Contact
 1. 7084-Vruchtbaarheidsbehandeling (PID): H1 Inhoudsopgave, inleiding en contact

Patiënten Informatie Dossier

​Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave, inleiding en contact
 • Hoofdstuk 2: Leefstijladviezen tijdens onderzoek en behandeling
 • Hoofdstuk 3: Psychische ondersteuning
 • Hoofdstuk 4: Uw rechten en plichten 

Isala Fertiliteitscentrum

Het Isala Fertiliteitscentrum is het centrum voor voortplanting en jonge zwangerschappen. Mensen die in aanmerking komen voor een vruchtbaarheidsbehandeling kunnen hier terecht. Het Isala Fertiliteitscentrum biedt vrijwel alle vruchtbaarheidsbehandelingen aan. In dit dossier vindt u informatie over het fertiliteitscentrum, onderzoeken en behandelingen. Dit dossier kunt u downloaden en printen.

Inleiding

U bent via uw huisarts of specialist doorverwezen naar het Isala Fertiliteitscentrum: centrum voor voortplanting en jonge zwangerschappen. In overleg met u bepalen we na onderzoek of u in aanmerking komt voor een vruchtbaarheidsbehandeling en zo ja, voor welke. Het Isala Fertiliteitscentrum biedt vrijwel alle vruchtbaarheidsbehandelingen.

U kunt bij ons terecht voor:

 • ovulatie-inductie;
 • intra-uteriene inseminatie (in de natuurlijke of de gestimuleerde cyclus);
 • kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID);
 • in vitro fertilisatie (IVF);
 • intracytoplasmatische spermacelinjectie (ICSI);
 • eiceldonatie;
 • invriezen eicellen;
 • fatherhood;
 • donorspermabank;
 • in vitro maturatie.

Op de website van het Isala Fertiliteitscentrum staat uitgebreide informatie over al deze behandelingen. Ook kunt u daar korte voorlichtingsfilms bekijken over onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden.

Wat kunt u van ons verwachten?

Voorafgaand aan uw besluit om uw vruchtbaarheidsprobleem te laten behandelen, heeft u meestal al een lange en moeilijke periode doorgemaakt. We zullen ons uiterste best doen u zo snel mogelijk inzicht te geven in de oorzaak van uw vruchtbaarheidsprobleem, de kansen op een spontane zwangerschap en de eventuele behandelingsmogelijkheden. Over het algemeen zullen we onderzoek dat elders al werd uitgevoerd, niet herhalen. (Het spermaonderzoek is hierop een uitzondering.) Soms moet ontbrekend onderzoek alsnog worden uitgevoerd, voordat de juiste beslissing kan worden genomen. In alle gevallen zullen we ons ervoor inzetten uw kans op zwangerschap zo groot mogelijk te laten zijn.

Dit dossier

De komende tijd krijgt u veel informatie, zowel mondeling als schriftelijk. Dit dossier is uw persoonlijk eigendom. Om ervoor te zorgen dat u zo veel mogelijk profijt van het dossier heeft, is het belangrijk dat u dit bij elk bezoek aan het fertiliteitscentrum meeneemt. Het kan dan worden aangevuld met de informatie die u op dat moment ontvangt. Zo wordt de informatie zo veel mogelijk afgestemd op uw persoonlijke situatie. Omdat het goed is om actief betrokken te zijn bij uw behandeling, adviseren wij u alle gegeven informatie door te lezen. U kunt dan geïnformeerd meedenken over beslissingen die gaan over uw behandeling.

Tot slot

Het kan zijn dat wordt afgeweken van de in dit dossier beschreven gang van zaken. Uw arts bespreekt uw persoonlijke situatie met u. Is iets u niet duidelijk, vraagt u dan vooral om opheldering aan de betreffende zorgverlener. Ook wanneer er zaken gebeuren die niet voldoen aan uw verwachtingen en die naar uw idee anders of beter kunnen, meldt u dit dan aan ons. Uw suggesties en opmerkingen kunnen ons de mogelijkheid bieden om de zorg veiliger te maken of nog beter af te stemmen op de wensen en behoeften van onze patiënten. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

De medewerkers van het fertiliteitsteam wensen u veel succes met uw behandeling!

Contact

Zwolle

 • Secretariaat Isala Fertiliteitscentrum
  088 624 52 24, bij geen gehoor 088 624 50 00 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 16.00 uur) 
  fax 088 624 76 46
  Telefonisch spreekuur arts: volgens afspraak.

 • Verpleegkundige Isala Fertiliteitscentrum
  088 624 72 17, bij geen gehoor 088 624 50 00 bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.00 uur)

 • Semendiagnostiek
  088 624 68 00 (bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur)

 • Spermadonorbank/Fertiliteitslaboratorium
  Wilt u spermadonor worden of heeft u vragen over bijvoorbeeld de spermadonorwachtlijst? Mail dan naar spermadonorbank@isala.nl. Vermeld in uw mail uw naam en geboortedatum, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Wij doen ons uiterste best om binnen vijf werkdagen te reageren.

Extra informatie

Kosten van fertiliteitsbehandeling

De laatste jaren zijn er heel wat wijzigingen doorgevoerd in de vergoedingen van fertiliteitsbehandelingen. Wij raden u daarom aan om eerst bij uw zorgverzekeraar te informeren naar eventuele vergoedingen en eigen bijdragen. Houdt u er in ieder geval rekening mee dat bij het eerste bezoek aan de polikliniek Fertiliteit zowel voor de vrouw als voor de man een consult in rekening wordt gebracht. De kosten hiervan worden, na aftrek van uw (gehele) eigen risico, in de meeste gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. Het declaratiesysteem in Nederland kent alleen gemiddelde tarieven. Het factuurbedrag voor de partner is onafhankelijk van het aantal bezoeken, onderzoeken en behandelingen binnen één jaar. Bij paren die meerdere jaren onder behandeling blijven in ons centrum zal (in de meeste gevallen) ook voor de partner jaarlijks een rekening worden gedeclareerd.

Laatst gewijzigd 5 maart 2024 / 7084 / P