Contact

Chance@home

  1. Chance@home
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Chance@home is ziekenhuiszorg die thuis gegeven wordt door speciaal opgeleide verpleegkundigen. Isala biedt deze vorm van zorg aan steeds meer patiënten, waaronder patiënten:

  • met hartfalen
  • die een acuut hartinfarct hebben gehad
  • met endocarditis
  • met een klaplong.
Verpleegkundige meet bloeddruk op van oudere patiënt

Thuis herstellen bij hartfalen

De thuisbehandeling via Chance@home is geschikt voor u als u al langer aan hartfalen lijdt en u al meerdere keren voor uw klachten opgenomen bent geweest in het ziekenhuis. De praktijk wijst namelijk uit dat patiënten met hartfalen bij een heropname steeds langer moeten worden opgenomen voor behandeling en herstel, terwijl herstel en behandeling ook prima thuis kunnen plaatsvinden door verpleegkundigen van het Chance@home-team. Met voor u, en uw naasten, als groot voordeel dat u thuis kunt blijven en evengoed ziekenhuiszorg krijgt. Ook als u voor hartfalen in het ziekenhuis opgenomen bent geweest, kunt u daarna door Chance@home-verpleegkundigen thuis worden bezocht.

Chance@home-zorg voor steeds meer patiënten

Het Chance@home-team is volop in beweging en niet meer weg te denken uit Isala. Naast zorg voor patiënten met hartfalen is Chance@home-zorg er ook voor:

Thuisbehandeling na een acuut hartinfarct

Uit onderzoek is bekend dat een bepaalde groep patiënten na een hartinfarct een zeer kleine kans heeft op complicaties. Het gaat om patiënten die een gering tot matig ernstig infarct hebben doorgemaakt, en daarvoor op tijd zijn behandeld met een dotterprocedure. Op grond van onze gegevens, naar aanleiding van een studie, is het veilig en verantwoord deze groep patiënten nog eerder dan tot nu toe gebruikelijk is naar huis te ontslaan. Dat gebeurt al op de eerste dag na het infarct. De dag daarna wordt u thuis bezocht door een gespecialiseerd verpleegkundige van Chance@home. De verpleegkundige zal thuis uw bloeddruk, hartfilmpje en bloedwaarden controleren. Verder zal de verpleegkundige informeren naar de klachten en als het nodig is overleggen met de cardioloog in het ziekenhuis. De eerste 5 dagen van uw thuisbehandeling moet u thuisblijven. Daarna kan er in overleg met de verpleegkundige Chance@home en de cardioloog meer bewegingsruimte buitenshuis afgesproken worden. Wanneer u patiënt blijft op de polikliniek Cardiologie in Isala Hartcentrum, komt u mogelijk in aanmerking voor hartrevalidatie

Thuis verder herstellen bij een endocarditis

Afhankelijk van uw behandelplan kunt u door de gespecialiseerde verpleegkundige van Chance@home gedurende maximaal 4 weken zorg krijgen. Tijdens de dagelijkse thuisbezoeken:

  • Beoordeelt de verpleegkundige of de behandeling naar wens verloopt of moet worden aangepast.
  • Controleert de verpleegkundige onder andere uw bloeddruk, pols en gewicht en dient, indien nodig, ook medicijnen (diuretica) direct in de bloedbaan toe.
  • Neemt de verpleegkundige bloed af voor laboratoriumonderzoek om te controleren of de behandeling geen schadelijke bijwerkingen heeft.
  • Ook maakt de verpleegkundige een hartfilmpje/ECG.

Thuisbehandeling bij klaplong

Door een speciale Thopaz-drain die (wond)vocht of overtollige lucht afvoert, kunt u zich vrij bewegen en bent u niet gebonden aan bed. Dit biedt veel voordelen voor een patiënt die een klaplong heeft gehad: beweging bevordert het herstel en een langdurige ziekenhuisopname is niet nodig. U kunt thuis in uw vertrouwde omgeving en dichtbij uw naasten behandeld worden, met Chance@home-zorg. Zo herstelt u sneller en prettiger. Een verpleegkundige van het team Chance@home komt dagelijks bij u langs voor de controle van bloeddruk, zuurstofgehalte en pols. Ook wordt de drain gecontroleerd: op de luchtlekkage en vochtproductie. Eventueel wordt de drain opnieuw verbonden.

De Chance@home-verpleegkundigen werken onder verantwoordelijkheid van uw behandelend arts. Als toch blijkt dat een ziekenhuisopname beter aansluit bij wat u als patiënt nodig heeft, kan de verpleegkundige in overleg met uw behandelend arts alsnog besluiten tot ziekenhuisopname.

Voorwaarde voor Chance@home-zorg is dat u binnen een straal van dertig kilometer van Isala woont. U komt in aanmerking voor deze zorg in overleg met uw behandelend arts.

Fotoboek Thuisbehandeling Chance@home bij hartfalen

U bent onder behandeling bij een cardioloog* in Isala Hartcentrum. Uw cardioloog heeft in overleg met u besloten dat u thuis behandeld wordt om verder te herstellen. We noemen dit ziekenhuis verplaatste zorg. Isala biedt u die intensieve begeleiding met speciaal opgeleide verpleegkundigen van het team Chance@home.

*Ook andere verwijzers zoals huisartsen kunnen u doorverwijzen.

Thuisbezoek door verpleegkundige

Eerste hartlonghulp

U ligt ter observatie op de Eerste hartlonghulp met benauwdheidsklachten. Een cardioloog onderzoekt u. Hij luistert onder andere naar uw longen. De cardioloog heeft in overleg met u besloten dat u thuis behandeld kunt worden om verder te herstellen.

Onderzoek op de rug van een patiënt

Contact verpleegkundige

Een cardioloog of een verpleegkundige van de Eerste hartlonghulp belt met een verpleegkundige van het team Chance@home. Uw behandeling valt onder ziekenhuis verplaatste zorg. Dit betekent onder andere dat u thuis moet blijven gedurende de behandeling.

Telefonisch contact met verpleegkundige

Bezoek verpleegkundige Chance@home

De verpleegkundige Chance@home bezoekt u terwijl u nog op de Eerste hartlonghulp ligt. Zij overlegt met u en familie of u het aan kunt de thuisbehandeling te starten. U krijgt een thuisbehandelmap mee, met o.a. het telefoonnummer Chance@home.

Verpleegkundige geeft een map met informatie aan de patiënt

Medicijnen via infuus

Mocht u dat willen, dan geeft de verpleegkundige Chance@home u alvast medicijnen via het infuus. U krijgt een infuuspomp mee naar huis. De verpleegkundige geeft u instructies over gebruik van de infuuspomp.

Gegevens tonen monitor

Infuuspomp

De infuuspomp draagt u om uw nek en is nodig voor het geven van de medicatie in de juiste hoeveelheid en snelheid. U krijgt een behandelbak met materiaal mee die (alleen) de verpleegkundige kan gebruiken bij u thuis als dat nodig is.

Verpleegkundige kijkt op de rug van een patiënt

Telefonisch contact

Als u weer thuis bent, neemt de verpleegkundige Chance@home aan het einde van die dag telefonisch contact met u op om te vragen hoe het met u gaat. Zij geeft u nogmaals uitleg over de infuuspomp. Ook informeert de Chance@home verpleegkundige uw huisarts.

Vrouw is aan het bellen

Thuisbezoek

 

De volgende morgen belt de verpleegkundige Chance@home met u om het thuisbezoek voor die dag aan te kondigen. Dat kan vanaf 8.30 uur ‘s ochtends. Hoe laat de verpleegkundige bij u komt, is afhankelijk van het aantal patiënten dat die dag bezocht wordt.

 

Thuisbezoek door een verpleegkundige

Eerste thuisbezoek

Als de verpleegkundige bij u thuis aanbelt, is zij te herkennen aan het pasje dat ze bij zich draagt. Van te voren is er helaas geen exact tijdstip af te spreken waarop de verpleegkundige bij u langs komt. Het eerste thuisbezoek duurt 30 tot 45 minuten.

Kennismaken thuisbezoek

Controles

De verpleegkundige voert een aantal controles uit, zoals het meten van uw bloeddruk, controle van uw medicatie en het infuuspompje, en het afnemen van bloed. Zo kan zij beoordelen of de behandeling naar wens verloopt of moet worden aangepast.

Thuis onderzoek

Wegen

Het is van belang dat u uzelf iedere dag weegt. De verpleegkundige Chance@home brengt, indien nodig, ook medicijnen toe. Indien nodig kan de verpleegkundige tijdens het thuisbezoek contact opnemen met de cardioloog om te overleggen over uw behandeling.

Weegschaal

Vervolgafspraak

De verpleegkundige maakt een vervolgafspraak met u voor de volgende dag. Heeft u in de tussentijd klachten? Dan is het team verpleegkundigen Chance@home altijd bereikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Mocht het nodig zijn, dan komen wij naar u toe.

Informatie uit de map doornemen

Dagelijkse controles

Tot dat de doelen zijn bereikt die de cardioloog met u heeft afgesproken, komt de verpleegkundige Chance@home elke dag bij u thuis, tot maximaal twee weken. Zij kijkt hoe het met u gaat en voert de controles uit.

Infuus

Opnemen

Mocht blijken dat de behandeling voor uw situatie niet voldoende is, dan kan de verpleegkundige in overleg met de cardioloog besluiten u alsnog in het ziekenhuis te laten opnemen.

Telefonisch contact

Stoppen thuisbehandeling

Gaat alles goed en zijn uw doelen bereikt? In overleg met de cardioloog kan de thuisbehandeling worden beëindigd. De verpleegkundige belt bij u thuis met de cardioloog, die aangeeft met welke medicijnen u stopt en met welke u eventueel doorgaat.

Gesprek met verpleegkundige

Medicatiewijzingen

De medicatiewijzigingen worden ook doorgegeven aan de huisapotheek van de patiënt. Ook verwijdert de verpleegkundige het infuus. Zij brengt de huisarts telefonisch op de hoogte en schrijft een ontslagbrief die de huisarts ontvangt.

Brief Isala

Laatste controle

Na een week komt de verpleegkundige Chance@home weer bij u langs voor controle en hoe u zich voelt. Ook checkt zij of eventuele andere controleafspraken voor u bij de Harfalenpolikliniek en/of cardioloog gemaakt zijn. U krijgt ook leefadviezen voor thuis.

Thuisbezoek door verpleegkundige
Thuisbezoek door verpleegkundige
Onderzoek op de rug van een patiënt
Telefonisch contact met verpleegkundige
Verpleegkundige geeft een map met informatie aan de patiënt
Gegevens tonen monitor
Verpleegkundige kijkt op de rug van een patiënt
Vrouw is aan het bellen
Thuisbezoek door een verpleegkundige
Kennismaken thuisbezoek
Thuis onderzoek
Weegschaal
Informatie uit de map doornemen
Infuus
Telefonisch contact
Gesprek met verpleegkundige
Brief Isala
Thuisbezoek door verpleegkundige