Contact

Over het centrum

  1. Over het centrum
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

In het Vrouw-kindcentrum zijn de volgende specialismen ondergebracht: Fertiliteit, Gynaecologie, Verloskunde, Neonatologie en Kindergeneeskunde. Zo kunnen deze specialismen optimaal samenwerken.

Met alle problemen rond vruchtbaarheid, zwangerschap of complicaties bij de pasgeborene kunnen u en uw partner terecht bij het Vrouw-kindcentrum. Kortom, zowel kinderen t/m 17 jaar als (volwassen) vrouwen zijn bij ons in goede handen.

Over het centrum

Het Isala Vrouw-kindcentrum is hét centrum binnen Isala voor zorg aan vrouwen, (aanstaande) moeders, pasgeborenen, te vroeggeborenen en kinderen. Wij bieden hoogwaardige specialistische zorg voor vrouw én kind in een gemoedelijke omgeving. Het Isala Vrouw-kindcentrum is het grootste geboortecentrum van Nederland. Elke dag maken wij ons hard voor nòg betere zorg, waarbij uw tevredenheid als patiënt voorop staat. Alle medewerkers van het Vrouw-kind centrum werken daar iedere dag met hart en ziel aan. Ons motto is dan ook: ‘Wij overtreffen uw verwachtingen!’

In het Vrouw-kindcentrum zijn vier specialismen ondergebracht: Fertiliteit, Gynaecologie & Verloskunde, Neonatologie en Kindergeneeskunde. Zo kunnen deze specialismen optimaal samenwerken. Met alle problemen rond vruchtbaarheid, zwangerschap of complicaties bij de pasgeborene kunnen u en uw partner terecht bij het Vrouw-kindcentrum. Kortom, zowel kinderen t/m 17 jaar als (volwassen) vrouwen zijn bij ons in goede handen. 

Gezinsgerichte zorg

Een belangrijk item is gezinsgerichte zorg, waarbij we kijken of een ziek pasgeboren kindje bij moeder kan liggen. Op termijn willen we ook dat moeders bij hun kinderen op de NICU (Neonatale intensive care) kunnen liggen, maar dat vergt meer tijd. Daarnaast werken we aan het optimaliseren van zorg rondom geboorte en pasgeborenen en naar mogelijkheden voor een speciaal OK-team voor verloskunde.

Meer informatie?

www.isala.nl/fertiliteit
www.isala.nl/gynaecologie
www.isala.nl/verloskunde
www.isala.nl/nicu
www.isala.nl/kindergeneeskunde

Logo Isala Vrouw-kindcentrum