Contact

Controle ICD en pacemaker

  1. Controle ICD en pacemaker

Niet elk ziekenhuis mag ICD’s (een inwendige defibrillator) en alle soorten pacemakers plaatsen. In Isala Hartcentrum zijn we er juist in gespecialiseerd. In geen enkel ander Nederlands ziekenhuis worden zoveel ICD’s en pacemakers geïmplanteerd als in Isala Hartcentrum.

Als patiënt van ons Hartcentrum wordt u dus geholpen door artsen met ruime kennis en ervaring. Ook is Isala Hartcentrum gespecialiseerd in de controle van ICD’s en pacemakers en de vervanging van de draden (leads).

Plaatsing en controle van uw ICD of pacemaker

Omdat niet ieder ziekenhuis ICD’s of sommige bijzondere pacemakers mag plaatsen, worden veel patiënten uit de regio (en daarbuiten) naar Isala Hartcentrum doorverwezen.

U komt op doorverwijzing vanuit een ander ziekenhuis

Wordt u door uw cardioloog doorverwezen naar Zwolle, dan wordt uw ICD of pacemaker geïmplanteerd in Isala Hartcentrum. De controle (zie hieronder) van uw ICD of pacemaker vindt meestal plaats in Isala Hartcentrum. Voor uw algemene cardiologische controle gaat u naar de cardioloog in uw eigen ziekenhuis.

Isala is uw eigen ziekenhuis

Als u in Zwolle of omgeving woont en Isala is uw eigen ziekenhuis, dan helpen wij u graag zo dicht mogelijk bij huis. Het plaatsen van uw ICD of pacemaker vindt altijd plaats in Isala Hartcentrum in Zwolle. Ook de controle van uw ICD of pacemaker (zie hieronder) vindt in Zwolle plaats. Voor uw algemene cardiologische controles kunt u echter naar een Isala-locatie van uw keuze. Zo kunt u naar uw eigen vertrouwde cardioloog blijven gaan in Isala Kampen, Isala Heerde, Isala Meppel en Isala Steenwijk.

Technische controle van uw ICD of pacemaker

In het ziekenhuis

Na de ingreep controleren wij uw ICD of pacemaker regelmatig. De technicus kijkt tijdens deze controles of uw ICD of pacemaker technisch in orde is en stelt deze zo nodig anders in. De eerste controle is twee maanden nadat u de ICD of pacemaker heeft gekregen. Daarna maakt u in overleg een of twee maal per jaar een vervolgafspraak voor controle in het Isala Hartcentrum in Zwolle. Hebt u direct na de controle bij de technicus een afspraak bij de cardioloog of physician assistant, dan krijgt u van de technicus de meetgegevens van uw ICD mee.

Via thuismonitoring

Bij thuismonitoring verzendt uw ICD de gegevens vanaf uw huis. Dit gebeurt via een thuismonitor, een kastje dat u thuis installeert. De ICD-technicus bekijkt vervolgens op afstand de gegevens uit uw ICD. Deze gegevens laten de ICD-technicus zien of er ritmestoornissen zijn geweest en zo ja, hoe de ICD hierop heeft gereageerd. Daarnaast zijn technische gegevens zichtbaar, zoals de batterijspanning van uw ICD en de toestand van de elektroden. De technicus kan via de monitor géén metingen verrichten of de instellingen van uw ICD wijzigen.

Waarom kiest u voor Isala Hartcentrum?

In geen enkel Nederlands ziekenhuis worden zoveel ICD’s en pacemakers geplaatst als in Isala Hartcentrum. Als patiënt van ons hartcentrum wordt u dus geholpen door artsen met ruime kennis en ervaring. Door de ruime ervaring met het plaatsen van ICD’s en pacemakers heeft ons team gespecialiseerde kennis opgebouwd in het oplossen van problemen. Denk aan het verwijderen van draden (leads) of electroden bij een draadbreuk of na een infectie. Daarbij doen wij als groot hartcentrum mee aan internationale onderzoeken.

Ervaringen