Contact

Wetenschap en innovatie

  1. Wetenschap en innovatie

Isala Oncologisch centrum investeert in de modernste technieken, state-of-the-art behandeling met cytostatica (chemotherapie), het doen van research en organiseert de zorg rondom de patiënt.

Alle, bij de oncologische zorg betrokken afdelingen, doen mee aan vele landelijke en soms internationale studies. Dit heeft voor patiënten als voordeel dat wij hierdoor soms al in een vroeg stadium over nieuwe middelen beschikken en onze patiënten daardoor extra behandelingsmogelijkheden kunnen bieden.

Deelname

Patiënten die behandeld worden voor een kwaadaardige ziekte in Isala kunnen gevraagd worden deel te nemen aan medisch wetenschappelijk onderzoek. Zo helpt u mee bij het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden of medicijnen die mogelijk veiliger en effectiever zijn dan bestaande. Ook kan bijvoorbeeld worden onderzocht hoe een bepaalde vorm van kanker beter is op te sporen.

Als u besluit deel te nemen aan een onderzoek, krijgt u hierover uitvoerig mondelinge en schriftelijke informatie van uw arts. Vervolgens maakt u uw persoonlijke afweging en beslist u of u wel of niet wilt deelnemen.​ Deelname aan een studie is altijd op vrijwillige basis.

Ervaringen