Contact

Gespecialiseerde poliklinieken

  1. Gespecialiseerde poliklinieken

Binnen Isala Hartcentrum kunt u terecht bij gespecialiseerde poliklinieken. Deze poliklinieken werken nauw samen met andere medische centra en specialismen.

AF-polikliniek (atriumfibrilleren)

Als u bij uw huisarts komt met hartritmestoornissen en uw huisarts vermoedt dat u boezem- of atriumfibrilleren (AF) heeft, dan kan hij u doorverwijzen naar Isala Hartcentrum. Isala Hartcentrum heeft een speciale polikliniek voor patiënten met atriumfibrilleren. Na doorverwijzing door uw huisarts, brengen wij op de AF-polikliniek uw hartconditie in één dag in kaart met een hartfilmpje, een echo, een inspanningstest (fietsproef) en bloeddruk- en schildklieronderzoek. Vervolgens stellen wij een persoonlijk behandelplan voor u op.

Atriumfibrilleren moet behandeld worden

Atriumfibrilleren, ook wel boezemfibrilleren genoemd, is een veelvoorkomende hartritmestoornis bij vooral oudere mensen. De belangrijkste symptomen zijn een onregelmatige én soms veel te hoge hartslag met benauwdheid en druk op de borst. Atriumfibrilleren is niet levensbedreigend, maar moet wel behandeld worden. De juiste behandeling vermindert het risico op hartschade en een hersenberoerte. Patiënten die onder controle staan op de AF-polikliniek blijken minder complicaties en betere overlevingskansen te hebben.

Behandeling van hartritmestoornissen en hartkloppingen

Elke patiënt wordt op de AF-polikliniek volgens een vast protocol onderzocht. Op die manier krijgen wij een compleet beeld van u als patiënt. In dit traject speelt de physician assistant (PA) een belangrijke rol. De PA neemt enkele taken van de arts over. Hij geeft u informatie, vult de vragenlijsten met u in en coördineert de onderzoeken. Daarbij neemt de PA alle tijd voor u. Als alle onderzoeksresultaten bekend zijn, maken uw cardioloog en PA samen een behandelplan op maat voor u.

Atriumfibrillerenspreekuur in Meppel

Isala Meppel heeft een speciaal atriumfibrillerenspreekuur. Hier worden patiënten behandeld waarvan gedacht wordt dat zij de hartritmestoornis atriumfibrilleren hebben. Op de polikliniek worden in één dagdeel bij u verschillende onderzoeken gedaan. Na deze onderzoeken krijgt u direct de uitslag. Tevens hoort u welke medicatie en leefregels voor u van belang zijn.

Op de afdeling in Meppel werken meerdere verpleegkundig specialisten die zich gespecialiseerd hebben op het gebied van atriumfibrilleren. Zij werken nauw samen met de cardiologen in het ziekenhuis. Daarnaast hebben zij contact met andere betrokken hulpverleners binnen en buiten het ziekenhuis.

Polikliniek Erfelijke hartziekten (cardiogenetica)

Erfelijkheid speelt een rol bij verschillende hartziekten. Als u zich afvraagt of de aandoening of afwijking die u heeft (of die in uw familie voorkomt) erfelijk is, kunt u dit binnen Isala Hartcentrum op de polikliniek Erfelijke hartziekten laten onderzoeken. Via erfelijkheidsonderzoek wordt uitgezocht of een bepaalde aandoening of aangeboren afwijking erfelijk is. 

Isala Hartcentrum heeft deze gespecialiseerde polikliniek opgezet in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum en het academisch ziekenhuis in Groningen UMCG. Erfelijkheidsonderzoek bij hartziekten is bij meerdere centra in Nederland mogelijk, maar de polikliniek Erfelijke hartziekten is het enige onderzoekscentrum in de regio Zwolle. Wij willen zoveel mogelijk patiënten met aanleg voor erfelijke hartziekten opsporen, zodat meer preventie en tijdig behandelen mogelijk is. Vanuit de polikliniek kunnen we met een team van deskundigen goed onderzoek leveren, veel voorlichting geven en u en uw naasten zorgvuldig begeleiden.

Polikliniek Aangeboren hartafwijkingen (Congenitalen)

De polikliniek Aangeboren hartafwijkingen is speciaal voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen. Bijvoorbeeld aangeboren afwijkingen van de hartkleppen of afwijkende openingen tussen de hartcompartimenten. Wij behandelen zowel kinderen als volwassenen. Ons betrokken team bestaat uit een cardioloog en een kinderarts met veel ervaring op het gebied van hartafwijkingen. Daarnaast versterkt een kindercardioloog van het academisch ziekenhuis in Groningen (UMCG) ons team.

Spreekuur sportcardiologie

Sporters met vermoedelijke hartklachten en hartpatiënten kunnen terecht bij het spreekuur Sportcardiologie. Op dit spreekuur zijn zowel een sportarts als een cardioloog aanwezig. Door de combinatie van specialistische kennis van sportgeneeskunde en cardiologie kan deze groep sporters en hartpatiënten sneller advies krijgen over hun lichamelijke belastbaarheid en hun grenzen. 

Ook hartpatiënten die willen beginnen of intensiever willen sporten, kunnen terecht op dit spreekuur. Isala is één van de weinige ziekenhuizen in Nederland die deze zorg aan sporters en hartpatiënten biedt. Meer informatie over de polikliniek Sportcardiologie leest u in de Isala-folder Sportcardiologie.

Weer aan het werk

Ook al vergt een ingreep of operatie soms een lang herstel. Dat u uw werk weer kunt doen, is het uitgangspunt van onze behandeling. Wij gaan voor de best passende zorg. En een zo normaal mogelijk leven. Daar hoort ook uw werk bij.

Genieten van gezond eten

Bij goed zorgen voor uw hart hoort ook de keuze om gezonder te gaan leven. Wij helpen u daarbij. Bijvoorbeeld met advies over gezond eten en bewegen. Zo zorgen we er samen voor dat u beter blijft. Of de kans op verergering zo klein mogelijk wordt. Samen werken we aan een zo gezond mogelijke toekomst.

Weer leuke dingen doen

Uw hart is de motor van uw lichaam. Als deze motor hapert, zorgt dat al snel voor angst en onzekerheid over uw gezondheid en de toekomst. Door onze behandeling én begeleiding krijgt u het zelfvertrouwen om de draad van uw leven weer op te pakken. Samen kijken we wat u nodig heeft. Om weer samen met uw gezin, familie en vrienden te kunnen genieten van het leven.

Bewegen is genieten

Bewegen is plezier. Bewegen is ontspanning. En geeft weer vertrouwen in uw lichaam. Onze hartzorg is erop gericht dat u weer met vertrouwen kunt bewegen. Bewegen is namelijk ook een medicijn. Het verbetert uw conditie. En vermindert de kans op hart- en vaatproblemen.

Ervaringen