Contact
  1. 7340-Opname Oncologie (PID): H2 Over afdeling

Patiënten Informatie Dossier

​U verblijft op de verpleegafdeling Oncologie (locatie V2.3). Deze afdeling is onderdeel van de afdeling Interne geneeskunde - Isala Oncologisch centrum en bestaat uit:

  • polikliniek Oncologie;
  • dagbehandeling (locatie V3.3);
  • verpleegafdeling (locatie V2.3).

Binnen verpleegafdeling V2.3 en dagbehandeling V3.3 kan het voorkomen dat naast oncologische en hematologische patiënten ook patiënten (tijdelijk) opgenomen worden voor andere specialismen. Doordat artsen en verpleegkundigen van de diverse afdelingen samenwerken, geeft dit geen problemen.

Polikliniek Oncologie

De polikliniek Oncologie (locatie V2.0) valt onder de afdeling Oncologie. Hier werken artsen en secretaresses nauw samen met de regieverpleegkundigen van Isala Oncologisch centrum. 

Dagbehandeling

Wanneer patiënten een relatief korte behandeling ondergaan, verblijven zij op de afdeling Dagverpleging. Op de dagbehandeling (locatie V3.3) komen ook patiënten die voor chemokuren en/of immunotherapie komen.

Verpleegafdeling Oncologie

Op verpleegafdeling Oncologie (locatie V2.3) worden patiënten verpleegd door de specialismen Interne geneeskunde/Ouderengeneeskunde en het specialisme Oncologie/Hematologie. Het specialisme Oncologie/Hematologie heeft drie 4-persoonszalen, vier 1-persoonskamers en acht 1-persoons overdrukkamers tot de beschikking. De 8 overdrukkamers bevinden zich op een aparte unit aan het einde van de afdeling.

Tip
Bekijk de informatiefilms van onze verpleegafdeling en dagbehandeling in Isala Zwolle op de site van Hematologie en Interne geneeskunde.

Uw zorgverleners

Medisch specialisten

Er zijn verschillende medisch specialisten (internist-oncologen en internist-hematologen) verbonden aan de afdeling. De medisch specialist werkt samen met de arts-assistent. Dit is een (afgestudeerde) arts die meestal tot specialist wordt opgeleid. Zij zijn verantwoordelijk voor uw medische behandeling en informeren u hierover. De arts-assistent werkt onder leiding van de medisch specialist. Op de website van Isala Oncologisch centrum kunt u kennismaken met de medisch specialisten en medewerkers.

Verpleegkundig team

Op de verpleegafdeling werkt een vast team verpleegkundigen. Wij werken volgens het systeem van patiëntentoewijzing. Dit betekent dat één verpleegkundige gedurende zijn of haar dienst de verantwoordelijkheid heeft voor de totale zorgverlening voor een aantal patiënten. Zo heeft u steeds een vertrouwd gezicht rond uw bed en een duidelijk aanspreekpunt.

Naast verpleegkundigen werken er ook helpenden op de afdeling. Zij voeren ondersteunende werkzaamheden uit voor de verpleegkundigen. Zij helpen u bijvoorbeeld bij het wassen, douchen en aankleden.

Op de afdeling zijn ook leerling-verpleegkundigen en stagiaires werkzaam die een opleiding tot verpleegkundige volgen. Zij werken onder supervisie van de verpleegkundigen.
Binnen het team hebben de verpleegkundigen-plus een aantal extra verantwoordelijkheden. De hele afdeling staat onder leiding van een leidinggevende.

Als u informatie wenst of vragen heeft, kunt u altijd terecht bij de verpleegkundige van de afdeling. Voor medische vragen verwijzen zij u echter door naar uw behandelend arts. Bij de verpleegkundige kunt u ook terecht met eventuele opmerkingen en klachten.

Verpleegkundig specialist palliatieve zorg

Binnen Isala werken verpleegkundig specialisten palliatieve zorg. Dit zijn verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor patiënten die niet meer beter worden en een korte levensverwachting hebben (palliatieve levensfase). Mocht het in uw situatie wenselijk zijn dat de consulent palliatieve zorg bij uw behandeling betrokken wordt, dan krijgt u hierover meer informatie. 

Overige zorgverleners

Op onze afdeling ontmoet u behalve medisch specialisten, verpleegkundigen en helpenden ook andere medewerkers:

Diëtetiek

Er is een vaste diëtiste werkzaam op de afdeling. Zo nodig zal zij tijdens uw opname bij u langskomen voor een gesprek en bij uw behandeling betrokken blijven. Als u een diëtiste wilt spreken, kunt u dit doorgeven aan de verpleegkundige.

Fysiotherapie

De afdeling Fysiotherapie heeft een vast team dat werkzaam is op de afdeling. Als er aanleiding toe is, kan een fysiotherapeut bij uw behandeling betrokken worden.

Geestelijke verzorging

Het verblijf in het ziekenhuis kan bij u gedachten en gevoelens oproepen die u diep in uw leven en levensovertuiging raken. Als u daarover met iemand wilt praten, kan een gesprek met de geestelijke verzorger u wellicht wat ruimte en moed geven. Aan Isala is voor de geestelijke verzorging een pastorale dienst verbonden. Pastores van verschillende kerken werken daarin met elkaar samen.

Ook als u zich tot een andere religie of levensbeschouwelijke stroming rekent en u heeft behoefte aan contact met iemand die uw religieuze of levensbeschouwelijke gemeenschap vertegenwoordigt, kan de pastorale dienst u helpen met het tot stand brengen van het gewenste contact. De pastorale dienst zorgt ook voor kerkdiensten op zon- en feestdagen en andere liturgische vieringen (bijvoorbeeld ziekenzalving).

Maatschappelijk werk

Ziekte, behandeling en opname in het ziekenhuis kunnen extra druk opleveren voor u en uw omgeving. Zo kunnen er bijvoorbeeld problemen ontstaan in relatie(s), thuis, op het werk of in het gezin. U kunt dan hulp of advies krijgen van een van de maatschappelijk werkers die verbonden is aan afdeling V2.3. Hij of zij draagt zorg voor het zo goed mogelijk afstemmen van uw psychische en sociale situatie op uw behandeling. Wanneer u (of uw naaste) een gesprek wilt met de maatschappelijk werker, kunt u dit doorgeven aan de verpleegkundige.

Overige medewerkers

  • Afdelingssecretaresse: zij is verantwoordelijk voor de administratie van onze afdeling en bedient de telefoon. Zij regelt ook afspraken die voor u worden gemaakt.
  • Serviceassistenten: zij serveren uw eten en drinken op de afdeling. Bij hen kunt u terecht met vragen en opmerkingen over de maaltijd. De service-assistenten werken samen met de diëtisten. De serviceassistenten dragen ook zorg voor het schoonhouden van de directe omgeving rondom uw bed.
  • Facilitair assistenten: zij houden dagelijks uw kamer en het sanitair op de afdeling schoon. Daarnaast ondersteunen ze de verpleegkundigen en dragen ze zorg voor het bijvullen van het linnengoed op uw kamer.
  • Gastvrouwen: zij zijn er iedere ochtend van maandag tot en met de vrijdag. Zij helpen u graag met kleine dingen zoals het kopen van een krantje of het inpakken van uw tas. Maar ook voor het spelen van een spelletje, het maken van een wandeling, het voorlezen van een boek of een praatje staan zij voor u klaar.
  • Brancardiers: zij dragen zorg voor het vervoer van patiënten naar onderzoeksafdelingen en zijn verantwoordelijk voor het transport van patiëntgebonden materialen en verpleegkundige hulpmiddelen.

Visite lopen

Elke doordeweekse dag komt de arts-assistent 's ochtends tussen 09.00 en 11.00 uur bij u en uw medepatiënten langs; dit wordt "visite lopen" genoemd. Dit wil zeggen dat hij of zij u informeert over uw behandeling en eventuele onderzoeken die verricht worden. Eventuele vragen over uw behandeling kunt u tijdens deze visite stellen.

Op dinsdag en vrijdag vindt er een 'grote visite' plaats, waarbij uw behandelplan besproken wordt in het team van medisch specialisten. Op die dagen komt de medisch specialist in principe ook bij u langs op de afdeling. In het weekend komt de arts alleen bij bijzonderheden bij u langs.

De dagelijkse visite is voor patiënten en arts een belangrijk moment. Wij willen u dan ook vragen om tijdens het visite lopen uw mobiele telefoon uit te zetten en zacht te communiceren met anderen. Dit voorkomt dat u of uw medepatiënt belangrijke informatie niet kunnen verstaan.

Supervisie

Op de afdeling werken we volgens het systeem van supervisie. Dit betekent dat elke medisch specialist de eindverantwoordelijkheid heeft over een zaal of een aantal patiëntenkamers. Hierdoor kan het voorkomen dat u tijdens uw opname met een andere medisch specialist te maken heeft dan degene die u van de polikliniek kent. Wanneer u contact wenst met de specialist of arts-assistent voor een persoonlijk gesprek of uitgebreide medische informatie, dan maakt de verpleegkundige een afspraak voor u. Uw naasten kunnen hierbij uiteraard aanwezig zijn.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7340 / P