Contact

Controle thuis of in het ziekenhuis

  1. Controle thuis of in het ziekenhuis

Een hartonderzoek, hartbehandeling of ingreep aan uw hart is een gebeurtenis die vragen en onzekerheid met zich mee kan brengen. Het Isala Hartcentrum is in deze tijd uw partner waar u van op aankunt. Ook als u vanuit een ander ziekenhuis naar ons wordt doorverwezen. 

U komt vanuit een ander ziekenhuis

Isala is een topklinisch ziekenhuis, heeft een regiofunctie en staat hoog aangeschreven. Veel cardiologen uit andere ziekenhuizen verwijzen patiënten naar Isala Hartcentrum in Zwolle voor complexe behandelingen die zij zelf niet uitvoeren. Als u via een doorverwijzing in ons Hartcentrum komt, kunt u na de ingreep vaak herstellen in uw eigen ziekenhuis. Wij geven u in dat geval de beste behandeling en zorgen voor een goede overdracht aan uw eigen cardioloog en huisarts.

Isala is uw eigen ziekenhuis

Is Isala uw eigen ziekenhuis, dan helpen wij u graag zo dicht mogelijk bij huis of het liefst bij u thuis. Een complexe behandeling of operatie vindt plaats in Zwolle. Maar er zijn ook veel thuisbehandelingen mogelijk, bijvoorbeeld na een ingreep. Voor controles bepaalt uw cardioloog of het nodig is om naar het ziekenhuis te komen of dat een afspraak bijvoorbeeld telefonisch kan. Zo spreekt u laagdrempelig uw cardioloog, zonder dat u naar het ziekenhuis hoeft te komen. En wil uw cardioloog u wel graag zien? Isala Hartcentrum biedt ook spreekuren aan in Isala Kampen, Isala Meppel en Isala Steenwijk. Dus u kunt altijd terecht op een locatie dicht bij huis.

Hartrevalidatie hoort erbij

Na het dotteren, een hartinfarct, een hartklepoperatie of een omleiding bij een ernstige vernauwing van de kransslagader, hoort een hartrevalidatietraject in het Isala Harthuis. Deze revalidatie zien we binnen het Isala Hartcentrum als een behandeling, die net zo belangrijk is als bijvoorbeeld dotteren. Revalidatie levert u echt wat op: het maakt de kans dat u in de toekomst nieuwe hartproblemen krijgt kleiner of voorkomt verergering van uw klachten. Een revalidatietraject hoort bij de totale behandeling. In het Harthuis bieden wij patiënten, maar ook hun partners, handvatten om verder te kunnen. Daarnaast is het mogelijk om thuis een hartrevalidatieprogramma te volgen. U wordt daarbij ondersteund via telehartrevalidatie. Het Harthuis kijkt dan op afstand mee naar uw resultaten en voortgang, en geeft waar nodig advies.

 

Bewegen is genieten

Bewegen is plezier. Bewegen is ontspanning. En geeft weer vertrouwen in uw lichaam. Onze hartzorg is erop gericht dat u weer met vertrouwen kunt bewegen. Bewegen is namelijk ook een medicijn. Het verbetert uw conditie. En vermindert de kans op hart- en vaatproblemen.

Weer aan het werk

Ook al vergt een ingreep of operatie soms een lang herstel. Dat u uw werk weer kunt doen, is het uitgangspunt van onze behandeling. Wij gaan voor de best passende zorg. En een zo normaal mogelijk leven. Daar hoort ook uw werk bij.

Genieten van gezond eten

Bij goed zorgen voor uw hart hoort ook de keuze om gezonder te gaan leven. Wij helpen u daarbij. Bijvoorbeeld met advies over gezond eten en bewegen. Zo zorgen we er samen voor dat u beter blijft. Of de kans op verergering zo klein mogelijk wordt. Samen werken we aan een zo gezond mogelijke toekomst.

Weer leuke dingen doen

Uw hart is de motor van uw lichaam. Als deze motor hapert, zorgt dat al snel voor angst en onzekerheid over uw gezondheid en de toekomst. Door onze behandeling én begeleiding krijgt u het zelfvertrouwen om de draad van uw leven weer op te pakken. Samen kijken we wat u nodig heeft. Om weer samen met uw gezin, familie en vrienden te kunnen genieten van het leven.

Ervaringen

Hartfalenpolikliniek

​Uw cardioloog* heeft u aangemeld voor de hartfalenpolikliniek van Isala Hartcentrum, of na opname door een arts-assistent of physician assistant (PA). Tijdens de controles op de hartfalenpolikliniek komt u bij de verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA).

Met deze fotoreportage krijgt u een beeld van wat u kunt verwachten tijdens en na een opname in het ziekenhuis bij hartfalen. 

*Ook andere verwijzers zoals huisartsen kunnen u doorverwijzen.

Uitleg behandelingen

Met de ambulance

De ambulance brengt u met ernstige hartklachten naar het ziekenhuis: de Eerste hartlonghulp in Isala Hartcentrum in Zwolle of Eerste harthulp in Isala in Meppel.

Ambulance rijdt voor het ziekenhuis

Onderzoek

U ligt ter observatie op de Eerste hartlonghulp met klachten als heftige benauwdheid, plotselinge gewichtstoename, het vasthouden van vocht in benen, enkels of buik of kortademigheid. Een cardioloog, een arts-assistent of physician assistant onderzoekt u.

Onderzoek

Verder onderzoek

N.a.v. de bevindingen bij lichamelijk onderzoek en de ernst van de klachten, besluit de cardioloog of u verder onderzocht moet worden en of dat in het ziekenhuis of op de polikliniek gebeurt.

Patiënt leest een folder over verder onderzoek

Uitleg behandeling

Er zijn diverse onderzoeken om hartfalen vast te stellen en de oorzaak te achterhalen. De onderzoeken gebeuren tijdens een opname in het ziekenhuis of op de polikliniek. De arts/cardioloog bespreekt de uitslag met u en legt de mogelijkheden voor behandeling uit.

Uitleg behandelingen

Mogelijke onderzoeken

Onderzoeken zijn: een hartlongfoto, hartfilmpje, bloedonderzoek, hartkatheterisatie en een echo. De hartkatheterisatie geeft een beeld van de kransslagaderen en eventuele vernauwingen daarin.

Mogelijke onderzoeken op de operatiekamer

De uitslag

Met de uitslag van de verschillende onderzoeken heeft de cardioloog de ernst van uw hartfalen kunnen vaststellen. De behandeling van hartfalen gebeurt grotendeels met medicijnen en richt zich zoveel mogelijk op het voorkomen en verminderen van klachten.

Patiënt hoort de uitslag van een verpleegkundige

Extra ingreep

Soms is het nodig om bij de behandeling van hartfalen naast de medicatie een ingreep te verrichten. Dit kan een dotterbehandeling, een hartoperatie en/of het implanteren van een pacemaker dan wel ICD zijn. Dit kan tijdens de opname nodig zijn. Vaak wordt dit tijdens een spreekuur op de polikliniek bepaald nadat de medicatie is ingesteld. 

Patiënt geeft vrouw een knuffel in de gang voor behandeling

Weer naar huis

Als u gedurende uw verblijf in de kliniek geen vocht meer vasthoudt, mag u naar huis. Na ontslag uit het ziekenhuis krijgt u na een week thuis bezoek van een specialistisch verpleegkundige van Chance@home (alleen in en 30 km rondom Zwolle).

Patiënt mag weer naar huis

Het thuisbezoek

De verpleegkundige Chance@home informeert tijdens het thuisbezoek naar uw gezondheid, medicatie, maakt een elektrocardiogram (hartfilmpje) en neemt bloed af. In overleg met de cardioloog kan de behandeling worden aangepast of bijgesteld.

Het thuisbezoek

Controle(s)

Een paar weken na ontslag heeft u een afspraak op de hartfalenpolikliniek bij de verpleegkundig specialist of physician assistant. Vaak vinden er nog een aantal vervolgconsulten plaats. In veel gevallen zijn de vervolgconsulten telefonisch. Vóór de controles op de hartfalenpolikliniek wordt vaak gevraagd of u bloed wilt laten afnemen.

Controles

Spreekuur Hartfalenpolikliniek

Op het spreekuur hartfalenpolikliniek heeft u te maken met een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA). Deze doet lichamelijk onderzoek bij u. De VS of PA stelt uw medicatie tegen hartfalen in en stelt (eventueel in overleg met de cardioloog) uw medicijnen bij.

Spreekuur Hartfalenpolikliniek

De verpleegkundig specialist (VS)/ physician assistant (PA)

De VS of PA werkt op de hartfalenpolikliniek en ziet u daar op afspraak. De VS of PA  bespreekt met u uw situatie en informeert en begeleidt u bij het omgaan met hartfalen. U krijgt ook adviezen over zout- en vochtbeperking.

De verpleegkundig specialist geeft uitleg aan de patiënt

De hartfalenpolikliniek

Gemiddeld heeft u 3-4 controles bij de hartfalenpolikliniek, gedurende een aantal maanden. De controles zijn een aanvulling op de behandeling van de cardioloog en komen hier niet voor in de plaats. De hartfalenpolikliniek is voor u en uw partner het eerste aanspreekpunt zolang u hier onder behandeling bent.

Patiënt loopt de Hartfalenpoli binnen

Lichamelijk onderzoek

De VS of PA van de hartfalenpolikliniek doet bij het polibezoek lichamelijk onderzoek, zoals het opnemen van uw bloeddruk, het bekijken van uw gewicht, luisteren naar uw longen, voelen aan uw buik en kijken naar uw benen (i.v.m. vocht vasthouden).

Lichamelijk onderzoek

Stabiel

Dit alles gebeurt om vast te stellen of u goed bent ingesteld op de medicatie en stabiel bent (dus geen vocht vasthoudt). De resultaten hiervan worden indien nodig teruggekoppeld aan uw behandelend cardioloog.

Arts bespreekt uitslag met verpleegkundige

Dagelijks leven

Hartfalen is een chronische aandoening en vraagt om aanpassingen in het dagelijks leven, gedrag en uw toekomstverwachting, maar ook van de partner. De VS of PA bespreekt ook hoe het met hén gaat, zodat ondersteuning geen belasting wordt.

Patiënt en vrouw krijgen uitleg van een arts

Tijdstip innemen medicatie

De medicijnen dient u op vaste tijdstippen in te nemen en is voor een langdurige periode. De medicatie dient onder andere om het vocht af te drijven, het hart te ontlasten en het hartritme te beheersen.

Patiënt kijkt naar een klok

Leefstijl adviezen

Een zeer belangrijk onderdeel van uw behandeling zijn de leefstijl adviezen over conditieverbetering en vocht- en zoutbeperking. U krijgt een beweeg-, vocht- en voedingsadvies. Het is uitermate belangrijk om deze adviezen zoveel mogelijk op te volgen.

Leefstijl adviezen

Ontslag hartfalenpolikliniek

Nadat de medicatie goed is ingesteld, verwijst de VS of PA u weer naar uw eigen cardioloog. Bij het ontslag wordt eventuele deelname aan hartfalenrevalidatie met u besproken. 

* de foto is ter illustratie. De medicijnen op de afbeelding zijn niet de medicijnen hartfalen. 

Ontslag hartfalenpolikliniek - medicijnen

Hartfalenrevalidatie

Hartfalenrevalidatie kan een goed hulpmiddel zijn om lichamelijke activiteiten te blijven verrichten. Zo zorgt u ervoor dat uw uithoudingsvermogen niet verder afneemt.

Hartfalenrevalidatie

Contact

Heeft u vragen of krijgt u toch klachten zoals toename van kortademigheid of van uw gewicht, als u ’s nachts vaker moet plassen of als u buikgriep heeft? U kunt dan op werkdagen contact opnemen met de hartfalenpolikliniek, zolang u daar onder behandeling bent. Na ontslag van de hartfalenpolikliniek kunt u contact opnemen met de polikliniek Cardiologie, of met uw huisarts.

Patiënt leest een folder
Uitleg behandelingen
Ambulance rijdt voor het ziekenhuis
Onderzoek
Patiënt leest een folder over verder onderzoek
Uitleg behandelingen
Mogelijke onderzoeken op de operatiekamer
Patiënt hoort de uitslag van een verpleegkundige
Patiënt geeft vrouw een knuffel in de gang voor behandeling
Patiënt mag weer naar huis
Het thuisbezoek
Controles
Spreekuur Hartfalenpolikliniek
De verpleegkundig specialist geeft uitleg aan de patiënt
Patiënt loopt de Hartfalenpoli binnen
Lichamelijk onderzoek
Arts bespreekt uitslag met verpleegkundige
Patiënt en vrouw krijgen uitleg van een arts
Patiënt kijkt naar een klok
Leefstijl adviezen
Ontslag hartfalenpolikliniek - medicijnen
Hartfalenrevalidatie
Patiënt leest een folder