Contact
 1. 6648-Tumoren in/bij alvleesklier (PID): H5 Voedingsadviezen en aanvullende informatie

Patiënten Informatie Dossier

Een operatie heeft gevolgen voor de spijsvertering en kan voedingsproblemen geven. De voedingsproblemen verschillen van persoon tot persoon. Het spijsverteringskanaal past zich na verloop van tijd aan de nieuwe situatie aan. Hierdoor kunnen veel klachten na verloop van tijd verminderen of zelfs verdwijnen. Het is daarom de moeite waard om producten die vlak na de operatie last geven, na een paar weken opnieuw te proberen.

Sommige patiënten zijn in staat om hun eetgewoonten aan te passen en weten zelf op de duur het beste wat goed en minder goed gaat; anderen blijven voedingsproblemen houden. Het advies is in dat geval om vaker kleinere en niet te vette maaltijden te gebruiken. Rustig eten en goed kauwen kunnen de klachten ook verminderen. Soms is het nodig om na de operatie tijdelijk de voeding aan te vullen met sondevoeding, dieetpreparaten of drinkvoeding als u niet genoeg kunt eten.

(Vet)Diarree

Na de operatie passeert de voeding sneller het spijsverteringkanaal. Bovendien verloopt door de operatie de uitscheiding van spijsverteringssappen zoals gal onregelmatig. Het gevolg is dat het eten minder goed met de spijsverteringssappen wordt gemengd en daardoor slechter verteert. Door die slechte vertering kan diarree ontstaan. Bij ernstige diarree kunt u met uw arts overleggen over eventuele medicatie.

Advies

 • drink voldoende, minstens twee liter vocht per dag;
 • verdeel de voeding in kleine porties over de dag, zo wordt de spijsvertering minder belast en waardoor deze beter verloopt;
 • eet voldoende voedingsvezels uit brood, groente en fruit, deze houden het vocht beter vast waardoor de ontlasting dikker wordt;
 • eet niet vetarm, de diarree wordt hierdoor niet minder terwijl het gewichtsverlies groter wordt.

Gewichtsverlies

Gewichtsverlies komt regelmatig voor na een (gedeeltelijke) maagresectie. Houd uw gewicht in de gaten door bijvoorbeeld één keer per week op de weegschaal te gaan staan. Bij gewichtsafname kunt u samen met de diëtist bekijken hoe uw voeding aangepast kan worden.

Advies

U kunt gebruik maken van energierijke (dieet)producten. Hiervoor kunt u geadviseerd worden door uw diëtist.

Algemene voedingsadviezen

Tot slot nog enkele algemene voedingsadviezen:

 • eet gevarieerd;
 • eet rustig, op uw gemak en kauw goed, blijf na het eten nog even natafelen, zodat de spijsvertering in alle rust kan plaatsvinden;
 • gebruik een vezelrijke voeding onder andere in de vorm van bruin- of volkorenbrood, groenten en fruit;
 • u mag in principe alles eten, zijn er toch voedingsmiddelen waarvan u merkt dat u ze niet goed verdraagt, laat deze dan even achterwege en probeer ze na een paar weken opnieuw.

Heeft u nog vragen over de voeding, dan kunt u contact opnemen met uw diëtist.

Aanvullende informatie

Er zijn verschillende organisaties die u kunnen informeren over maagkanker en alles daaromheen. Ze kunnen u ondersteunen bij het omgaan met uw ziekte.

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS)

De SPKS (voorheen Stichting Doorgang) is bedoeld voor mensen met kanker in het spijsverteringskanaal, zoals maagkanker. Naast het bevorderen van lotgenotencontact, verzamelt en verstrekt de stichting informatie over nieuwe ontwikkelingen op medisch en sociaal gebied.
www.spks.nfk.nl 

NET-groep

De NET-groep biedt informatie over neuro-endocriene kankersoorten en geeft advies en steun aan patiënten, naast betrokkenen en professionals
www.net-kanker.nl 

Voorlichtingscentrum KWF Kankerbestrijding

KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving. Via de website kunt u ook folders bestellen over de verschillende soorten kanker, de behandelingen en algemene onderwerpen.
www.kwf.nl

Kanker.nl

Kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, de Integrale Kankercentra Nederland (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK). Deze drie grote organisaties op het gebied van kanker bieden één platform waar mensen met kanker en hun naasten betrouwbare medische en gezondheidsinformatie kunnen vinden en ervaringskennis over kanker kunnen uitwisselen. Voor vragen of advies kunt u bellen met de gratis infolijn (0800) 022 66 22. Bereikbaar op werkdagen van 12.00 tot 17.00 uur. Via de site www.kanker.nl vindt u ook meer informatie.

Stichting Jongeren en Kanker (SJK)

Stichting Jongeren en Kanker wil jongeren tussen de vijftien en 35 jaar die met kanker te maken krijgen ondersteunen en de ontmoeting tussen deze jongeren mogelijk maken. De stichting wil geen medische vraagbaak zijn, maar een rol spelen in de verwerking. www.jongerenenkanker.nl.

Revalidatie tijdens en na kanker

De diagnose kanker kan ervoor zorgen dat lichamelijke of psychische klachten ontstaan en dat u problemen ervaart met het uitvoeren van werk en hobby’s. U kunt onder deskundige begeleiding (weer) herstellen van klachten tijdens en/of na een behandeling van kanker. Binnen het oncologisch revalidatieprogramma inventariseert de revalidatiearts of verpleegkundig specialist samen met u welke problemen u heeft en op welke wijze de revalidatie ingezet kan worden. De regieverpleegkundige kan u hierover informeren.

Informatie over voeding en kanker

Op de website www.voedingenkankerinfo.nl worden vragen beantwoord over voeding en de preventie van kanker, voeding rondom de behandeling van kanker en voeding ná de behandeling van kanker.

Steunpunt zorg van Isala

De medewerkers van het Steunpunt zorg ondersteunen patiënten bij het regelen van nazorg na een ziekenhuisopname. Zij kunnen ook informatie geven over de eventuele vergoeding en eigen bijdrage. Het kan gaan om een aanvraag voor huishoudelijke hulp of een aanvraag voor verzorging of verpleging. Veel van deze hulp moet worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of bij het loket Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van uw gemeente. Meestal kunt u zelf kiezen bij welke thuiszorgorganisatie u de zorg wilt afnemen. U kunt via een verpleegkundige in contact worden gebracht met de medewerkers van het Steunpunt Zorg,t (038) 424 56 00. Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 15.00 uur.

Inloophuizen voor mensen met kanker

Inloophuizen voor mensen met kanker bieden een plek waar mensen tijdens en na een behandeling vanwege kanker terecht kunnen voor een luisterend oor van een getrainde vrijwilliger. Inloophuizen organiseren ook activiteiten bijvoorbeeld op het gebied van yoga, massage, ontspanning, lotgenotencontact, creativiteit en lezingen.

Nazorgcentrum IntermeZZo

Dokter van Thienenweg 1A
8025 AL Zwolle
Intermezzo is iedere werkdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
(06) 537 671 45
www.intermezzo-zwolle.nl
info@intermezzo-zwolle.nl

Inloophuis Stichting Vechtgenoten

Beerzerweg 5D
7731 PA Ommen
t (0592) 45 57 67 of (06) 390 322 63
www.vechtgenoten.nl  
vechtgenoten@live.nl  

Vervoersvergoeding

Om te weten of en hoe u voor een vervoersvergoeding in aanmerking komt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. In de basisverzekering is een regeling opgenomen voor vergoeding van kosten voor chemotherapie en radiotherapie. Jaarlijks wordt een eigen bijdrage vastgesteld. Alle verzekeringen die bij Achmea zijn aangesloten, hebben een gezamenlijk informatienummer (vervoerslijn): (0900) 230 23 40.

Werk en verzekeringen

Voor informatie over werk en verzekeringen kunt u terecht bij Welder. Welder is een landelijk, onafhankelijk kenniscentrum dat zich bezighoudt met werk, uitkeringen en verzekeringen in relatie tot gezondheid en handicap.

Advieslijn VraagWelder: (0900) 480 03 00 (30ct/m)
Bereikbaar op werkdagen van 12.00 tot 17.00 uur.
www.vraagwelder.nl  

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties heeft ook veel informtiem over werk en kanker.  

Informatie voor kinderen

Er zijn internetsites voor kinderen met informatie over kanker en de mogelijkheid ervaring uit te wisselen met andere kinderen: www.kankerspoken.nl       

Overige internetsites

Over vermoeidheid 
www.mindermoebijkanker.nl  

Over erfelijkheid

www.stoet.nl  
www.erfocentrum.nl 

Rechten en plichten

Als u patiënt bent bij Isala, gelden er regels voor u en Isala's zorgverleners: de rechten en plichten. Die regels zorgen ervoor dat we u goed kunnen informeren en veilig behandelen. Rechten en plichten zijn vaak gebaseerd op wettelijke richtlijnen. Wij hebben de regels voor u beschreven.

Tips voor uw gesprek met uw behandelend arts

Samen met uw behandelend arts beslist u over het onderzoek en/of de behandeling die u ondergaat. Daarvoor is het noodzakelijk dat u over de juiste informatie beschikt en dat u die ook begrijpt, want zonder informatie kunt u geen toestemming geven voor onderzoek en behandeling. In de praktijk blijkt vaak dat patiënten bij thuiskomst niet meer weten wat de arts heeft gezegd, of dat patiënten zijn vergeten te vragen wat zij graag willen weten. U vindt hier enkele tips ter voorbereiding op uw gesprek.

Vóór het gesprek

 • Zorg dat u van tevoren weet wat u wilt vertellen. Het is verhelderend voor uw behandelend arts als u duidelijk zegt wat u denkt en wat u wilt.
 • Bedenk van tevoren wat u wilt weten. Noteer uw vragen om er zeker te zijn dat u niets vergeet.
 • Neem een familielid of goede bekende mee die kan helpen en met wie u kunt napraten. Twee horen meer dan één.

Tijdens het gesprek

 • Vraag om uitleg wanneer iets niet duidelijk is, bijvoorbeeld bij medische termen.
 • Stel uw vragen op een gunstig moment, en dus niet net voordat u weg moet.
 • Vraag of er een voorlichtingsfolder of website is over uw ziekte, onderzoek en/of behandeling. Ook kunt u vragen of er een patiëntenorganisatie bestaat voor mensen met dezelfde ziekte of aandoening.
 • Bespreek met uw arts hoe u hem of iemand anders (bijvoorbeeld een verpleegkundige) kunt bereiken om eventuele vragen die u heeft te bespreken.
 • Zorg dat u voldoende bedenktijd neemt om goed na te denken over het voorgestelde onderzoek en/of de voorgestelde behandeling. U beslist of u toestemming geeft voor onderzoek en/of behandeling. U kunt altijd op een later moment uw beslissing kenbaar maken aan de arts.
 • Zet aan het eind van het gesprek de belangrijkste punten nog eens op een rij. Bijvoorbeeld: ‘Klopt het dat u gezegd heeft dat...?’ Zo kunt u controleren of u alles goed begrepen heeft.

Vragen die u kunt stellen

Hieronder vindt u voorbeeldvragen die u kunt stellen tijdens uw gesprek met uw behandelend arts.

 • Wat mankeer ik en wat is de oorzaak van mijn klacht?
 • Wat gebeurt er als ik me niet laat onderzoeken en/of behandelen?
 • Welk onderzoek en/of behandeling wil de arts gaan doen en met welk doel?
 • Wat zijn de risico’s en gevolgen van het onderzoek en/of de behandeling?
 • Welke andere onderzoeken en/of behandeling zijn mogelijk en wat zijn de risico’s daarvan?
 • Wanneer vindt het onderzoek en/of de behandeling plaats?
 • Hoe lang duurt het onderzoek en/of de behandeling?
 • Wanneer en hoe krijg ik de uitslag van het onderzoek en/of de behandeling?
 • Wat kan of mag ik niet na het onderzoek en/of de behandeling en hoe kan ik me voelen?
 • Wat zijn mijn vooruitzichten?
 • Wat zijn de gevolgen voor mij in het dagelijks leven?
 • Hoe lang duurt het voordat de klachten verminderen?
3 mei 2019 / 6648 / P

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.