Contact

Wetenschappelijk onderzoek

  1. Wetenschappelijk onderzoek

Elk jaar worden er in Isala Hartcentrum zo’n vijftien nieuwe wetenschappelijke onderzoeken opgezet en uitgevoerd. Isala Harthuis is, als onderdeel van Isala Hartcentrum, ook geregeld betrokken bij deze onderzoeken. U als patiënt kunt gevraagd worden deel te nemen aan een onderzoek.

Onderzoek in Isala Harthuis

Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk om meer kennis en inzicht te krijgen in het ontstaan en het aantonen van hart- en vaatziekten. Daarnaast zorgt dit onderzoek voor meer kennis over de resultaten van bepaalde nieuwe behandelmethoden, zowel op korte als lange termijn. Of u mee wilt werken aan een onderzoek is geheel uw eigen keuze. Ook wordt u voorafgaand aan een onderzoek altijd om toestemming gevraagd. In de folder Wetenschappelijk onderzoek bij hartpatiënten leest u hier meer over.

Patiënt ondertekent een formulier

EU-CaRE

Momenteel doet Isala Harthuis mee aan groot internationaal onderzoek naar hartrevalidatie: EU-Care. In mei 2015 is dit hartrevalidatieproject van start gegaan waar de Europese Unie goedkeuring aan gegeven heeft. Het doel van dit project is het verbeteren van de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven van de oudere hartpatiënt. Een netwerk van vooraanstaande hartcentra – waaronder Isala Hartcentrum - en toponderzoeksinstituten uit zeven Europese landen werken eraan mee.

EU-CaRE moet leiden tot nieuwe richtlijnen en behandelprotocollen. Nieuw is dat e-Health hierbij kan worden ingezet. Isala Hartcentrum voert het coördinatorschap van dit project. In Isala Harthuis vragen wij alle 65-pluspatiënten die een hartinfarct hebben gehad, gedotterd zijn en/of omleidingen hebben gekregen, om aan het EU-CaRE-onderzoek mee te werken. In 2018 kan dan gestart worden met het vergelijken, verbeteren en op maat maken van hartrevalidatieprogramma's voor ouderen.

Het verbeteren van de kwaliteit van leven en de zelfstandigheid van oudere hartpatiënten is een grote uitdaging binnen Europa. Hart- en vaatziekten leiden elk jaar tot meer dan vier miljoen sterfgevallen in Europa. Ook de ziektelast van hart- en vaatziekten vormt een groot probleem, in het bijzonder bij ouderen. Door de vergrijzing zal het aantal oudere hartpatiënten de komende decennia nog verder stijgen en extra druk op de gezondheidszorg uitoefenen.

Lees meer over dit onderzoek: Toponderzoekers ontvangen 6,4 miljoen euro voor Europees hartrevalidatieproject leest u meer over het project EU-CaRE.

NWE-Chance

Isala Hartcentrum is penvoerder van een groot innovatieproject op het gebied van ziekenhuisopnames thuis van patiënten met hartfalen: NWE-Chance. Een subsidie van Interreg Noord West Europa (NWE) ondersteunt Isala Hartcentrum – en negen partners –  om ziekenhuiszorg thuis voor deze patiëntengroep verder uit te bouwen in Nederland en in andere West-Europese landen.

In NWE-Chance werkt Isala Hartcentrum samen met partnerziekenhuizen en bedrijven in Nederland, België en Groot-Brittannië aan het vernieuwen en uitbreiden van de organisatie en de technologie die nodig is voor ziekenhuiszorg bij patiënten thuis. Het project heeft een doorlooptijd van 2018 tot en met 2021. 

Totale budget: 3,3 miljoen euro.
EU-subsidie: 1,98 miljoen euro. 

NWE-Chance heeft tot doel:

  • Het ontwikkelen van een digitaal platform, waarop nieuwe en veilige technologie overzichtelijk samengebracht wordt ter ondersteuning van ziekenhuiszorg thuis.
  • Het testen van het nieuwe digitale platform in drie verschillende ziekenhuizen, en leren van de ervaringen die ermee worden opgedaan in de dagelijkse zorgpraktijk.
  • Het opzetten van een kennisplatform, waarop ziekenhuizen en bedrijven informatie kunnen delen over thuisopnames

Meer informatie

Logo Interreg NWE Chance

Ervaringen