Contact

Zorg bij acute hartproblemen

  1. Zorg bij acute hartproblemen

Bij acute hartproblemen, zoals een hartinfarct, telt iedere seconde. Isala is het eerste ziekenhuis in Nederland waarbij de gegevens die verstuurd worden vanuit de ambulance rechtstreeks gekoppeld worden aan het patiëntendossier in het ziekenhuis.

Zo kan de arts terwijl u onderweg naar het ziekenhuis bent het ambulancepersoneel de juiste instructies geven en in het Isala Hartcentrum alles klaarmaken voor uw komst.

Hoe gaat spoedzorg verder in zijn werk? Als u vermoedt dat u een acuut hartprobleem heeft, belt u of iemand in uw omgeving: 

  • bij een levensbedreigende situatie, meteen: 112
  • bij ernstige, maar geen levensbedreigende klachten, uw huisarts of de huisartsenpost (buiten kantoortijden). De huisarts schat samen met u in of doorverwijzing naar het ziekenhuis noodzakelijk is. Als dat nodig is, regelt de huisarts een ambulance die u naar het ziekenhuis brengt

Onderzoek in ambulance

Het ambulancepersoneel richt zich bij aankomst op uw klachten: Wat is er aan de hand? Wat voor soort pijn heeft u? Hoelang al? En straalt de pijn ook uit? Ter plekke verrichten de ambulancemedewerkers een aantal onderzoeken, waaronder een hartfilmpje. U krijgt een aantal plakkers op de borstkast ter hoogte van schouders en buik. Daarnaast krijgt u een infuus en wordt uw bloeddruk opgemeten. Als het vermoeden bestaat dat u een hartinfarct heeft, wordt u zo snel mogelijk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onderweg naar Isala Hartcentrum verstuurt het ambulancepersoneel het hartfilmpje en uw bloedwaardes.

Wij zijn klaar voor uw komst

Isala is het eerste ziekenhuis in Nederland waarbij de gegevens uit de ambulance rechtstreeks gekoppeld worden aan uw patiëntendossier in het ziekenhuis. De behandelend arts in het ziekenhuis kan zo de nieuwe gegevens beoordelen én vergelijken met de gegevens die eerder in uw patiëntendossier zijn opgenomen. Hij kan hierdoor al rekening houden met eventuele allergieën voor medicijnen, eerder doorgemaakte hartproblemen of het feit dat u bijvoorbeeld diabetes heeft. Juist als iedere seconde telt, is het snel uitwisselen van gerichte informatie een enorm winstpunt. 

Acuut hartinfarct en dotteren

Als er sprake is van een acuut hartinfarct volgt meestal een dotterbehandeling op de Hartkatheterisatiekamer. Dit is een speciale operatiekamer waar behandelingen worden uitgevoerd zoals dotteren, ablatie of het plaatsen van een pacemaker/ICD. Isala Hartcentrum heeft in de jaren ’80 in Nederland de dotterbehandeling ontwikkeld voor een acuut hartinfarct. Deze behandeling is wereldwijd overgenomen door andere hartcentra.

Tip
Als u naar Isala Hartcentrum wordt gebracht met de ambulance omdat er sprake is van een acuut hartinfarct, komt er in korte tijd veel op u af. Daarom hebben we een filmpje gemaakt, zodat u een beeld krijgt van wat u en uw verwanten kunnen verwachten.

Hartoperatie

Sommige acute hartproblemen vragen om een hartoperatie. Als er bijvoorbeeld meerdere afwijkingen in de kransslagader gevonden worden, kan een bypassoperatie noodzakelijk zijn. In dat geval overlegt uw cardioloog met de cardiothoracaal chirurg over een aanvullende bypassoperatie. Uiteraard bespreekt hij dit uitgebreid met u en uw naasten. 

Complexe ingrepen zoals een bypassoperatie worden altijd uitgevoerd in ons topklinische Hartcentrum in Zwolle. Om te herstellen kunt u daarna eventueel overgeplaatst worden naar een Isala-locatie dichter bij huis, bijvoorbeeld Isala Meppel of naar een ander ziekenhuis. Zo krijgt u altijd de beste zorg dicht bij huis.

Spoedeisende hulp

Patiënten met hart- en longklachten worden in spoedsituaties door de huisarts ook doorverwezen naar de Eerste hartlonghulp in Zwolle of de Eerste harthulp in Meppel. Meer informatie vindt u bij Isala Spoed.

Weer aan het werk

Ook al vergt een ingreep of operatie soms een lang herstel. Dat u uw werk weer kunt doen, is het uitgangspunt van onze behandeling. Wij gaan voor de best passende zorg. En een zo normaal mogelijk leven. Daar hoort ook uw werk bij.

Genieten van gezond eten

Bij goed zorgen voor uw hart hoort ook de keuze om gezonder te gaan leven. Wij helpen u daarbij. Bijvoorbeeld met advies over gezond eten en bewegen. Zo zorgen we er samen voor dat u beter blijft. Of de kans op verergering zo klein mogelijk wordt. Samen werken we aan een zo gezond mogelijke toekomst.

Weer leuke dingen doen

Uw hart is de motor van uw lichaam. Als deze motor hapert, zorgt dat al snel voor angst en onzekerheid over uw gezondheid en de toekomst. Door onze behandeling én begeleiding krijgt u het zelfvertrouwen om de draad van uw leven weer op te pakken. Samen kijken we wat u nodig heeft. Om weer samen met uw gezin, familie en vrienden te kunnen genieten van het leven.

Bewegen is genieten

Bewegen is plezier. Bewegen is ontspanning. En geeft weer vertrouwen in uw lichaam. Onze hartzorg is erop gericht dat u weer met vertrouwen kunt bewegen. Bewegen is namelijk ook een medicijn. Het verbetert uw conditie. En vermindert de kans op hart- en vaatproblemen.

Ervaringen

Meer informatie