Contact

Ontslag

  1. Ontslag

De behandelend arts beslist wanneer uw kind naar huis kan. Zodra dit bekend is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Voordat u samen met uw kind naar huis gaat, heeft u een gesprek met de verpleegkundige over eventuele bijzonderheden. Over wat u thuis eventueel moet doen of laten, waar op gelet moet worden en eventuele richtlijnen voor wondverzorging en medicatie.

Bij ontslag wordt er meestal een afspraak gemaakt op de polikliniek. U bespreekt dan of thuis alles naar wens verloopt. Zo ja, dan krijgt u geen nieuwe afspraak . U kunt dan voor begeleiding terecht bij de huisarts of het consultatiebureau. Heeft u kind wel specialistische begeleiding nodig, dan maakt u vervolgafspraken bij één van onze kinderartsen.

Verpleegkundige met moeder en kind

Ervaringen