Contact

Alvleesklierkanker

  1. Alvleesklierkanker

Kwaardaardige tumor

Bij alvleesklierkanker is een kwaadaardige tumor (gezwel) in de alvleesklier (pancreas) ontstaan. In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 1.900 mensen alvleesklierkanker vastgesteld. Het betreft vooral mensen boven de 60 jaar. Alvleesklierkanker komt ongeveer evenveel voor bij mannen als bij vrouwen.

In de alvleesklier komen diverse soorten cellen voor waaruit verschillende vormen van alvleesklierkanker kunnen ontstaan. In de kop van de alvleesklier komt vaker een tumor voor dan in de rest van het orgaan. Vanwege de plaats van de tumor wordt dit een pancreaskopcarcinoom genoemd. De meest voorkomende vorm van alvleesklierkanker is kanker van de afvoerbuisjes, ook wel adenocarcinoom genoemd. Voor het vaststellen van de juiste diagnose vinden diverse onderzoeken plaats.

Oncologische topzorg

Isala en Gelre ziekenhuizen werken samen aan oncologische topzorg. Dit betekent dat alle slokdarm- en maagoperaties plaatsvinden in Gelre Oncologisch centrum in Apeldoorn. En de alvleesklier-, galweg- en leveroperaties in Isala Oncologisch centrum in Zwolle. Door deze samenwerking concentreren wij specifieke operaties in een beperkt aantal ziekenhuizen. Chirurgen die regelmatig dit soort tumoren verwijderen, zijn meer vertrouwd met de ingreep en beschikken daardoor over meer ervaring en specialistische kennis.

Grote kwaliteitssprong

Het aantal complicaties dat na een alvleesklieroperatie optreedt, ligt in Isala Oncologisch centrum ver onder het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit openbare cijfers van het Zorginstituut Nederland. Deze cijfers komen uit de verplichte landelijke dataregistratie, waarin de kwaliteit van (oncologische) operaties en zorg wordt vastgelegd.

Postoperatieve complicaties die bijvoorbeeld kunnen optreden zijn lekkages of infecties, waardoor de patiënt langer in het ziekenhuis moet blijven. Waar het landelijke gemiddelde over de laatste twee jaar op 27 procent uitkomt, is dat van Isala slechts 15 procent. Hoe is dit te verklaren? Lees het nieuwsbericht 'Grote kwaliteitssprong dankzij regionale oncologische samenwerking'.

Meer lezen?

Benieuwd hoe het voor de chirurgen van beide ziekenhuizen is om samen te werken? Lees dan het interview met Gijs Patijn, Peter van Duijvendijk en Vincent Nieuwenhuijs.
Of lees het verhaal van patiënt Tonnie Brugman: 'Rond de kerstdagen kreeg ik last van een gele gelaatskleur en gele ogen. In overleg met de huisarts liet ik mijn bloed onderzoeken en naar aanleiding van die uitslagen werd ik gelijk doorgestuurd. Uiteindelijk bleek de geelheid te worden veroorzaakt door een tumor in de kop van de alvleesklier.'

Beweeg wel, voor een spoedig herstel

Het is altijd belangrijk om goed voor uzelf te zorgen. Wordt u binnenkort opgenomen bij Isala? Dan kan extra bewegen uw lichaam nog meer versterken, zodat u sneller herstelt van uw operatie. Want, een goed begin is het halve werk!