel je de kinderen dat je kanker hebt? En zo ja, hoe – en wanneer? Hoe begeleid je hen het best tijdens je ziekteproces? U zult veel vragen hebben. 
Er komen ook extra taken op u af. Zoals bezoeken aan het ziekenhuis, meer bezoek en telefoontjes thuis. Dit alles moet u zien te combineren met uw gewone bezigheden, zoals werk en bijvoorbeeld het huishouden. Dat kan zwaar zijn. Soms komt u nauwelijks aan uzelf toe. Als zieke of naaste heeft u ook behoefte aan informatie en ondersteuning, zowel op emotioneel gebied als op praktisch gebied. Bijvoorbeeld over onderwerpen als complementaire zorg, financiën, mantelzorg, vervoer van en naar het ziekenhuis, werk en opleiding.

Hoe nu met de kinderen?

Hoe kan ik voorkomen dat mijn kind er last van krijgt dat ik kanker heb?

Veel ouders willen hun kind beschermen tegen verdriet en voelen daarom weerstand om te vertellen dat ze ziek zijn. Toch is het verstandig om kinderen te vertellen wat er aan de hand is en ze bij de situatie te betrekken. Daarnaast is het belangrijk om uw kind regelmaat en structuur te bieden, zodat zijn of haar leven zo goed mogelijk door kan gaan. Zo voorkomt u dat uw kind klachten of problemen krijgt. Steun van een volwassene is voor een kind heel belangrijk in deze periode. Die volwassene kunt u zelf zijn, maar ook uw partner, een oma of opa, een tante of oom, een vriend(in) of een leerkracht.

Hoe heeft kanker invloed op de opvoeding?

Voor een kind is het vaak fijn als de bekende (dag)structuur zo veel mogelijk hetzelfde blijft. Maar als u ziek bent en behandeld moet worden, zijn veranderingen in de structuur niet altijd te voorkomen. U kunt proberen voorspelbaarheid te creëren voor uw kind door hem of haar voor te bereiden op veranderingen. Dit kunt u doen door uitleg te geven of te laten zien wat er anders zal zijn.
Sommige ouders zijn geneigd om de opvoeding los te laten als ze ziek worden. Voor een kind is er te veel verandering en onduidelijkheid. Voor het welzijn van het kind is het daarom beter als de opvoeding (zoals regels en afspraken) gewoon doorgaat.

Wat moet ik zeggen als mijn kind vraagt of ik dood ga?

Stelt uw kind aan u de vraag of u dood gaat, dan kunt u ervan uitgaan dat uw kind weet dat mensen dood kunnen gaan door kanker. Dat betekent dat u er open over kunt praten. Hoe moeilijk dit ook kan zijn. U kunt zeggen dat uw behandeling gericht is op beter worden (als dat inderdaad zo is) en dat veel mensen genezen van kanker. Daar kunt u aan toevoegen dat de dokter er alles aan zal doen om u beter te maken. Leg daarbij uit dat er bijwerkingen zijn, waar u zieker van kunt worden.

Is er geen genezing meer mogelijk? Lees dan de folder “gezinnen met een ongeneeslijk zieke ouder”. Deze biedt informatie voor ouders die helaas niet meer beter kunnen worden.

Delen van deze folder komen uit de brochure 'Kanker…. en hoe moet het nu met de kinderen?' van KWF Kankerbestrijding. Lees deze folder voor nog meer en uitgebreidere informatie. 

Waar vindt u hulp bij kanker in het gezin?

Verschillende mensen kunnen u helpen zoeken naar een aanpak die het beste bij uw gezin past. U kunt met uw regieverpleegkundige of verpleegkundig specialist, andere zorgverleners in het ziekenhuis en de medewerkers van Intermezzo bespreken hoe u binnen het gezin kunt praten over kanker en hoe u uw kinderen bij uw behandeling kunt betrekken. Ook de huisarts en de leerkracht(en) van uw kind kunnen een belangrijke rol spelen. Zij kunnen meedenken en adviezen geven. En als nodig, de weg wijzen naar meer gespecialiseerde hulpverlening.

Hoe betrek ik de school van mijn kind?

  • School kan voor kinderen een belangrijke steun zijn. Ook is het vaak een plek waar alles nog hetzelfde of ‘normaal’ is. U kunt de school van uw kind(eren) op de volgende manieren betrekken:
  • Vertel aan de leerkracht of mentor van je kind dat u kanker heeft en behandeld moet worden. Deel uw kind mee dat u de school op de hoogte brengt en waarom. Laat uw kind zelf kiezen wanneer hij of zij het aan vriend(innen) wil vertellen.
    Vraag aan de leerkracht of mentor of deze uw kind(eren) in de gaten wil houden. Mogelijk kan hij of zij ook wat extra aandacht aan uw kind geven.
  • Vraag eventueel aan een ouder van een vriend(in) van uw kind om u te helpen herinneren wanneer er schooluitjes of andere activiteiten zijn.
  • Houd de leerkracht en/of mentor op de hoogte van eventuele veranderingen in het ziekteproces of de thuissituatie.

Rol van nazorgcentrum IntermeZZo

IntermeZZo, is het nazorgcentrum voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. IntermeZZo steunt mensen de regie op het leven waarin kanker een rol speelt, te hervinden. In nazorgcentrum IntermeZZo kunnen ouders met een deskundige spreken over kanker in het gezin, Op de website van IntermeZZo vindt u meer informatie over de mogelijkheden.

In nazorgcentrum IntermeZZo zijn ook kinderboeken te leen, waarin uitleg wordt gegeven over kanker en de behandelingen, zoals 'Het Klokhuisboek over kanker' (ISBN 97 890 49 924 041).

Kindermezzo

Kinderen kunnen zelf terecht bij Kindermezzo, een programma van Intermezzo waarin activiteiten voor kinderen worden aangeboden die in hun directe omgeving te maken hebben met kanker. Zie voor de actuele mogelijkheden: www.kindermezzo-zwolle.nl.

Wilt u meer informatie?

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met uw regieverpleegkundige of verpleegkundig specialist. Of bezoek de website van Oncologisch centrum voor contactgegevens.

Laatst gewijzigd 23 juli 2021 / 8410