Contact

Dermato-oncologie

  1. Dermato-oncologie
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker. Per jaar krijgen meer dan 45.000 Nederlanders voor de eerste keer de diagnose huidkanker. Eén op de vijf Nederlanders krijgt voor het 85e levensjaar een vorm van huidkanker.

Een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van huidkanker is overmatige blootstelling van de huid aan UV-straling van zonlicht en zonnebanken. Ook zonverbranding van de huid kan bijdragen aan het ontstaan van huidkanker. Een licht huidtype, erfelijke factoren en sommige medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken, kunnen de kans op huidkanker vergroten. Er zijn verschillende soorten huidkanker die onderling van elkaar verschillen in bijvoorbeeld de mate van kwaadaardigheid, maar ook qua uiterlijke kenmerken en klachten (symptomen).

Mohs’ centrum

Voor het verwijderen van huidkanker werken onze Dermatologen al enkele jaren met Mohs’ micrografische chirurgie oftewel Mohs’ chirurgie. Een manier om huidkanker volledig te verwijderen zonder onnodig gezond weefsel weg te halen. Wij behandelen dagelijks patiënten met verschillende soorten huidkanker met deze nauwkeurige techniek. In de folder 'Mohs' micrografische chirurgie' leest u alles over deze techniek.

Gang Mohs' centrum

Basaalcelcarcinoom

Het basaalcelcarcinoom is de meest voorkomende vorm van huidkanker. Per jaar krijgen ongeveer 33.000 Nederlanders voor de eerste keer deze diagnose. Deze vorm van huidkanker groeit langzaam en zaait vrijwel nooit uit. Het basaalcelcarcinoom kan wel lokaal problemen geven doordat de huid kapot kan gaan en zo ontstaat er een wond die niet geneest. Frequente blootstelling aan zonlicht en zonnebank draagt bij aan het ontstaan van het basaalcelcarcinoom. Er zijn verschillende varianten van het basaalcelcarcinoom en om deze reden zijn er ook verschillende behandelopties.

Op de polikliniek

De dermatoloog zal eerst uw verhaal willen horen, hoelang de plek al aanwezig is en of deze klachten geeft. In veel gevallen kan de dermatoloog de diagnose met het blote oog stellen, of zal ter bevestiging een huidbiopt worden afgenomen. Om alles goed te documenteren in uw dossier, maken wij soms een foto van de huidafwijking. Tijdens een tweede (telefonische) afspraak, wanneer u de uitslag van het huidbiopt krijgt, bespreekt de dermatoloog de behandelmogelijkheden.

Plaveiselcelcarcinoom

Het plaveiselcelcarcinoom is na het basaalcelcarcinoom de meest voorkomende vorm van huidkanker. Chronische blootstelling aan uv-licht (ultraviolet licht) draagt bij aan het ontstaan van het plaveiselcelcarcinoom. Om deze reden zien we deze vorm van huidkanker vaak in het gezicht en op handruggen. Het is bekend dat roken een verhoogde kans geeft op het ontwikkelen van een plaveiselcelcarcinoom. Het plaveiselcelcarcinoom kan, onbehandeld, uitzaaien (metastaseren) naar lymfeklieren.

Op de polikliniek

De dermatoloog zal eerst uw verhaal willen horen, hoelang is de plek al aanwezig? Geeft de plek klachten? Vervolgens zal, zo nodig, een huidbiopt worden afgenomen om de diagnose te bevestigen. Om alles goed te documenteren in uw dossier wordt soms een foto van de huidafwijking gemaakt. Tijdens een tweede (telefonische) afspraak, wanneer u de uitslag van het huidbiopt krijgt, bespreekt de dermatoloog de behandelmogelijkheden met u.

Melanoom

Het melanoom is een vorm van huidkanker die ontstaat vanuit pigmentcellen (melanocyten) die overal voorkomen in onze huid. Groepjes pigmentcellen in de huid zijn te herkennen als moedervlekken. Het melanoom is een agressieve vorm van huidkanker omdat deze zich kan uitzaaien in de huid, naar lymfeklieren en naar andere organen. Daarom is het belangrijk om een melanoom in een vroeg stadium op te sporen. Een melanoom kan ontstaan vanuit een bestaande moedervlek, maar kan ook als nieuwe (pigment)plek ontstaan. Jaarlijks krijgen ongeveer 5.000 mensen in Nederland een melanoom; dit aantal neemt nog steeds toe. Er zijn een aantal risicofactoren bij het ontstaan van melanoom: patiënten met een licht huidtype, blauwe ogen, rood of blond haar; zonverbranding (met name in de jeugd); patiënten met veel moedervlekken en patiënten die eerder een vorm van huidkanker hebben gehad.

Op de polikliniek

De dermatoloog luistert eerst naar uw verhaal; hoelang is de plek al aanwezig? Geeft deze klachten? Zijn er familieleden met melanoom? Vervolgens zal hij of zij de moedervlek beoordelen. Hierbij kan de dermatoloog gebruik maken van een  dermatoscoop. Dit is een loep met een ingebouwde lichtbron waarmee de moedervlek ongeveer 10x vergroot wordt. Wanneer nodig zal de dermatoloog de moedervlek wegsnijden. Om alles goed te documenteren in uw dossier kan een foto van de huidafwijking gemaakt worden. Tijdens een tweede (telefonische) afspraak, wanneer u de uitslag krijgt, bespreekt de dermatoloog het vervolg met u.

Melanoomcentra

Er zijn in Nederland 14 melanoomcentra. Deze centra hebben de bevoegdheid om patiënten met uitgezaaid (gemetastaseerd) melanoom te behandelen. Isala is één van deze centra. Hier werken dermatologen, oncologisch-chirurgen en internist-oncologen samen om voor elke patiënt een op maat gemaakt behandelplan te maken.

Mohs-centrum

Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 55.000 mensen de diagnose huidkanker. Meestal gaat het om basaalcelcarcinomen of plaveiselcarcinomen. Vormen van huidkanker die in bijna alle gevallen goed te genezen zijn. Het Mohs-centrum van Isala Dermatologisch centrum is één van de grootste Mohs-centra van Nederland.