Contact

Wekedelenkanker

 1. Wekedelenkanker

Wat zijn wekedelentumoren?

Wekedelentumoren zijn tumoren in de weke delen. Weke delen zijn weefsels die onder de huid, rondom de organen en botten en in de ruimtes daartussen zitten. Voorbeelden van weke delen zijn:

 • Steunweefsel; dit geeft het lichaam stevigheid en voorkomt beschadigingen.
 • Spierweefsel: dit heeft als kenmerk dat het zich kan aanspannen. Daardoor kan het lichaam allerlei bewegingen maken.
 • Perifeer zenuwweefsel; dit zijn de uitlopers van het centrale zenuwweefsel. Zenuwweefsel heeft een geleidende functie: het geeft prikkels door.
 • Vetweefsel; dit bevindt zich onder de huid en tussen de weefsels.

Wekedelentumoren kunnen goedaardig of kwaadaardig zijn en op allerlei plaatsen in het lichaam ontstaan. Ze komen het meest voor:

 • in de benen: 40%, waarvan driekwart in de bovenbenen;
 • in de borst en de buik: 25%;
 • in het hoofd-/halsgebied: 10-15%.

Er zijn verschillende soorten wekedelentumoren. De kwaadaardige soorten (sarcomen) zijn ingedeeld naar het soort cellen waaruit ze bestaan.

Oorzaken

Meestal is de oorzaak van een wekedelentumor onduidelijk. Wel is het volgende bekend:

 • Een paar zeldzame erfelijke aandoeningen geven een verhoogd risico op een wekedelentumor.
 • Mensen met aids hebben een sterk verhoogd risico op een Kaposisarcoom.
 • In weefsels die in het verleden zijn bestraald, bestaat een licht verhoogd risico op het ontstaan van een wekedelentumor (Angiosarcoom).
 • Het ontstaan van wekedelentumoren wordt soms gekoppeld aan de invloed van sommige chemische stoffen. Maar hierover is nog niet veel bekend.

Behandeling

Om tot de juiste behandeling te komen, doet uw arts onderzoek naar:

 • het soort wekedelentumor;
 • de plaats en de grootte van de tumor;
 • of en hoever de tumor is doorgegroeid in het weefsel eromheen;
 • of er uitzaaiingen zijn ergens anders in het lichaam.

Bij een goedaardige wekedelentumor is meestal alleen een operatie nodig. Soms hoort bestraling ook bij de behandeling.
Bij een kwaadaardige wekedelentumor is bijna altijd een operatie nodig. Uw arts bespreekt met u of het zinvol is dat u daarnaast nog chemotherapie en/of bestraling krijgt.

Verschillende artsen maken samen voor u een behandelplan. Zij gebruiken hiervoor nationale en internationale regels. Een wekedelentumor kan op veel plaatsen in het lichaam voorkomen. Soms wordt ook de arts van het betreffende orgaan of weefsel bij de behandeling gehaald, zoals een gynaecoloog of neuroloog.

Vast aanspreekpunt

In Isala Oncologisch centrum werken regieverpleegkundigen. Zij houden spreekuur om uw vragen te beantwoorden en de gevolgen van uw behandeling te controleren. Zij kunnen ook uitleg geven over de informatie die u heeft gekregen van de arts. Tijdens uw behandeling zijn de regieverpleegkundigen uw vaste aanspreekpunt in het Oncologisch centrum. Meer weten? Lees dan de folder Regieverpleegkundige oncologie.

Beweeg wel, voor een spoedig herstel

Het is altijd belangrijk om goed voor uzelf te zorgen. Wordt u binnenkort opgenomen bij Isala? Dan kan extra bewegen uw lichaam nog meer versterken, zodat u sneller herstelt van uw operatie. Want, een goed begin is het halve werk!