Contact
 1. 6080-Eiceldonatie

Bijlage van het PID Vruchtbaarheidsbehandeling

Het Isala Fertiliteitscentrum is het centrum voor voortplanting en jonge zwangerschappen. Mensen die in aanmerking komen voor een vruchtbaarheidsbehandeling kunnen hier terecht. Het Isala Fertiliteitscentrum biedt vrijwel alle vruchtbaarheidsbehandelingen aan. In dit dossier vindt u informatie over het fertiliteitscentrum, onderzoeken en behandelingen. In dit onderdeel kunt u meer lezen over eiceldonatie.

Eiceldonatie

Bij eiceldonatie staat een vrouw (eiceldonor) onbevruchte eicellen aan u (wensmoeder) af, met als doel een zwangerschap mogelijk te maken. Deze eicellen worden bij de donor verkregen met een follikelpunctie via de vagina en daarna kunstmatig (via IVF- of ICSI-techniek) bevrucht. Hieronder leest u wanneer deze behandeling toegepast wordt en hoe de behandeling in zijn werk gaat. Meer informatie over de behandeling zelf kunt u lezen in het onderdeel over de IVF/ICSI-behandeling.

Wie komt in aanmerking voor eiceldonatie?

U komt in aanmerking voor eiceldonatie als bij u sprake is van een vervroegde overgang of slecht functionerende eierstokken. Andere omstandigheden waarin eiceldonatie uitkomst kan bieden, komen in de praktijk zelden voor. Volgens landelijke richtlijnen mag een embryo worden teruggeplaatst bij een wensmoeder t/m de leeftijd van 49 jaar. Een voorwaarde is wel dat voorafgaand een consult met de perinatoloog heeft plaatsgevonden om risico’s van een zwangerschap op hogere leeftijd te bespreken.  

Hoe werkt eiceldonatie?

De donor moet een (bijna) complete Ivf-behandeling ondergaan met de daarbij behorende hormonen. U zelf krijgt medicijnen om het baarmoederslijmvlies dikker te maken, zodat dit in goede conditie is voor de innesteling van de embryo’s. Als u een eigen cyclus heeft, krijgt u ook medicijnen om uw hormoonhuishouding stil te leggen. De van de donor verkregen eicellen worden bevrucht met het sperma van de wensvader of eventueel met donorsperma. Drie tot vier dagen later worden één of twee van de ontstane embryo’s in uw baarmoeder geplaatst.

Aan welke voorwaarden moet een eiceldonor voldoen?

U gaat als wensouders zelf op zoek naar een geschikte eiceldonor. Deze eiceldonor moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Ze is bij voorkeur jonger dan 36 jaar en is in geen geval ouder dan 40 jaar. De wettelijke minimum leeftijd van de donor is 18 jaar (of 16 jaar en gehuwd).
 • Ze heeft een voltooid gezin. Er bestaat namelijk een heel kleine kans dat IVF-behandelingen voor eiceldonatie leiden tot vruchtbaarheidsproblemen bij de donor. Ook bij vrouwen jonger dan 30 jaar zonder kinderwens is voorzichtigheid geboden.
 • In Nederland is de donor eigenlijk altijd een bekende van de wensmoeder die door uzelf wordt voorgedragen.

Vrouwen die niet voor donorschap in aanmerking komen, zijn vrouwen die:

 • ernstige erfelijke aandoeningen in de familie hebben
 • ouder zijn dan 40 jaar
 • jonger zijn dan 40 jaar en een verhoogde FSH-hormoonspiegel (follikelstimulerend hormoon) of een lage AMH (Anti - Müllerse hormoon) hebben
 • een verhoogd risico hebben op complicaties als gevolg van een hormoonbehandeling of follikelpunctie
 • een verstandelijke beperking hebben
 • een niet-behandelbare seksueel overdraagbare aandoening hebben.

Het IVF-behandelingsteam van het Isala Fertiliteitscentrum beoordeelt per persoon of een eiceldonor geschikt is.

Intakegesprek en aandachtspuntenlijst

Zowel de wensouders als de donor hebben onafhankelijk van elkaar een eerste intakegesprek met de arts. De arts legt tijdens dit gesprek de behandeling kort uit. Ook informeert hij de betrokkenen over de procedure en de consequenties in geval van een zwangerschap. In de aandachtspuntenlijst staan de onderwerpen die tijdens het intakegesprek aan bod komen. Loop ze na uw gesprek thuis rustig langs om te zien of alles voldoende ter sprake gekomen is. Aan de hand van gerichte vragen, een vragenlijst over mogelijke erfelijke aandoeningen en de uitkomst van een gynaecologisch onderzoek en bloedonderzoek beoordeelt de arts of de eiceldonor geschikt is voor eiceldonatie.

Verloop van de procedure

Als wensouders en donor na het intakegesprek hun wens tot eiceldonatie handhaven, wordt een afspraak bij de medisch maatschappelijk werker ingepland. Zowel de wensouders als de donor worden vervolgens onafhankelijk van elkaar door de medisch maatschappelijk werker ingepland. Zij verwerkt haar advies in een schriftelijk verslag en legt dit voor aan het IVF-team. Alleen na akkoord van het IVF-team wordt een finale afspraak bij de gynaecoloog ingepland voor de laatste controle en om de behandeling te bespreken. Daarna kan de behandeling worden ingepland door de verpleegkundigen. Voor informatie over de behandeling verwijzen we u door naar het onderdeel over de IVF/ICSI-behandeling. De aanlooptijd tot aan de werkelijke eiceldonatie duurt zo’n zes maanden.

Aandachtspuntenlijst

Tijdens het intakegesprek (zowel met de wensouders als met de donor) komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 • Zorgverzekering van de donor. De donor ontvangt de rekeningen van de behandeling(en). Als de donor het wenselijk vindt om de kosten te verhalen bij de wensouders, dan moet zij dit zelf regelen. Hierbij moet ze er rekening mee houden dat de behandeling(en) eventueel ten koste gaan van het eigen risico bij haar zorgverzekering. Daarnaast zijn er nog de eventuele financiële consequenties bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid van de donor.
 • Registratie van de donor en de wensmoeder bij de Stichting Donorgegevens, als een zwangerschap van meer dan twaalf weken is ontstaan.
 • Wijze waarop de eiceldonor haar hulp heeft aangeboden.
 • Risico’s en kansen op complicaties tijdens een hormoonstimulatie en follikelpunctie voor eiceldonatie.
 • Screening op seksueel overdraagbare aandoeningen van de donor en hoe deze resultaten besproken worden.
 • Anticonceptiegebruik van de eiceldonor tijdens de behandeling.
 • Hebben de wensmoeder en haar partner de eigen onvruchtbaarheid voldoende verwerkt om te kunnen starten met eiceldonatie?
 • De kans op een doorgaande zwangerschap.
 • De verhoogde kans op zwangerschapscomplicaties na eiceldonatie zoals spontane miskraam, hoge bloeddruk, zwangerschapsvergiftiging en ernstig bloedverlies voor en na de bevalling.
 • Het aantal te plaatsen embryo’s en de consequenties van een meervoudige zwangerschap. Wensouders en donor moeten overeenstemming bereiken over hoe om te gaan met de restembryo’s en met eventuele ingevroren restembryo’s die niet meer voor een zwangerschap worden gebruikt.

Wetgeving
Sinds 1 juni 2004 bestaat de 'Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting'. Volgens deze wet zijn ziekenhuizen verplicht iedere geboorte van een kind dat verwekt is met een donorei- of zaadcel in het door VWS beheerde register aan te melden. Hierbij worden dus ook de (identiteits-)gegevens van de donor geregistreerd. Kinderen hebben vanaf hun zestiende het recht de donorgegevens op te vragen.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling waar u onder behandeling bent.

Zwolle en Meppel

Fertiliteitscentrum
088 624 52 24 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur en in het weekend, in dringende gevallen, van 9.00 tot 12.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 16 maart 2022 / 6080 / P