Contact

Over het centrum

  1. Over het centrum

In het Vrouw-kindcentrum zijn de volgende specialismen ondergebracht: Fertiliteit, Gynaecologie, Verloskunde, Neonatologie en Kindergeneeskunde. De kracht van het Vrouw-kindcentrum is de onderlinge samenwerking tussen deze specialismen. 

Over het centrum

Het Isala Vrouw-kindcentrum is het centrum binnen Isala voor zorg aan vrouwen, (aanstaande) moeders, pasgeborenen, te vroeggeborenen en kinderen. Met alle problemen rond vruchtbaarheid, zwangerschap of complicaties bij de pasgeborene kunnen u en uw partner bij ons terecht. Wij bieden hoogwaardige specialistische zorg in een aangename omgeving. En elke dag maken wij ons hard voor nóg betere zorg, waarbij uw tevredenheid als patiënt voorop staat. Al onze medewerkers werken daar met hart en ziel aan. Wij overtreffen graag uw verwachtingen!

In het Vrouw-kindcentrum zijn de volgende specialismen ondergebracht:

Met alle problemen rond vruchtbaarheid, zwangerschap of complicaties bij de pasgeborene zijn u en uw partner hartelijk welkom bij het Vrouw-kindcentrum. Kinderen (t/m 17 jaar) behandelen wij op onze kinderafdeling. 

Gezinsgerichte zorg

Bij de geboorte van een kind wordt een nieuw gezin geboren. U en uw kind zouden dan ook zoveel mogelijk de ruimte moeten krijgen om met elkaar vertrouwd te raken. Wij vinden gezinsgerichte zorg dan ook belangrijk. Zo kijken wij bijvoorbeeld of een pasgeboren baby, die ziek is, toch bij de moeder op de kamer kan blijven. Hetzelfde geldt voor uw partner. En graag willen we uiteindelijk ook dat een moeder bij haar kind op de Neonatale intensive care (NICU) kan verblijven. 

Wij werken continu aan het optimaliseren van de zorg voor vrouw en kind en onderzoeken de mogelijkheden van een speciaal OK-team voor verloskunde.

Logo Isala Vrouw-kindcentrum

Ervaringen