Contact
 1. 6079-Cryo-behandeling

Bijlage van het PID Vruchtbaarheidsbehandeling

Het Isala Fertiliteitscentrum is het centrum voor voortplanting en jonge zwangerschappen. Mensen die in aanmerking komen voor een vruchtbaarheidsbehandeling kunnen hier terecht. Het fertiliteitscentrum biedt vrijwel alle vruchtbaarheidsbehandelingen aan. In deze folder vindt u informatie over een cryo-behandeling.

Cryo-behandeling

Na een IVF- of ICSI-behandeling kunnen er embryo’s overblijven. Deze worden restembryo’s genoemd. De restembryo’s kunnen per stuk worden ingevroren en op een later tijdstip worden ontdooid en geplaatst. Wij bieden de mogelijkheid om de vijf beste restembryo's in te vriezen op de derde dag na de punctie. Eventuele embryo's die na het invriezen van deze vijf overblijven, geven we graag een kans zich verder te ontwikkelen. Deze embryo's worden dan vijf dagen na de punctie bij een ontwikkeling tot een blastocyste ingevroren. Bij het ontdooien beginnen we met de beste embryo’s. Zo heeft u aan het begin van de behandeling meteen de beste kans op een zwangerschap.

Leeftijdsgrens

Plaatsing van ingevroren embryo's is mogelijk voor vrouwen tot 50 jaar.

Invriezen

Het invriezen van embryo’s gaat in grote lijnen als volgt:

 • De embryo’s worden in een vloeistof gebracht die water aan het embryo onttrekt. Hierdoor lopen de embryo’s weinig of geen schade op bij het invriezen. De cellen van het embryo lijken dan te krimpen.
 • De embryo's worden in een heel klein druppeltje vloeistof in een rietje geplaatst en supersnel ingevroren in vloeibare stikstof (-196°C).
 • Na het invriezen worden de rietjes met embryo’s in een buisje gedaan en bewaard in een groot stikstofvat.

Behandeling met ingevroren embryo’s

Na de IVF- of ICSI behandeling wordt met u besproken wanneer u kunt starten met de cryo behandeling. Als u een regelmatige  cyclus heeft, kan de plaatsing in een natuurlijke cyclus plaatsvinden. Bij een onregelmatige- of afwezige cyclus wordt er gekozen voor een kunstmatige of gestimuleerde cyclus. De cryo-behandeling verloopt in drie stappen:

Opslagruimte met invriesvaten (cryovaten)

Stap 1: Voorbereiding op de plaatsing

Natuurlijke cyclus

Voor het slagen van de behandeling moeten wij weten wanneer de eisprong plaatsvindt, zodat op het juiste moment in uw cyclus het embryo ontdooit en geplaatst kan worden. De eisprong wordt veroorzaakt door een stijging van het zogenaamde luteïniserend hormoon (LH). Dit hormoon stijgt aanzienlijk één á twee dagen voor de eisprong. Dit hormoon komt in uw urine en kan met ovulatietesten worden aangetoond.

Er zijn verschillende ovulatietesten te koop, die in prijs verschillen. Wij adviseren u de ‘Sensitest LH Ovulatietest dipstick’. Uw zorgverzekeraar vergoedt helaas geen ovulatietesten. Om het juiste moment te bepalen voor een cryo-ontdooiing, houden wij aan dat een lichter streepje (licht positieve test) ook een positieve test is.

Instructies

 • Bij een regelmatige cyclus van ongeveer 28 dagen, doet u vanaf de 10e cyclusdag dagelijks een ovulatietest.
 • Is uw cyclusduur langer, bijvoorbeeld 30 dagen, dan test u vanaf de 12e cyclusdag.
 • Vanaf dat moment moet u iedere dag vóór 10.00 uur uw tweede ochtendurine opvangen en gebruiken voor de ovulatietest.
  Let op: Het is niet nodig om 4 uur pauze tussen de 1e en 2e urine te hebben.
 • Hierbij geldt dat een lichter streepje (licht positieve test) ook een positieve test is.
 • Bel vóór 10.00 uur het secretariaat van het Isala Fertiliteitscentrum op telefoonnummer 088 624 52 24. Alleen dan kan de secretaresse samen met u een echoafspraak maken voor dezelfde ochtend.
 • Afhankelijk van de bevindingen tijdens de echo, plannen wij de cryo-ontdooiing en krijgt u een Ovitrelle® injectie mee om toe te dienen.
 • Het is niet zinvol om later op de dag nogmaals te testen. Als u een positieve test heeft, stopt u met testen.

Kunstmatige cyclus

Bij plaatsing van een embryo in een kunstmatige cyclus krijgt u medicijnen, die ervoor zorgen dat het baarmoederslijmvlies goed wordt opgebouwd. Zo kan een embryo zich goed innestelen.

 • Vanaf de eerste dag van uw menstruatie, start u met Progynova® of Zumenon® pillen.
 • Maak op de eerstvolgende werkdag, een afspraak voor een echoscopie. Deze echo wordt gedaan tussen de dertiende en vijftiende cyclusdag.
 • Ziet het baarmoederslijmvlies er goed uit? Dan plannen we de ontdooiing en plaatsing van het embryo in.
 • U krijgt dan naast Progynova® of Zumenon® pillen, ook Utrogestan®. Dit zijn capsules die u vaginaal inbrengt.
 • Het kan gebeuren dat het baarmoederslijmvlies bij de eerste echocontrole er nog niet goed genoeg uitziet. Dan kunnen we eventueel uw medicijnen verhogen. Na enkele dagen maken we dan opnieuw een echo.

Gestimuleerde cyclus

In de gestimuleerde cyclus gebruikt u medicijnen voor de groei van een follikel. Dat kan met pillen of injecties. Als het follikel groot genoeg is, wordt de ovulatie opgewekt met een Ovitrelle® injectie. Daarna wordt de ontdooiing ingepland.

Stap 2: Ontdooiing in het laboratorium

Het ontdooien van embryo’s voor plaatsing gaat in grote lijnen als volgt:

 • De embryo’s worden in aflopende concentraties van het invriesmedium gezet. Hierdoor krijgen ze langzaam hun oorspronkelijke grootte terug; de cellen zwellen weer op. Nu wordt zichtbaar of het embryo schade heeft geleden door het invriezen.
 • Het kan voorkomen dat enkele cellen van het embryo de ontdooiing niet overleven. Dit heet degeneratie. Het is belangrijk om te weten dat een embryo waarvan de cellen zijn gedegenereerd, zich alsnog verder normaal kan ontwikkelen. Dit komt omdat de cellen nu nog totipotent zijn. Dit betekent dat iedere cel nog alle kenmerken bezit die nodig zijn om een embryo gezond verder te laten groeien. Een voorwaarde voor een plaatsing is dat er nog genoeg intacte cellen zijn. Als er te veel cellen gedegenereerd zijn, wordt een volgend embryo, indien aanwezig, ontdooid.
 • Via de BeterDichtbij app ontvangt u de uitslag van de ontdooiing en de afspraak voor de plaatsing. 

Stap 3: Plaatsing van een cryo-embryo

De plaatsing van het embryo vindt op dezelfde manier plaats als bij een plaatsing na een IVF- of ICSI-behandeling. Bij plaatsing in een kunstmatige cyclus, gaat u volgens afspraak door met de voorgeschreven medicatie. 

Zwangerschapstest

 • Twee weken na de plaatsing van het embryo kunt u een zwangerschapstest doen.
 • Deze test kunt u bij uw apotheek of de drogist kopen.
 • U gebruikt voor de test uw eerste (geconcentreerde) ochtendurine.
 • U geeft de testuitslag door aan de verpleegkundige van het Isala Fertiliteitscentrum of de kliniek waar u onder behandeling bent.
 • Is uw test positief? Maak dan een afspraak voor een echo. Deze echo is rond de achtste week van uw zwangerschap.
 • Na plaatsing van een embryo in een kunstmatige cyclus, gaat u tot de eerste zwangerschapsecho door met het gebruik van Progynova® of Zumenon® en de Utrogestan®.
 • Bij de echo bespreken wij wanneer u met de medicijnen kan stoppen.
 • Is de test negatief? Dan bespreken wij eventuele volgende stappen met u.

Zwangerschapsecho

Tijdens de zwangerschapsecho wordt gekeken of uw zwangerschap intact is. Uw arts bespreekt met u de mogelijkheden voor prenatale diagnostiek. Ook bespreekt de arts wie u verder begeleidt tijdens uw zwangerschap. 

Leefstijladviezen

Advies voor een gezonde leefstijl tijdens zwangerschap op het gebied van voeding, vindt u op www.voedingscentrum.nl.
Het Voedingscentrum heeft ook een app 'ZwangerHap'

Gebruik van foliumzuur

U blijft foliumzuur gebruiken tot en met de tiende week van uw zwangerschap.

Niet zwanger

Bent u niet zwanger geworden door een cryo-behandeling? Dan komt uw menstruatie meestal vanzelf op gang. Bent u overtijd en is de test negatief? Dan kunt u twee dagen later de test nog een keer doen. Is deze opnieuw negatief, dan betekent dit dat de behandeling niet gelukt is. 

Heeft de plaatsing in een kunstmatige cyclus plaatsgevonden en is de zwangerschapstest op de juiste dag uitgevoerd dan mag u, als de uitslag negatief is, stoppen met de medicatie. Uw menstruatie komt vanzelf op gang.

Heeft u behoefte aan extra ondersteuning bij het uitblijven van een zwangerschap? Geef het dan gerust aan. Wij kijken samen welke hulp (-verlener) het beste bij u past.

Verder na een niet-geslaagde cryo-behandeling

Als er nog embryo’s in bewaring zijn, mag u verder met de cryo-behandeling. 

Als er geen embryo's meer in bewaring zijn, bespreekt de verpleegkundige het vervolg met u. 

Bijzonderheden

U mag altijd zelf contact met ons opnemen over de bewaartermijn van uw lichaamsmateriaal. Dit kan via BeterDichtbij of telefonisch. Als het lichaamsmateriaal twee jaar ingevroren is, krijgt u vanaf dat moment jaarlijks een bericht via BeterDichtbij over de opslagkosten. Hierop kunt u als volgt reageren:

 • Als u de bewaartermijn met 1 jaar wilt verlengen, reageer dan op dit bericht met 'verlengen'. U gaat dan akkoord dat de jaarlijkse geïndexeerde bewaarkosten in rekening worden gebracht.
 • Mocht u de bewaartermijn op willen zeggen, reageer dan op dit bericht met 'opzeggen'. Voeg een kopie van uw legitimatiebewijs toe. Hiermee geeft u toestemming dat al uw ingevroren embryo('s)/eicellen vernietigd mogen worden.
 • Als u meermaals niet reageert op het bericht via BeterDichtbij, dan sturen wij u een aangetekende brief. Reageert u hier ook niet op, dan worden de embryo's volgens contract vernietigd.
Let op
Zorg ervoor dat het Isala Fertiliteitscentrum een actueel (e-mail)adres en mobiel nummer van u heeft. Als wij u niet kunnen bereiken, mogen wij de ingevroren embryo’s vernietigen.

Contact

Heeft u geen dringende vragen? Dan verwijzen wij u naar de BeterDichtbij app.

Fertiliteitscentrum

088 624 52 24 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur)
In het weekend, in dringende gevallen, bereikbaar tussen 09.00 tot 12.00 uur.

Bij spoed buiten kantooruren
Bel het algemene nummer van Isala 088 624 50 00 (bij spoed na 17.00 uur en vraag naar de dienstdoende fertiliteitsarts).

Laatst gewijzigd 17 juli 2023 / 6079 / P