Contact

Spreekuren

  1. Spreekuren

Op de polikliniek Verloskunde van het Isala Vrouw-kindcentrum vinden verschillende spreekuren plaats. Zo krijgt u de zorg die afgestemd is op uw zwangerschap.

Spreekuren voor zwangeren

Afhankelijk van uw medische voorgeschiedenis of het verloop van uw zwangerschap bezoekt u het spreekuur voor zwangeren: 

  • die voor hun zwangerschapscontroles naar Isala zijn verwezen;
  • met een medische indicatie;
  • met een hoog-risico zwangerschap;
  • met psychische problemen.

Spreekuur voor zwangeren die voor hun zwangerschapscontroles naar Isala komen

Het Verpleegkundig Spreekuur Obstetrie (VSO, obstetrie betekent verloskunde) is er voor alle zwangeren die voor hun zwangerschapscontroles naar Isala zijn verwezen en onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog in het ziekenhuis gaan bevallen. Tijdens dit spreekuur krijgt u van een verpleegkundige obstetrie informatie over uw zwangerschap, bevallen in Isala en onderwerpen die daarbij horen. Tijdens uw zwangerschap bezoekt u eenmalig het VSO, tenzij er andere afspraken met u worden gemaakt. Uw arts of verloskundige van de polikliniek Verloskunde zorgt voor uw doorverwijzing naar het VSO. Natuurlijk is er tijdens dit spreekuur alle ruimte om uw vragen te stellen. Lees meer over het Verpleegkundig Spreekuur Obstetrie (VSO).

Spreekuur voor zwangeren met medische indicatie

Bij zwangerschappen waar de kans groot is dat er complicaties ontstaan, of waar complicaties optreden, zal een medische indicatie worden uitgeschreven. Als u een medische indicatie heeft, begeleidt een klinisch verloskundige en/of een gynaecoloog (in opleiding) u tijdens uw hele zwangerschap. U bent met een medische indicatie verplicht om te bevallen in het ziekenhuis. Ontstaan er tijdens de bevalling problemen, dan staat in Isala dag en nacht een team van betrokken artsen en verpleegkundigen en de beste apparatuur klaar om te zorgen dat uw bevalling toch goed verloopt.

Spreekuur voor zwangeren met een hoog-risico zwangerschap

Is er sprake van een verhoogd risico tijdens uw zwangerschap doordat u een (chronische) ziekte heeft? Dan kunt u terecht bij het hoog-risico zwangerenspreekuur. Dit spreekuur is er speciaal voor zwangeren die onder behandeling zijn (geweest) bij de internist of een aandoening hebben aan de inwendige organen. Meestal gaat het om een belaste voorgeschiedenis of een complicatie bij moeder of kind in de huidige zwangerschap. Het hoog-risico zwangerenspreekuur wordt gegeven door een gynaecoloog met specialisatie perinatologie (een gynaecoloog die gespecialiseerd is in het begeleiden van hoog-risico zwangerschappen).

Spreekuur voor zwangeren met psychische problemen

Als u erg angstig bent voor de bevalling (bijvoorbeeld door een eerder traumatisch ervaren bevalling), medicatie gebruikt tegen depressie of een lastige thuissituatie heeft, dan is het spreekuur van de POP-polikliniek (Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie) er voor u. Naast verloskundige begeleiding is er ook ruimte voor begeleiding door een psychiater, fysiotherapeut of maatschappelijk werker. Lees meer over zwangerschap en psychische begeleiding (POP).

Ervaringen