Contact
  1. 7345-Opname Oncologie (PID): H7 Pijnregistratie en -bestrijding

Patiënten Informatie Dossier

​Op onze afdeling wordt pijn geregistreerd aan de hand van een pijnscore. Mocht u tijdens uw behandeling met pijn worden geconfronteerd dan geeft de pijnscore verpleegkundigen en artsen een beter inzicht in de mate waarin u pijn ervaart. Op grond van uw pijnervaring kunnen zij uw pijnbestrijding zo goed mogelijk afstemmen op uw behoefte.

Om een duidelijk beeld te krijgen hoe uw pijn verloopt en of de pijnverlichtende maatregelen voldoende effect hebben, zal de verpleegkundige u 3x per dag vragen hoeveel pijn u heeft. Bij het geven van een pijncijfer kunt u het beste terugdenken aan de pijn die u voorheen had en die vergelijken met uw huidige situatie.

U kunt nooit een verkeerd cijfer geven; het gaat immers om de pijn die u ervaart en pijn is een persoonlijke ervaring. U kunt uw pijn aangeven door middel van een kleur gecombineerd met een cijfer.

  • De kleur groen staat voor een cijfer van 0 t/m 3 en geeft aan dat u acceptabele pijn ervaart.
  • De kleur oranje staat voor een cijfer van 4 t/m 8 en geeft aan dat de pijn dusdanig is dat er extra pijnmedicatie moet worden toegediend en contact met een arts wenselijk is.
  • De kleur rood behoort bij de cijfers 9 en 10. Wanneer u deze getallen aangeeft zal de verpleegkundige direct de arts waarschuwen.

Lastmeter

De lastmeter is een hulpmiddel die aangeeft hoe het met u gaat en welke problemen u mogelijk ervaart op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied. Het bestaat uit een vragenlijst die u middels het invullen inzicht geeft op mogelijke problemen. De verpleegkundige bespreekt uw antwoorden met u en verwijst u zonodig en als u dat wilt naar andere, gespecialiseerde hulpverleners.

De Lastmeter wordt op indicatie gebruikt. U kunt de lastmeter natuurlijk altijd vragen aan de verpleegkundige of opzoeken op internet via www.lastmeter.nl.

SNAQ score

De Isala heeft ervoor gekozen om, voor de screening op het risico op ondervoeding, de SNAQ-methode te gebruiken. Met deze methode worden ondervoede patiënten of patiënten die risico lopen op ondervoeding, tijdig gesignaleerd en kan er eerder een voedingsbehandelingplan worden gestart. SNAQ is de afkorting van Short Nutritional Assessment Questionnaire. De SNAQ meet aan de hand van een screeningslijst: het actuele risico op ondervoeding (BMI) het retrospectieve risico (gewichtsverlies) en het prospectieve risico (de te verwachten verminderde voedingsinname).

U wordt bij opname gescreend aan de hand van de vragenlijst. Hierbij wordt een SNAQ-score toegekend, die aangeeft of er risico is op ondervoeding en in welke mate (laag, matig of hoog risico). De SNAQ-score geeft aan wanneer er een interventie gewenst is.

Afhankelijk van de uitkomst van uw SNAQ-score zal de diëtiste bij u in consult komen. Daarnaast zal afhankelijk van de score de screening wekelijks herhaald worden.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7345 / P