Contact
  1. 6077-Intra-uteriene inseminatie (IUI) in de gestimuleerde cyclus

Bijlage van het PID Vruchtbaarheidsbehandeling

Uit de resultaten van het vruchtbaarheidsonderzoek is gebleken dat u in aanmerking komt voor een intra-uteriene inseminatiebehandeling (IUI) in de gestimuleerde cyclus. Hieronder staat beschreven wanneer deze behandeling toegepast wordt en hoe de behandeling in zijn werk gaat.

Wat is IUI?

Intra-uteriene inseminatie, kortweg IUI, is het inbrengen (inseminatie) van opgewerkte zaadcellen in de baarmoeder (intra-uterien). Intra-uteriene inseminatie kan de kans op een zwangerschap verhogen, doordat op het juiste moment in de cyclus de meest beweeglijke zaadcellen dicht bij de vrijgekomen eicel worden gebracht. Zo hoeven de zaadcellen niet op eigen kracht de vaak moeilijke barrière van de baarmoedermond te passeren. De bevruchting vindt meestal plaats in de eileider. Daarna kan de bevruchte eicel zich in de baarmoeder nestelen en kan een zwangerschap ontstaan. Om de kans op zwangerschap te vergroten, krijgt u medicijnen voorgeschreven die de eierstokken stimuleren. Op die manier komen twee of drie eicellen tot ontwikkeling in plaats van maar één eicel (zoals in de natuurlijke cyclus). IUI in de gestimuleerde cyclus wordt onder meer toegepast bij paren, bij wie de oorzaak van het uitblijven van een zwangerschap niet gevonden is.

Planning van inseminatie

Op de eerste dag van de menstruatie neemt u contact op met het fertiliteitscentrum via telefoonnummer 088 624 52 24 om een afspraak te maken voor een zogenoemde vaginale uitgangsecho (eerste echo) op de tweede, derde of vierde dag van de menstruatie. Bij de uitgangsecho worden uw baarmoeder en eierstokken beoordeeld.

Daarna start u met het spuiten van hormooninjecties (gonadotrofinen). Het follikelstimulerend hormoon (FSH: Gonal-F® of Menopur®) stimuleert de groei en rijping van eicellen. De eerste keer zal de verpleegkundige u prikinstructie geven.

Na een week krijgt u een vervolgafspraak. Afhankelijk van de groei van de eiblaasjes, komt u regelmatig voor controle. Zodra de eiblaasjes groot genoeg zijn (grootste zeventien tot achttien mm doorsnede) wordt de inseminatie afgesproken. We spreken met u het tijdstip van de HCG (Ovitrelle®) injectie af. Deze injectie zorgt ervoor dat de eisprong 38-40 uur later plaatsvindt. De inseminatie wordt net voor deze periode gepland. 

Inleveren van het sperma

Afhankelijk van het tijdstip van de inseminatie krijgt u een tijdstip voor het inleveren van het sperma. Als de inseminatie in de ochtend plaatsvindt, moet het sperma om 8.30 uur worden ingeleverd. Is de inseminatie ’s middags, dan is de inlevertijd 13.00 uur. Het sperma wordt verkregen door masturbatie.

Het is belangrijk dat u het sperma opvangt in een speciaal, door ons verstrekt, steriel potje. Dit potje (125 ml, rode deksel) is van speciaal materiaal gemaakt dat geschikt is voor het opvangen van sperma. Hierbij hoort ook een formulier (“inleveren sperma”), dat u ingevuld inlevert samen met het potje. Leest u ook de achterkant van het formulier; hierop staat meer informatie over het produceren, vervoeren en het inleveren van het sperma.

Lever het sperma binnen één uur na de zaadlozing in op de afgesproken tijd. Bedraagt uw reistijd minder dan één uur, dan kunt u het sperma direct voor vertrek thuis produceren. Als uw reistijd langer is of als u om andere redenen in het ziekenhuis wilt of moet produceren, dan is hiervoor in ons fertiliteitscentrum een speciale ruimte beschikbaar.

Graag uw Matcherpas meenemen.

Sperma opwerken

  • Op de dag van de inseminatie produceert de man sperma; thuis of in het ziekenhuis.
  • U geeft het sperma af bij balie B. 2.36, samen met een labformulier “inleveren sperma”. Op dit formulier vult u nog enkele vragen in.
  • U of uw partner en een medewerker controleren de gegevens op het potje en het formulier met behulp van Matcher en zetten hun paraaf ter bevestiging.
  • Het sperma wordt in het laboratorium ‘opgewerkt’. Het volume en het aantal zaadcellen worden bepaald. Bewegende (motiele) zaadcellen worden gescheiden van de kwalitatief mindere cellen.
  • Het aantal motiele zaadcellen (de opbrengst) wordt geteld. Als deze minder is dan 1 miljoen/ml, dan zijn uw kansen op een zwangerschap verminderd.
  • Na opwerken worden de zaadcellen in een buisje gedaan. Hierop staan de naam en geboortedatum van de ontvangster.
  • Bij alle stappen worden de gegevens gecontroleerd en met behulp van Matcher dubbel gecheckt. Dit om te borgen dat het juiste sperma wordt gebruikt.

Aandachtspunten

  • Ziekten (vooral met koorts) of medicijngebruik kunnen de spermakwaliteit nadelig beïnvloeden. Wij adviseren u daarom bij koorts (een temperatuur van meer dan 38 graden Celsius) of bij het starten van nieuwe medicatie contact met ons op te nemen.
  • Wij adviseren twee tot drie dagen onthouding. Een kortere of langere onthoudingstijd gaat ten koste van de spermakwaliteit.

Verloop van de behandeling

De inseminatie zelf is een eenvoudige, meestal pijnloze handeling. Tenzij anders wordt vermeld, komt u met een volle blaas voor de inseminatie. U neemt plaats op een gynaecologische stoel. Nadat de verpleegkundige een speculum (eendenbek) heeft ingebracht, wordt een dun slangetje door de baarmoederhals tot in de baarmoederholte geschoven. De kweekvloeistof met de zaadcellen wordt dan langzaam ingespoten. De hele handeling duurt slechts enkele minuten. Daarna kunt u ons centrum verlaten. U kunt uw normale bezigheden direct hervatten.

Zwanger? 

14 dagen na de inseminatie mag er een zwangerschapstest worden gedaan. Als u zwanger bent geworden, maakt u via het secretariaat een afspraak voor een vaginale echoscopie. Deze echo vindt plaats bij 8 weken zwangerschap. Hierbij wordt gekeken of de zwangerschap intact is.

Niet zwanger?

Als na ongeveer twee weken de menstruatie optreedt, kunt u aannemen dat u niet zwanger bent. Neem dan contact op met het secretariaat om de afloop van de behandeling door te geven. Dit mag ook via de BeterDichtbij app. Er wordt zo nodig besproken wat het vervolg van uw behandeling is.

Kans op zwangerschap

De kans op zwangerschap is per behandeling ongeveer vijftien procent. Dit betekent dat meestal meerdere behandelingen nodig zullen zijn. Mocht u behoefte hebben aan extra ondersteuning bij het uitblijven van een zwangerschap, dan kunt u dit bij ons aangeven. We kunnen samen kijken welke hulp (-verlener) het beste bij u past.

Aantal behandelingen

Over het algemeen worden in het geval van onverklaarde verminderde vruchtbaarheid vier inseminatiebehandelingen gedaan. In individuele gevallen kan hiervan worden afgeweken. Uw arts zal vóór de start het aantal behandelingen met u afspreken. Zo nodig wordt dit aantal in de loop van de tijd aangepast.

Wachttijd

Er is geen wachtlijst voor IUI. Wel kan er een wachttijd zijn voor het evaluatiegesprek na de behandeling.

Leeftijdsgrens

IUI is mogelijk voor vrouwen tot 43 jaar mits er geen andere factoren meespelen.

Risico’s

IUI in de gestimuleerde cyclus heeft een aantal risico’s. Door de stimulerende medicijnen komen meerdere follikels (eiblaasjes) tot ontwikkeling, waardoor de kans op een meerlingzwangerschap verhoogd is. In een klein deel van de gevallen komen er teveel follikels (eiblaasjes) tot ontwikkeling en zal de behandeling gestaakt moet worden om een grote meerling (drie of meer) of over stimulatie te voorkomen. Bij over stimulatie (het ontstaan van meerdere eiblaasjes) kunnen klachten van buikpijn, een opgezette buik en kortademigheid optreden. Neem bij deze klachten contact op. 

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het fertiliteitscentrum.
Is uw vraag niet dringend? Dan verwijzen wij u naar de BeterDichtbij app.

Voor telefonisch contact
Secretariaat: 088 624 52 24 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur).
In het weekend, in dringende gevallen, bereikbaar tussen 9.00 uur en 12.00 uur.

Bij spoed buiten kantooruren
Bel het algemene telefoonnummer van Isala 088 624 50 00 en vraag naar de dienstdoende fertiliteitsarts.

Laatst gewijzigd 23 januari 2023 / 6077 / P